Christina Olsson, Makalösa föräldrar.

Kritik mot återkraven: För varje år blir ännu fler fattiga barnfamiljer skuldsatta

De svårförutsägbara återkraven på bostadsbidraget gör att många som har rätt till bidrag inte vågar söka. Och bland dem som söker hamnar var tredje i skuld. Reglerna är absurda och borde ändras direkt, tycker Sveriges Makalösa föräldrar.

När du söker bostadsbidrag ska du uppskatta din årsinkomst. Utifrån den betalar Försäkringskassan ut ett preliminärt bidrag. Men för många kan det vara svårt att veta årsinkomsten i förväg. Den som blir sjuk eller arbetslös, får nytt jobb eller har oregelbunden inkomst hamnar ofta fel.

Var tredje får för mycket och måste betala tillbaka i efterskott. Och många inte vågar söka, av rädsla för tuffa återkrav.

– Det är det vanligaste jag hör bland våra medlemmar. Man vågar inte söka utan lever ännu snålare än man skulle behöva. Och det är bara de allra fattigaste barnfamiljerna som har rätt till bostadsbidrag. Om de inte vågar söka är det de fattigaste barnen som drabbas ännu hårdare, säger Christina Olsson, generalsekreterare på Sveriges Makalösa föräldrar, en organisation för ensamstående föräldrar.

Månadsuppgifter kan vara lösning

Kritiken mot de här reglerna har varit hård i många år. Även från Försäkringskassan, som har påpekat att bostadsbidraget fungerar som ett dåligt lån utan kreditprövning till en ekonomiskt svag grupp. En tredjedel av återkraven betalas inte tillbaka och många krav hamnar hos Kronofogden.

Nu närmar sig ändå en möjlig lösning. Sedan 2019 skickar alla arbetsgivare inkomstdeklarationer för sina anställda till Skatteverket varje månad. Då kan Försäkringskassan fortlöpande se vad varje person verkligen har tjänat. Därmed vore det praktiskt möjligt att betala ut ett slutgiltigt bostadsbidrag direkt och slippa stämma av det mot årsinkomsten i efterhand.

Anna fick besked i mobilen att hon hade fått för högt bostadsbidrag.

Bild: André de Loisted

Anna Stjernberg fick två återkrav under samma år. Läs mer om henne här.

Fortfarande finns dock regler i vägen för det, säger Åsa Karlsson Björkmarker, som sedan 2018 utreder hur man kan förbättra bostadsbidraget. I januari ska hon presentera sina förslag för regeringen. När det gäller återkraven finns smidiga lösningar, tror hon.

– Vi har tittat på hur man kan använda månadsuppgifterna och stämma av oftare så att utbetalningarna av bostadsbidraget blir mycket mer precisa.

Bostadsbidraget har halkat efter

Detta förslag kommer att brytas ut för att kunna behandlas snabbare än den andra delen av utredningen. Den delen handlar om att nivåerna på bostadsbidraget har halkat efter hyres- och inkomstutvecklingen ända sedan 1990-talet. Allt färre har fått rätt till ett allt lägre bostadsbidrag.

– Där kommer vi att föreslå en mer genomgripande förändring och den kommer att ta längre tid att behandla, säger Åsa Karlsson Björkmarker.

Vi ser ju att det är för stor andel som får en skuld.

Jenny Cederborg, Försäkringskassan

Under tiden arbetar Försäkringskassan med att få fram ett system, som upptäcker i månadsuppgifterna när någon får högre inkomster än uppskattat och automatiskt larmar en handläggare.

– Då kan vi kontakta den enskilde och justera bostadsbidraget, i stället för att det ska komma ett återkrav eller en tilläggsutbetalning efteråt. Vi ser ju att det är för stor andel som får en skuld och vill medverka till att den andelen minskar, säger Jenny Cederborg, verksamhetsområdeschef på Försäkringskassan.

Det automatiska systemet kan vara i bruk tidigast 2023.

Jenny Cederborg och Christina Olsson

Jenny Cederborg, Försäkringskassan och Christina Olsson, Sveriges Makalösa Föräldrar.

Christina Olsson på Sveriges Makalösa Föräldrar är mycket kritisk till att förändringarna drar ut på tiden.

– Alla är överens om att återkraven är fel och och det handlar inte om att skjuta till mer pengar utan om att ändra ett regelverk . Det kan man bara lösa direkt, det gagnar ingen att ha det så här. För varje år som går så blir ännu fler fattiga barnfamiljer skuldsatta.