100 år med Hyresgästföreningen del 1: En stormig ungdom med kamp och konflikt

Hyresgästföreningen föddes ur frustration och de första decennierna präglades av aktivism och konflikt. Men när Stalin ville att hyresgästerna skulle beväpna sig fick han nobben. Följ med världens starkaste hyresgäströrelse genom ett svenskt sekel.

Sommaren 1923 är den regnigaste i mannaminne. Ändå pyr och pyser det i Sverige. Nu ska riksdagen avskaffa den tillfälliga hyreslagen, som har införts under första världskriget.

Snart kan hyresvärdarna höja hyrorna som de vill igen och säga upp människors kontrakt när de känner för det.

Men hyresgäster runt om i landet tänker inte finna sig i det. Redan under världskriget har hyresgästföreningar bildats på olika håll och nu skjuter det upp fler och fler, framför allt i de större städerna.

Bild: Okänd

Söndagen den 16 september 1923 är det dags för ett nytt steg.

Representanter för 13 hyresgästföreningar strålar samman på Margaretaskolan i Göteborg. Hyresgästföreningarnas riksförbund bildas.

Bild: Raphael Saulus

Dicksonska palatset i Göteborg, före detta Margaretaskolan. Här bildades Hyresgästföreningarnas riksförbund 1923.

Oskäliga hyror och bostadsbrist står högst på agendan för det nya riksförbundet.

– Det fanns en enorm trångboddhet. Det hade varit inflyttning till den expanderande industrin ända sedan mitten av 1800-talet, men man sörjde inte för arbetarnas bostadssituation, säger Jan Christensen.

Det fanns en enorm trångboddhet.

Jan Christensen

Han är historiker vid Göteborgs universitet och arbetar med en biografi över politikern och tidningsmannen Martin Andersson. En man som medverkar vid riksförbundets bildande och som får stor betydelse.

Bild: Okänd/Gustaf Görfelt

Jan Christensen arbetar med en biografi över Martin Andersson (1886–1946)

– Martin Andersson hade vuxit upp i Haga, i en arbetarfamilj som bodde sex personer i ett rum och kök. Han var med och bildade både Masthuggets hyresgästförening och Hyresgästernas Centralförsamling i Göteborg, säger Jan Christensen.

Redan månaden efter riksförbundets grundande börjar tidningen Hyresgästen komma ut i Göteborg, med Martin Andersson som redaktör.

Första numret slår fast rörelsens och tidningens viktigaste punkter och mål:

  • Partipolitisk obundenhet. Hyresgäster av alla politiska inriktningar är välkomna.
  • Hyresgästföreningarna ska växa sig så stora att de kan sätta press på politikerna och kräva statliga och kommunala insatser.
  • Hälsovårdsnämnderna ska ingripa mot undermåliga hyresbostäder och tvinga ägarna att rusta upp dem.
  • Ett ”verkligt hemskydd” ska införas, ett besittningsskydd som hindrar värdar från att godtyckligt säga upp hyresgäster.
  • Tidningen Hyresgästen ska visa verkligheten på den svenska bostadsmarknaden, och på ”ekonomiskt sakliga grunder” bevisa att de flesta hyresvärdar skulle kunna sänka sina hyror.
  • Dessutom ska hyresgäströrelsen samla kapital för att bygga och förvalta sina egna bostadshus.

Arbetet med att bygga egna kooperativa bostäder är redan i gång när Hyresgästens första nummer kommer ut.

I juni 1923 har Hyresgästernas sparkasse- och byggnadsförening (HSB) startat sin första förening i huvudstaden.

HSB och hyresgäströrelsen ska komma att vara tätt sammanflätade under lång tid.

Bild: Holger Ellgard

Fakta Hyresgästföreningen och HSB

Den första föreningen inom Hyresgästernas sparkasse- och byggnadsförening (HSB) bildas 1923.

Ett år senare skapas ett riksförbund på initiativ av Hyresgästföreningarnas riksförbund och arkitekten Sven Wallander, som senare blir HSB:s vd.

I stället för att en hyresvärd profiterar på hyresgästerna ska de boende själva bygga och förvalta bostäderna i en kooperativ förening. På så vis uppfinner hyresgäströrelsen bostadsrätten.

Under många årtionden kommer HSB och Hyresgästföreningen att sitta tätt ihop. Fram till 1985 blir den som bor i HSB automatiskt medlem i HGF. Idag är det dock två helt olika organisationer.

Ett sista steg i skilsmässan tas 2007 när den gemensamma tidningen Vår Bostad läggs ner och ersätts med Hem & Hyra respektive Hemma i HSB.

När Hyresgästföreningarnas riksförbund grundas väljs en professor från Lund till förbundssekreterare. Vid det första årsmötet medverkar representanter från bland annat Luleå, Trollhättan och Norrköping.

Men det är ändå Stockholm och Göteborg som dominerar förbundet. Två storstäder som skiljer sig åt.

– I Göteborg var hyresgäströrelsen ganska militant. Det var mer konflikter, blockader och vräkningar. Man engagerade sig ofta på individnivå. I Stockholm ville man hellre förhandla och satsade mer på HSB, säger Jan Christensen.

I Göteborg var hyresgäströrelsen ganska militant.

Jan Christensen

Hyresgäströrelsen i Stockholm domineras av socialdemokrater, medan kommunister, syndikalister och andra vänstergrupper har större inflytande i Göteborg.

Men det finns kommunister i Stockholm också. En av dem är Otto Grimlund, riksförbundets ordförande 1924–1936, och bas för HSB tillsammans med arkitekten Sven Wallander.

