Annons

Anita kräks och svimmar – riskerar vräkas om hon fortsätter kräva åtgärder mot elen i huset

Helsingborg Anita kräks och svimmar – och är själv övertygad om att så kallade elektromagnetiska fält i lägenheten gör henne sjuk. Men elöverkänslighet finns inte som diagnos och värden anser att deras mätningar är tillräckliga. Hem & Hyra har följt Anita som hotas av vräkning om hon fortsätter ifrågasätta.
Elöverkänslig Bild på kvinna
Foto: Petra Martinsson

Strax efter elva vaknar Anita Breiving med ett ryck. Illamående, hjärtklappning och en klump i halsen. Hon har svårt att andas. Kön hos 1177 är 20 minuter och den väntan klarar hon inte. 112 beslutar att skicka en ambulans.

En annan natt. Ett annat uppvaknande. ”Pang-bom” det slår lock i vänster öra. I en journalanteckning kommer senare en läkare att skriva att hon har en hörselnedsättning.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

I inget av fallen hittar vårdpersonalen några fel. Syreupptagningen är som den ska, magnetröntgen visar inga skador i örat. Men ändå är symptomen där. Anita Breiving beskriver hur hon plötsligt svimmar eller kräks, har sömnsvårigheter, är trött och har svåra ledsmärtor.

Vagabonderade strömmar

Anita är övertygad om att det är elektromagnetiska fält från så kallade vagabonderande strömmar som gör henne sjuk. Det är strömmar som hamnar på avvägar i till exempel vattenrör och kan störa annan el. Hon har mått dåligt i flera år och nu på hösten 2022 känner hon sig desperat – hon vill flytta så fort det bara går.
– Det är så jäkligt att jag inte kan beskriva, känner sådan vanmakt, och bevisbördan ligger på mig. Jag svimmade två gånger i förra veckan – knäna och nacken har fått ta smällar. Och jag kan inte vända mig till Helsingborgshem.

elöverkänslig kvinna
Anita Breiving är nu i början av oktober desperat – hon känner sig allt sjukare.

Elöverkänslighet är ett minst sagt omdiskuterat ämne. Elöverkänsliga har ett eget riksförbund, som råder medlemmarna att undvika miljöer med höga värden av elektromagnetiska fält. Men elöverkänslighet finns inte som medicinsk diagnos, enligt Socialstyrelsen. Svenska myndigheter är samstämmiga om att det inte finns några vetenskapliga belägg för att elektriska och magnetfält kan göra människor sjuka. Samtidigt kan elöverkänslighet klassas som en funktionsnedsättning.

Funktionsnedsättning behöver ingen diagnos

Tillståndet innebär en nedsättning av både fysisk och psykisk funktionsförmåga för den som blir drabbad. För att betraktas som en funktionsnedsättning behöver det heller inte finnas en diagnos.
– Enligt Socialstyrelsens definition är ett kroniskt tillstånd som innebär nedsättningar av en persons funktionsförmåga att betraktas som en funktionsnedsättning. Om nedsättningen är så omfattande att det påverkar ens vardag innebär det ett funktionshinder. Det handlar om att det påverkar livet exempelvis i hemmet, i skolan och i arbetslivet, säger Monica Klasén McGrath på Funktionsrätt Sverige.

2007 är den senaste gången som elöverkänslighet fanns med i Socialstyrelsens hälsoenkät och då uppgav cirka 3,2 procent av befolkningen att de hade besvär.

elöverkänslig radio
Anita Breiving säger att hon inte har problem men själva elen – utan magnetfält som kan uppstå. I bland kraschar radion i köket vilket enligt henne tyder på att något händer i huset som påverkar magnetfälten som i sin tur påverkar henne..

Åter till Anita Breiving. 2018 flyttar hon in i lägenheten i Helsingborg. Hon beskriver att året som följer flyter på utan problem. Sen börjar besvären. När det börjar ”fräsa till i väggarna”, radion kraschar och det ibland luktar bränt samtidigt som hennes kropp reagerar kopplar hon det till elproblem. Hon kontaktar hyresvärden och miljöförvaltningen.

Magnetfält finns överallt

Helsingborgshem äger lägenheten och de har bland annat bytt kyl och frys, kablar och gjort ljud- och strålningsmätningar. Helt enkelt gjort massor av saker för att utröna om det kan vara något fel med elen – utan att hitta något. Nu tycker de att de har gjort allt de kan för Anita.
–Vi följer de bedömningar som svenska myndigheter gör. Det finns inget som tyder på att hälsobesvären kommer från lägenheten – vi hittar ingenting, säger Åsa Nymberg, bostadschef på Helsingborgshem.

