Foto: Jenny Knutsson

Nu letar Annika Konsmar och hennes kollegor på nytt efter historiska fynd under marken på Eddan i centrala Linköping.

Nya utgrävningar på Eddan

Under våren räknar Stångåstaden med att börja bygga lägenheter på Eddan i centrala Linköping. Men först görs ytterligare en arkeologisk undersökning. Den har precis inletts.
11 januari 2017 kl 15:02 Text: Jenny Knutsson

För drygt två år sedan genomförde Annika Konsmar och hennes kollegor från Statens historiska museer (då var de anställda av Riksantikvarieämbetet) en större arkeologisk undersökning på Eddan. Nu är de tillbaka för att gräva mer.

Den här gången är uppgiften att ta reda på vad som finns under trottoarerna runt parkeringsplatsen som tidigare varit busscentral, samt längs Trädgårdsgatan.

Varför grävdes inte även dessa ytor ut redan 2014?

– Jag är lite osäker på det, men det handlade bland annat om att trafiklösningen skulle fungera  och att byggplanerna inte var helt klara då, säger Annika Konsmar.

Klart är i vart fall att när bygget av 231 lägenheter drar i gång om några månader så kommer sponten, det vill säga stödkonstruktionen, runt området som ska schaktas att placeras där trottoarerna går i dag. Arkeologerna undersöker ett cirka tre meter brett stråk.

Det finns också en yta som tidigare blockerades av en högspänningsledning som nu kan undersökas.

Två till fyra arkeologer arbetar på platsen samtidigt och utgrävningen sker etappvis så att bara en mindre yta är uppgrävd åt gången, bland annat med hänsyn till vädret och risken för tjäle.

– Det är ovanligt att vi gräver mitt i vintern, säger Annika Konsmar.

Varför gör ni det?

– Det är inte vårt val, utan det beror på länsstyrelsen och byggherren. Stångåstaden vill komma i gång här sista mars så då måste vi vara klara.

Hon och kollegorna räknar till exempel med att hitta rester av bebyggelse från slutet av 1700-talet längs med Djurgårdsgatan och Trädgårdsgatan.

– Det var då man etablerade bostadsbebyggelse på platsen.

Här gick också Linköpings stadsgräns vid den tiden.

Men man har tidigare även gjort en del stenåldersfynd, som lämningar efter hyddor och keramik. Och vid den förra utgrävningen hittades en riktig medeltidsraritet, en schackpjäs från 1200-talet.

Vad har hänt med föremålen?

– De förvaras än så länge på vårt kontor här i Linköping men slutförvaringen kommer att bli i magasin i Stockholm, säger Annika Konsmar.

Kommer fynden att visas för allmänheten?

– Det finns inga planer på det ännu, men det är inte omöjligt att vissa fynd kan visas på museum.

Det är exploatören, i det här fallet kommunala bostadsbolaget Stångåstaden, som bekostar den arkeologiska undersökningen i sådana här fall. När det gäller Eddan räknade bolaget tidigare med en kostnad på cirka åtta miljoner kronor, men de nya arbetena gör att slutnotan kommer att bli högre.

– Vi vet inte än vad det landar på, säger Jonas Våtz, projektledare hos Stångåstaden.

Den som vill kan följa arkeologernas arbete via Facebook: Arkeologi i Linköping

Jenny Knutsson
Lokalredaktör
010-459 21 49
Publicerad: 11 januari 2017 kl 15:02
Genom att kommentera på Hem & Hyra så godkänner du våra regler

På hemhyra.se ska du kunna säga vad du tycker om det mesta. Huvudregeln är enkel: Visa respekt för personer vi skriver om och andra som kommenterar artiklarna.

Hem & Hyra förhandsgranskar inte kommentarer. Du ansvarar själv för det du skriver. Vi vill gärna ha din hjälp att hitta olämpliga inlägg och kommentarer genom att anmäla dessa. Inlägg som innehåller diskriminerande uttalanden, personliga påhopp eller språk som kan uppfattas som stötande, kommer att tas bort.

Tänk på att:
Kommentera i vänlig, civiliserad ton.
Hålla dig till ämnet.
Ditt inlägg blir omedelbart tillgängligt för andra i samband med att du publicerar det.
Dina inlägg kan komma att användas i andra sammanhang på hemhyra.se eller i den tryckta Hem & Hyra.
Inte skriva mer än 500 tecken.