Foto: Jenny Knutsson

Nu letar Annika Konsmar och hennes kollegor på nytt efter historiska fynd under marken på Eddan i centrala Linköping.

Nya utgrävningar på Eddan

Under våren räknar Stångåstaden med att börja bygga lägenheter på Eddan i centrala Linköping. Men först görs ytterligare en arkeologisk undersökning. Den har precis inletts. 11 januari 2017 kl 15:02
Foto: Peab

På Kvarnhöjden, norr om Brålanda, planeras ett nytt bostadsområde. Foto: Peab.

Unika fynd äventyrar bostadsprojekt

Kommunen vill bygga bostäder på Kvarnhöjden i Jörlanda. Men arkeologer har upptäckt spår av en kultplats som kan ha använts i upp till 6 000 år. Nu vill de att fornminnet skyddas. 27 februari 2015 kl 10:03
Foto: Jakob Kindesjö

Arkeolog Magnus Stibéus undersöker byggnadslämningar från 1800-talet, för att se om det finns något äldre därunder.

De letar spår efter medeltidens boende

En parkeringsplats i centrala Linköping förvandlas till bostäder. Men först ska spåren efter dem som bodde här på medeltiden hittas och dokumenteras. 5 november 2014 kl 14:40