Bild: Okänd/Axel Malmström

Otto Grimlund (1893–1969) i talarstolen. Till höger syns han i luckan precis bakom Lenin (som har ansiktet bortvänt) på det berömda fotot från Stockholm 1917. Grimlund tog emot bolsjevikledaren när denne anlände till Trelleborg och följde med på tåget till huvudstaden. Därifrån åkte Lenin och hans sällskap vidare till revolutionens Ryssland via Haparanda.

Otto Grimlund är länge aktiv i den kommunistiska internationalen Komintern, som styrs från Moskva.

Men när Stalins regim kräver att medlemmarna i hyresgästföreningarna och HSB ska beväpna sig får Grimlund nog.

1929 hör han till dem som lämnar kommunistpartiet. Senare blir han socialdemokrat.

En liknande resa gör Martin Andersson. I takt med att Moskvas grepp hårdnar går han från partiansluten till ”oberoende” kommunist och väljer att organisera sig med syndikalisterna.

I mitten av 1930-talet anställs Andersson av Hyresgästföreningarnas riksförbund och flyttar till Stockholm för att bli redaktör för tidningen Vår Bostad. I samband med det tar även han steget över till Socialdemokraterna.

– Min tolkning är att de två grenarna inom hyresgäströrelsen gick ihop, snarare än att det var Martin Andersson som anpassade sig till etablissemanget, säger Jan Christensen.

Fakta Hyresgästföreningen och tidningarna

Tidningen Hyresgästen, med säte i Göteborg, blir 1923 det första officiella organet för Hyresgästföreningarnas Riksförbund.

Året därpå börjar Vår Bostad komma ut i Stockholm. Den blir gemensamt organ för riksförbundet och HSB.

1955 läggs Hyresgästen ner. Vår Bostad blir ensam medlemstidning.

2007 läggs även Vår Bostad ner. Den ersätts då med tidningen du läser just nu. Hem & Hyra är en av Sveriges största tidskrifter och hade i november 2022 en räckvidd på 635 000 läsare.

Genom åren har det också givits ut flera lokala hyresgästtidningar, till exempel Hus och Härd i Stockholm, Hyresgäster i Väster i Göteborg och Bostaden i Malmö.

Slutligen har det funnits olika interna publikationer för förtroendevalda. Hyresgästen återuppstod till exempel i denna form, men lades slutligen ner år 2020.

På 1930-talet finns fortfarande ingen ny hyreslag, trots att riksförbundet samlat ihop 100 000 namnunderskrifter för en sådan 1926. Varken förhandlingssystem eller besittningsrätt har heller blivit verklighet vid den här tiden.

Temperaturen skruvas upp, framför allt i Göteborg. Hyresgästerna genomför hyresstrejker och blockader. Blockaderna kan handla dels om att bojkotta butiker och företag som värdarna äger, men även om att uppmana människor att inte flytta in i tomma lägenheter i husen.

Fastighetsägarna svarar med vräkningar. Konflikterna kommer allt tätare.

Kulmen nås med slaget om Olskroken 1936–1937, den största hyreskonflikten i Sveriges historia.

Värdarna kräver 10 procents hyreshöjning. Hyresgästerna vill tvärtom ha sänkta hyror och kostnadsfri renovering av de nedgångna husen.

Bild: Okänd

Olskrokenkonflikten. Bild från Hyresgästen, november 1936.

När fastighetsägarna börjar vräka alla som inte betalar, svarar Hyresgästföreningen med att sätta de tomma lägenheterna i blockad. Till slut står nästan en tredjedel av bostäderna i Olskroken tomma.

Den allmänna opinionen tar hyresgästernas sida och fastighetsägarna blöder stora pengar. Till sist får de krypa till korset. Hyreshöjningen blir bara 2,5 procent och husen rustas upp utan extra kostnad.

En massiv seger för hyresgästerna.

– Vräkningsvapnet hade förlorat sin användbarhet för värdarna, säger Jan Christensen.

Samtidigt står det klart för samhället att det är ohållbart med allt tätare och allt värre konflikter.

Bild: Okänd

Parallellt med den politiska kampen ägnar sig hyresgäströrelsen åt sociala aktiviteter. Familjesoaréer, amatörrevyer och badkolonier är populära inslag under mellankrigstiden.

En ny hyreslag 1939 slår fast att hyresmarknadens parter förväntas förhandla om hyrorna. Det är i samma anda som Saltsjöbadsavtalet på arbetsmarknaden, som slutits året innan.

Däremot innehåller inte den nya lagen så många andra konkreta förbättringar för hyresgästerna. Men världshändelserna ska snart ändra på det.

Andra världskriget bryter ut. Priserna på energi skjuter i höjden. Matpriser, hyror och andra levnadsomkostnader följer efter.

Nu inför regeringen hyresreglering och fryser hyrorna på 1942 års nivå. Samtidigt får hyresgästerna den efterlängtade besittningsrätten.

När det stora kriget tar slut ska både Sverige och Hyresgästföreningen gå in i en helt ny epok. Det kan du läsa mer om i del 2 av ”100 år med Hyresgästföreningen”.

Källor:

”När hyresgästerna gjorde uppror” Hannes Rolf, 2021

”Hyresgästernas fritidsverksamhet” Göte Brink, 1990

”HCF 60 år” Clarence Johansson, 1982

”Hyresgästernas Centralförsamling 1922–1947 ” Antologi, 1947

Hyresgästen

Vår Bostad