Striden om Asylen går vidare

Striden om eventuella hyreshus i Asylenparken i Vadstena går vidare. Mark- och miljödomstolens beslut att avslå överklagandena har överklagats till nästa instans. 30 december 2016 kl 11:26
Foto: Jenny Knutsson

Stångåstadens vd Fredrik Törnqvist och styrelseordförande Jan Österlind (S) vill ta krafttag mot de brister som upptäckts på flera av bolagets byggen. Nu införs ett åtgärdsprogram.

Stångåstaden hotar fuskande entreprenörer med vite

Stångåstaden skärper kraven på de entreprenörer som bygger nya lägenheter åt bolaget. De som fuskar med exempelvis säkerheten riskerar i fortsättningen vite. 29 december 2016 kl 15:06
Foto: Jakob Kindesjö

Språkcaféet i Ljura. Hazrutjan Khanjuri, Ullmar Qvick, Halima Ahmed och Amina Haji Hussein.

"Å, ä, ö är det svåraste"

Språkcaféet i Ljura har blivit en samlingsplats för nyanlända som vill förbättra sin svenska. Som kurslitteratur används bland annat Hem & Hyra, berättar läraren Ullmar Qvick. 28 december 2016 kl 10:30
Foto: Jenny Knutsson

Förutom äran består Tryggvestipendiet av ett diplom, en keramikbjörn och en prissumma på 5 000 kronor. I år gick det till Peter Magnusson.

Peter pratar för trygghet i Ryd

Peter Magnusson pratar gärna med människor som han möter. Genom att göra det lyckas han nå fram till både yngre och äldre i Ryd. 23 december 2016 kl 07:38
Foto: Jakob Kindesjö

En av Östgötaportens innergårdar i Hageby i Norrköping.

Utemiljöer rustas i Norrköping

Ökad trygghet, bättre gemenskap och mötesplatser. Det är Östgötaportens tanke med den miljonsatsning som nu ska göras på gårdar och utemiljöer i Norrköping. 22 december 2016 kl 14:57
Foto: Jenny Knutsson

Vad innehåller den här tvålen egentligen? Sara Salam och Nour Icaac är två av tio unga Skäggetorpsbor som under ett år utbildas i hållbarhetsfrågor.

Unga experter på hållbarhet

Vägen till ett mer hållbart samhälle går via barn och ungdomar. Så resonerar kommunen, Stångåstaden och Tekniska verken, som tillsammans utbildar en grupp unga hållbarhetsexperter. 22 december 2016 kl 11:48

Fastighetsägarna höjer hyrorna

Från årsskiftet höjs hyrorna hos flera privata hyresvärdar i Norrköping med 0,9 procent. Det står klart efter avslutade förhandlingar med Fastighetsägarna. 21 december 2016 kl 15:27
Foto: Jenny Knutsson

Ett av många bostadsprojekt som pågår i Linköping.

Fler än 500 nya hyreslägenheter

Det byggs mer än på många år i Linköping. I år har 1 008 nya hem blivit färdiga, varav 556 hyreslägenheter. 20 december 2016 kl 16:05

Medling om nya hyror i Kinda

Medlare kallas nu in i hyresförhandlingen mellan Kindahus och Hyresgästföreningen. Det är andra året i rad som parterna inte lyckas komma överens lokalt. 18 december 2016 kl 20:36

Sidor