Färre hyresrätter i Stockholm

De kommunala bostadsbolagens andel av hyresrätterna i Stockholm har sjunkit kraftigt de senaste åren. I innerstaden har antalet halverats och kommunen äger nu bara drygt sex procent av lägenheterna innanför tullarna, visar nya siffror.​
7 februari 2011 kl 14:45 Text: Thomas Jartsell
Det är Stockholms Stadshus AB som tagit fram siffror över andelen hyresrätter i staden. Siffrorna ger en ögon-blicksbild över hur det såg ut i september 2010.
 
Och bostadsrätterna sprider ut sig alltmer i innerstaden. 63 procent av lägenheterna är numera bostadsrätter, en ökning med sju procentenheter sedan samma tidpunkt år 2006.
 
Mer anmärkningsvärt är den kraftiga minskning i andelen kommunalt ägda hyresrätter som ägt rum de senaste åren. De kommunala bostadsbolagen äger i dag 11 600 lägenheter i Stockholms innerstad, en minskning med närmare 50 procent jämfört med 2006.
 
Anledningen är de omfattande ombildningar som pågått i Stockholm. I kommunen som helhet har 22 000 hyresrätter ombildats sedan år 2006, enligt Stockholms Stadshus AB.
 
Det betyder att 48 procent av lägenheterna i Stockholm i dag är hyresrätter. Av dem ägs två tredjedelar av privata hyresvärdar.
Thomas Jartsell
Reporter
Ämnen:
Publicerad: 7 februari 2011 kl 14:45 Uppdaterad: 7 oktober 2014 kl 14:22