Magnetfält finns överallt. Kring elektriska apparater och kraftledningar uppstår så kallade växlande magnetfält. Omkring dessa har myndigheter angett vissa värden som inte ska överstigas.

När magnetfälten mäts i till exempel bostäder används enheten mikrotesla.

Läs ocksåÖppnade utan byxor på annan adress – förlorar sitt hyreskontraktEn hand med vinröda naglar trycker på en ringklocka.

Inga gränsvärden för magnetfält

Idag finns det inget lagstadgat gränsvärde när det gäller magnetfält utan i stället tillämpas en så kallad försiktighetsprincip. Det finns inga vetenskapliga bevis för att ökad cancerrisk – men det kan heller inte uteslutas. Forskning har visat att man vid 0,4 mikrotesla kan se en viss ökning av leukemirisk hos barn – därför är detta ett värde som används vid bedömningar av magnetfält.

Annons
elöverkänslig
Anitas lägenhet ligger ovanför ett elcentral i källaren.

Anita blir allt sjukare. I somras fick hon ett brev av Helsingborgshem där hon blev varnad för att störa sina grannar; för att skrika och gapa och för att kräva att grannarna slutar använda sina elapparater. Hon blir också varnad för ett illa bemötande av hyresvärdens personal och att överväldiga personalen med telefonsamtal. Och slutar hon inte med dessa saker kan hon bli vräkt.

– Inget av detta är sant förutom det sista – det är verkligen sant. Jag har ringt många gånger. Jag har gråtit, bönat och blivit frustrerad för att svaret alltid är detsamma. De kan inget göra. Då har det hänt att jag slängt på luren.

Läs ocksåSom en av de första i landet – hyresgästen Jan felanmäler via videosamtal

Hon berättar att hon har bett grannar om hjälp för att komma underfund med vad det är i huset som hon blir påverkad av men hon tycker inte att hon trakasserar någon.

”Elöverkänslighet är en kontroversiell diagnos”

Ulrika Åberg är pensionerad läkare som under många år jobbade med patienter som upplevde elöverkänslighet och berättar att hon träffat över 1 200 patienter. Hennes jobb har inte varit okontroversiellt. Under 1990-talet anmäldes hon vid flera tillfällen till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd och Inspektionen för vård och omsorg. Hon blev också varnad för att ha använt diagnosen elöverkänslighet.

Hon har vid några tillfällen skrivit läkarutlåtanden åt Anita och följt henne under flera år.
– Jag vet att hon försöker få hjälp men det är inte lätt. Elöverkänslighet är en kontroversiell diagnos. Jag önskar att Helsinborgshem var tillmötesgående och gav henne en annan lägenhet. Men vill de inte så vill de inte – de måste tro på henne.

För Ulrika Åberg är resultaten från olika mätningar och gränsvärden inte så intressanta. I begreppet elöverkänslighet ligger att patienterna är mer känsliga än andra, menar hon. För henne är det patientens upplevelser som står i fokus. Under åren har hon mött patienter som får obehag av olika former av el och i olika grader.

 

Anita Breivings har skaffat egen mätare för elektriska och magnetiska fält. Den håller hon nu upp mot taket i källaren. På sina håll sticker värdet över 0,4 mikrotesla.

Flera mätningar i lägenheten

Hon är inte ensam om att ha mätt magnetfälten i lägenheten och runt omkring. I oktober 2021 kommer Helsingborgshems konsult fram till att det finns vissa avvikelser men de är begränsade och inte farliga. Anita Breiving bekostar då en egen utredning av elektrikern och elmiljöteknikern Hans Rencke. Han säger att han själv blev elöverkänslig efter att ha jobbat i 15 år på kärnkraftverk. Han uppger att han idag arbetar mot företag, myndigheter, bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Anita blev tipsad om honom av en bekant som är upplever elöverkänslighet.

Hans Rencke besöker lägenheten och kommer fram till att elmiljön är dålig. Han lämnar flera förslag på åtgärder i syfte att dämpa magnetfälten.
Viktigast är att byta ut ett så kallat fyrledarsystem i huset till ett femledarsystem. Det senare är ett säkrare system och kan få bort vagabonderande strömmar – ström på avvägar som alstrar magnetfält som kan störa andra strömkretsar. Ett annat billigare alternativ är sugtransformatorer som är en anordning som man kan installera på elkablar.

Annons

Vad gör Anita sjuk?

