Ingen överprövning
av hemlig vd-lön

Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att inte ta upp Hem & Hyras överklagan av en en dom, där kommunala Armada fick rätt att hemlighålla sin vd:s lön.
30 mars 2012 kl 17:01 Text: Eva Jacobsson

Hem & Hyra kartlade under hösten löner och villkor för vd:arna i alla kommunala bostadsbolag i landet. Alla bolag utom tre lämnade ut uppgifterna.

Bostadsbolaget Armada i Österåker vägrade, med hänvisning dels till affärssekretess och dels till den nya hyreslagen, som ska skapa likvärdiga förutsättningar mellan kommunala och privata bostadsbolag. Hem & Hyra överklagade beslutet, men kammarrätten i Stockholm gav Armada rätt att tillämpa sekretess, utan närmare motivering.

För att få en sådan dom prövad i högre instans behövs numera prövningstillstånd till Högsta förvaltningsdomstolen. Hem & Hyra begärde detta, men har nu fått avslag. Högsta förvaltningsdomstolen tar inte upp överklagandet och kammarrättens dom står alltså fast.

Hem & Hyras chefredaktör Susanna Skarrie beklagar beslutet. Från kammarrättens dom kan man inte utläsa ifall den nya hyreslagen verkligen kan användas för att inskränka offentlighetsprincipen.

- Det var det vi ville få prövat. Vi ser att den nya hyreslagen används av fler och fler kommunala bolag som inte vill lämna ut uppgifter och det hade varit principiellt intressant att få fram en vägledande dom om det håller eller ej, säger hon.

Högsta förvaltningsdomstolen tar bara upp mål där man bedömer att det är viktigt att få en prejudicerande dom eller det finns andra synnerliga skäl. Den motiverar inte varför det här ärendet inte ska prövas.

Jenny Nilsson på Danowsky och partners advokatbyrå, som har biträtt Hem & Hyra, beklagar också domstolens beslut.

- Det hade varit väldigt intressant att få det här prövat eftersom praxis på området spretar mycket och hyreslagen har tillkommit. 

Kammarrättsdomar är inte vägledande för rättstillämpningen i andra fall. Efter kammarrätten i Stockholms dom där Armada fick hemlighålla vd-lönen prövade samma domstol ett likadant överklagande som gällde Enköpings Hyresbostäder. I det fallet fick Hem & Hyra rätt och uppgifterna lämnades ut.


Eva Jacobsson
Reporter
08 519 103 09
070 391 42 09
Publicerad: 30 mars 2012 kl 17:01 Uppdaterad: 7 oktober 2014 kl 14:22
Genom att kommentera på Hem & Hyra så godkänner du våra regler

På hemhyra.se ska du kunna säga vad du tycker om det mesta. Huvudregeln är enkel: Visa respekt för personer vi skriver om och andra som kommenterar artiklarna.

Hem & Hyra förhandsgranskar inte kommentarer. Du ansvarar själv för det du skriver. Vi vill gärna ha din hjälp att hitta olämpliga inlägg och kommentarer genom att anmäla dessa. Inlägg som innehåller diskriminerande uttalanden, personliga påhopp eller språk som kan uppfattas som stötande, kommer att tas bort.

Tänk på att:
Kommentera i vänlig, civiliserad ton.
Hålla dig till ämnet.
Ditt inlägg blir omedelbart tillgängligt för andra i samband med att du publicerar det.
Dina inlägg kan komma att användas i andra sammanhang på hemhyra.se eller i den tryckta Hem & Hyra.
Inte skriva mer än 500 tecken.