Så söker du bidrag för bostadsanpassning – dina rättigheter

Bild: Pavel Koubek

Har du funktionshinder? Så här gör du för att få rätt till anpassning av hemmet

Har du svårt att leva ett självständigt liv i din bostad på grund av funktionsnedsättning? Då kan du ha rätt till bostadsanpassningsbidrag. Så här söker du!

Alla med funktionsnedsättning som utgör hinder i ­boendet kan söka bidrag för bostadsanpassning. ­Pengar som ska användas för att din bostad ska fungera i det dagliga livet. Bidraget omfattar allt från rörelsenedsättning till utvecklingsstörning eller allergi.

Under 2020 betalade landets kommuner ut bidrag i totalt 53 000 olika fall, motsvarande en halv miljard kronor, visar Boverkets siffror.

Video. Kjell-Åke, 83, visar sina smarta anpassningar i hemmet.

Skriv en text..

Ska vara ”nödvändig”

Men även om nio av tio ansökningar klubbas igenom har du inte per automatik rätt till bidrag bara för att du har en funktionshinder. Till att börja med måste åtgärden nödvändig för att leva ett självständigt liv. Den måste därtill ha en medicinsk koppling till själva funktionsnedsättningen. Det innebär ofta att du behöver skriftligt intyg från en yrkeskunnig.

Det går till exempel inte alltid att begära hjälpmedel för att ta sig till sovrummet om en sovplats på ­annan plats. Det är heller ingen självklarhet att kunna ta sig ut i trädgården. Själva funktionsnedsättningen måste också vara ”långvarig”.

Ytterligare problem kan du stöta på om bostaden har eftersatt underhåll eller inte lever upp till de byggtekniska kraven. Med andra ord: Det finns en risk att bli nekad om värden slarvar med ­skötseln.

Fakta. Så söker du bostadsanpassning

Ansökan bostadsanpassning - så söker du bidrag för anpassning

Bild: Pixabay

 • Alla med funktionsnedsättning som utgör hinder i ­boendet kan söka bidrag för bostadsanpassning. ­Åtgärden måste bedömas som nödvändig.
 • Ansökan görs av dig som privatperson hos din ­kommun.
 • För att få godkänt krävs fastighetsägarens med­givande. Den uppmanas du själv att inhämta – men kommunen kan oftast hjälpa till.
 • Det finns ingen övre gräns för hur mycket anpassningen får kosta. 2020 var snittpriset 15 600 kronor.

Räknas som rättighet

Ansökan gör du som privatperson direkt hos din kommun – de flesta större och medelstora kommuner har en särskild enhet du kan bli kopplad till för frågor.

För att få godkänt krävs också fastighetsägarens med­givande, något de oftast säger ja till. Den uppmanas du själv att inhämta – men kommunen kan oftast hjälpa till.

Det finns ingen övre gräns för hur mycket ingreppet får kosta, eftersom anpassningar av bostaden på grund av funktionsnedsättning räknas som en rättighet. 2020 var snittpriset 15 600 kronor.

Om du redan har utfört anpassningen och betalat för den själv går det även att söka bidraget i efterhand. Det innebär dock en risk för att du inte uppfyller villkoren och därmed blir utan pengar.

Fakta. Vanligaste åtgärderna

Automatisk dörröppnare är en vanlig anpassning

Automatisk dörröppnare är en vanlig anpassning.

 • Montering av ramp
 • Sänkning av tröskel
 • Spisvakt
 • Stödhandtag
 • Dörröppnare
 • Hissanordningar
 • Annan teknisk utrustning

Källa: Boverket