Förbjuden stiftelse blåste hyresgäster på hyran – lyckades driva ärenden i hyresnämnden och hovrätten

Stiftelsen Freja har varit förbjuden i 24 år. Ändå har de i många år kallat sig hyresvärd och tagit ut ockerhyra av hyresgäster. Dessutom har den förbjudna stiftelsen lyckats driva ärenden i både hyresnämnden och hovrätten. Men hyresrådet Vanja Lycke menar att hyresnämnden inte har gjort något fel.

Hem & Hyra har granskat Stiftelsen Freja som förbjöds 1999.  Vi har kunnat visa att stiftelsen struntade i förbudet och i många år fortsatt att verka i hemlighet. De har agerat hyresvärd, deklarerat hos Skatteverket och haft ett konto hos en storbank.   

Men vi kan också avslöja att stiftelsen, som alltså varit förbjuden i 24 år, har lyckats driva flera rättsprocesser i hyresnämnden och hovrätten. Detta trots att den egentligen inte finns.

Enligt handlingarna i hyresnämnden och hovrätten säger sig flera olika personer företräda den förbjudna stiftelsen.

I handlingarna i hyresnämnden hittar vi namnet på en man som vi kan kalla Anders. Han säger sig  företräda Stiftelsen Freja i flera ärenden. Han har lämnat en mejladress till Stiftelsen Freja, men när vi mejlar får vi inget svar.

När Anders ska infinna sig i hyresnämnden för Frejas räkning blir han sjuk och dyker aldrig upp.

Bild: Kenneth Samuelsson

En av dem som säger sig företräda Stiftelsen Freja är Anders, men vi har inte lyckats identifiera vem han är – när kan kallas till hyresnämnden dyker han inte upp.

Men trots flera försök lyckas vi inte att identifiera vem Anders är – vi vet helt inte vem han är eller om han ens existerar.

Vi hittar en annan person som företräder stiftelsen. Han är en i hyressammanhang välkänd jurist. Anders har undertecknat fullmakten som ger juristen rätt att företräda Freja.

Till saken hör att Stiftelsen Freja, enligt Bolagsverket, inte har haft vare sig styrelseledamöter eller firmatecknare sedan 2008. Det har inte funnits några personer i stiftelsens styrelse på 15 år.

Hyresnämnden kontrollerar inte ”Anders”

Hem & Hyra har ställt frågor till både hyresnämnden och hovrätten hur det är möjligt att en förbjuden stiftelse kan vara part i flera olika mål.  

Men vi vill också ha svar på hur det kommer sig att inte en kontroll sker av de som säger sig företräda Stiftelsen Freja.

Vanja Lycke, hyresråd i Hyres- och arrendenämnden i Stockholm, har varit ansvarig för två av processerna där Stiftelsen Freja varit part.

Vanja Lycke, hyresråd på Hyres- och arrendenämnden i Stockholm förklarar att de inte har kontrollerat personerna som säger sig företräda Stiftelsen Freja.

Bild: Carl Johan Erikson

Hon förklarar att hyresnämnden normalt kontrollerar om en part som är juridisk person finns i företagsregistret. I detta fall finns Stiftelsen Freja med i registret.

Däremot har hyresnämnden inte kontrollerat om om Anders har rätt att företräda Freja.

Enligt Vanja Lycke har inte hyresnämnden någon skyldighet att kräva in fullmakt eller kontrollera att personer som säger sig företräda en part är behöriga att göra det.

Hur ser du på att en förbjuden stiftelse har kunnat vara motpart i hyresnämnden?

– Stiftelsen fanns registrerad i företagsregistret och bedrev verksamhet, att de sedan kanske inte får kalla sig stiftelse är en annan fråga. Om stiftelsen inte existerade så hade inte hyresgästen kunnat driva sitt krav mot den så det hade ju hade varit sämre för hyresgästen.

Förklaringen till att Freja kunnat vara part i hyresnämnden är alltså att de fanns registrerade i Bolagsverkets register trots att de var förbjudna och att hyresnämnden inte kontrollerat mannen som säger sig företräda Freja.

Den förbjudna stiftelsen har också lyckats driva ärenden i högre instans.

Ett av ärendena gäller en hyresgäst som heter Anna som har betalat skyhög hyra till Freja för en lägenhet i Hägersten. Hon kräver tillbaka över 70 000 kronor och vinner i hyresnämnden.

Bild: Kenneth Samuelsson

Stiftelsen Freja har bland annat hyrt ut lägenheter dyrt i Hägersten – flera hyresgäster har därefter krävt tillbaka pengar av stiftelsen.

Men stiftelsen överklagar till hovrätten och i hovrätten företräder den välkända juristen också stiftelsen.

Hem & Hyra har bett om en intervju med juristen men får ett skriftligt svar via mejl.

– Eftersom Stiftelsen Freja inte har givit mig i uppdrag att kommentera deras förhållanden i media kan jag således inte uttala mig, skriver han i mejlet. 

Känner du till att Stiftelsen Freja varit förbjuden att kalla sig stiftelse sedan 1999?

– Jag tänker inte vidare uttala mig specifikt i ärendet. Däremot kan jag generellt säga att jag aldrig vidarebefordrar uppgifter till domstolar (inkl hyresnämnden) som jag vet är felaktiga. 

Jag tänker inte uttala mig.