Att byta ut systemet till femledarsystem är också något som Helsingborgshems första konsult kommer fram till skulle kunna få ned magnetfälten i huset – även om de inte anser att det egentligen är nödvändigt. Åtgärden skulle kosta en miljon kronor, enligt Helsingborgshem.
– Mätningar har inte överstigit referensvärden som Strålsäkerhetsverket anger och då bedöms det som en orimligt hög kostnad. Skulle det göras finns inga garantier för att hyresgästens besvär försvinner, säger Åsa Nymberg.

Frågan om vad det är som gör Anita sjuk kvarstår. Vissa obehag kommer och går och lättar när hon lämnar bostaden.
Även om både myndigheterna och hyresvärden framhåller att bevisen för samband mellan elektromagnetiska fält och besvär inte finns, så betonar de att symptomen som Anita och andra som anser sig vara elöverkänsliga, är verkliga.

– Symtomen är verkliga och man mår dåligt men det finns ingen säkerhetsställd vetenskaplig koppling mellan elektromagnetiska fält och de symptomen. Man har försökt klargöra det här sambanden men man har inte hittat någonting, säger Karl Herlin vid Strålsäkerhetsmyndigheten.

Anita Breiving har en mängd papper från utredningar och mätningar.

Helsingborgshem säger att de förstår att det är en besvärlig situation för Anita och att de inte ifrågasätter hennes upplevelse. På frågan om de tror eller accepterar tillståndet elöverkänslighet är svaret:
– Vi följer de bedömningar som svenska myndigheter gör. Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen anser att det inte finns bevis för att elektromagnetiska fält ger fysiska och psykiska besvär. Myndigheterna anser därmed inte att de är en sjukdom. Varken vi eller miljöförvaltningen kan säga att det finns något i lägenheten som kan orsaka hälsobesvär.

Miljöförvaltningen har lagt ner sin utredning vilket Anita har överklagat utan framgång.

Anita är desperat

Med Hans Renckes utredning tror Anita att hon har ett dokument som ska hjälpa henne. Men Helsingborgshem skickar rapporten till en extern konsult som ifrågasätter mätningarna och rapportens slutsatser. Den externa konsulten skriver i ett utlåtande att det ”rekommenderas ingen åtgärd för att reducera de låga magnetfält som finns i byggnaden”.

Nu är Anita villrådig och desperat och riskerar att bli vräkt om hon fortsätter be Helsingborgshem om hjälp. Rättsligt kommer hon ingen vart. Hon har kontaktat Elsäkerhetsverket men det senaste beskedet är att det kan ta en månad innan de kan komma.

Det finns ju inga bevis för den här diagnosen. Hur känns det?
– Man blir idiotförklarad – totalt. Man får välja vem man berättar en sån här sak för. Eller så möts man av tystnad, folk vill inte beröra ämnet. Och de spelar ingen roll vilken myndighet man pratar med – alla hänvisar till någon annan. En person sa att till mig: Jag läser på nätet om sånt här och det måste ju vara psykiskt.

Har du själv undrat om det kan vara psykiskt?
– Nej aldrig en sekund. Tvärtom, kan jag säga, för att kunna dras med det här måste du kunna ha en väldigt starkt psyke.

Varför byter du inte lägenhet eller flyttar?
– Jag har försökt. Jag har suttit på biblioteket i omgångar men jag har ingen mobil och ingen mejladress. Dessutom är jag helt nedbruten och behöver hjälp, jag klarar inte av att flytta på egen hand. Smärtorna som jag har inte är av denna värld och på tre år har jag inte fått sova – och det syns ju också på mina mörka ringar under ögonen.

Fakta: Inga rättsfall om elöverkänslighet i hyresrätt

Enligt Elöverkänsligas riksförbund är Anita Breivings fall ovanligt för att det har pågått under så långt tid. Anita bor kvar i lägenheten trots att hon har mått riktigt dåligt i två år. Riksförbundets ordförande Marianne Ketti känner inte till att några liknande fall har processats i tingsrätter eller hyresnämnder. Enligt Anita har hon inte vänt sig till hyresnämnden eftersom hon har hört att processen där skulle ta så lång tid.

Fakta: De har ansvaret

Ansvaret för hälsofrågor med koppling till magnetfält fördelas på fem myndigheter: Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten.

Läs också Bodde i både hus och hyrd lägenhet – men nu sätter hovrätten stopp Nya hyror för Helsingborgshems hyresgäster: "Det kommer att bli jättetufft" Parterna i Helsingborg hoppas på nya hyror innan jul – trots tidigare strandningar

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.