Annas ärende slutar med att hovrätten avslår Frejas överklagande, i mars 2023, eftersom stiftelsen aldrig kommer in med några kompletteringar till sitt överklagande.

I vår granskning hittar vi inga dokument som visar att hovrätten har kontrollerat om mannen som säger sig företräda stiftelsen verkligen är behörig att göra det.

Den ansvariga domaren Kenneth Nordlander hänvisar till överläggningssekretess och vill inte uttala sig.

– Vi uttalar oss inte i hur vi har tillämpat regelverket och gjort när vi har bedömt om en person är behörig eller inte, säger han.

På en direkt fråga om de gjort en behörighetskontroll av mannen svarar han att han inte vill gå djupare in idet här.

Vi återkommer till domaren när vi fått reda på att Stiftelsen Freja varit förbjuden att kalla sig stiftelse i 24 år, men ändå gjort det i rättegången där han var domare.

Vårt beslut gäller som det står.

Vi undrar om de har gjort någon kontroll av Stiftelsen Freja inför processen i hovrätten. Men vi vill också ha svar på hur det påverkar rättegången och beslutet i hovrätten om motparten inte är den som den säger sig vara.

Kenneth Nordlander svarar på våra frågor i ett mejl.

 – Vårt beslut gäller som det står. Hovrätten gör ingen ytterligare undersökning med anledning av den nya informationen. Beslutet är meddelat och har vunnit laga kraft. Jag kan tyvärr inte lämna några ytterligare upplysningar i denna sak, skriver domaren.

Hem & Hyras granskning av Stiftelsen Freja visar att frågan är aktuell även idag. Stiftelsen är motpart i en annan hyrestvist i hovrätten som fortfarande pågår.

I det fallet har en hyresgäst krävt tillbaka överhyra som hon har betalat till stiftelsen. Men hon förlorade i hyresnämnden och överklagade till hovrätten.

Jurist lämnar Stiftelsen Freja

Till en början är juristen ombud för Stiftelsen Freja, men i mars 2023 meddelar han till hovrätten att han inte längre är ombud.

I juni 2023 dyker det upp en person som vi inte stött på tidigare och som nu säger sig företräda den förbjudna stiftelsen i stället för juristen.

Vi kan kalla honom Olle och i yttrandet till hovrätten hävdar Olle att Stiftelsen Freja arbetar ideellt med att ordna tillfälliga boenden för utsatta kvinnor. Men mannen går inte att identifiera eller spåra – allt vi hittar är en namnteckning men inga kontaktuppgifter eller personnummer.

Men i det här fallet reagerar hovrätten och kräver han ska visa att han är behörig att företräda Freja. 

Och nu händer något oväntat. Den okända mannen skickar in en 23 år gammal fullmakt, daterad 2001.

Fullmakten visar att den okände mannen är behörig att företräda stiftelsen. Men den som har undertecknat fullmakten är Stiftelsen Frejas tidigare förvaltare, en man som bytt namn och försvunnit spårlöst till Norge.

Bild: Kenneth Samuelsson

När Hem & Hyra försöker få tag på Stiftelsen Frejas tidigare förvaltare visar det sig att han har bott i Stockholm men är utvandrad – vi hittar honom till slut i Oslo, men han svarar inte när vi ringer och mejlar.

Det intressanta är att andra dokument visar att mannen slutade som förvaltare för stiftelsen 1999. Han lämnade över uppdraget som förvaltare till en man som heter Mats, som Hem & Hyra har skrivit om tidigare.

Men enligt den inskickade fullmakten ska han alltså återigen vara förvaltare.

Enligt de inskickade handlingarna har Anders, den okände mannen i hyresnämnden, och en annan okänd man, med sina namnunderskrifter intygat att fullmakten är korrekt.

Hovrätten ger stiftelsen bakläxa

Men när vi ringer telefonnumren de båda har uppgett får vi inget svar, det finns heller inga andra uppgifter som gör att det går att identifiera dem.

Utöver det skickar Olle in ett registreringsbevis för Stiftelsen Freja till hovrätten, registreringsbeviset är utfärdat 1997, två år innan Stiftelsen Freja förbjuds.

Men hovrätten ger mannen bakläxa.

Bild: Kenneth Samuelsson

Hovrätten kräver in nya handlingar av stiftelsen och ber även mannen som säger sig företräda Freja att höra av sig.

Svea hovrätt förelägger Stiftelsen Freja att skicka in en färskare fullmakt än en från 2001. Hovrätten kräver även att fullmakten ska vara i original tycker dessutom att namnunderskriften – av tidigare förvaltaren som utvandrat till Norge  – är för otydlig. Hovrätten kräver ett förtydligande om vem som undertecknat fullmakten.

Stiftelsen vägrar skicka in dokument

De kräver även att Olle skickar in färska handlingar som visar att förvaltaren är firmatecknare och behörig att ge Olle i uppdrag att företräda Stiftelsen Freja.

Hovrätten skriver även i föreläggandet till Stiftelsen Freja att de vill ha kontakt med Olle, som säger sig företräda stiftelsen.

Sammantaget ger hovrätten mannen och stiftelsen fram till 12 juli i år på sig med att komma in med uppgifterna.

Därefter blir det tyst från personerna som säger sig företräda Freja. Hovrätten får aldrig inte de begärda handlingarna. Vad som kommer att hända med ärendet är oklart.