Cheerleading på Lövgärdesskolan, en av aktiviteterna inom Skola som arena.

Bild: Linn Bergbrant

Skolan hjälper dem att lyfta sitt område: ”Vi ställer upp för varandra här”

Hur får man bort sin stadsdel från polisens lista över särskilt utsatta områden? I Lövgärdet i Göteborg har lokala krafter gemensamt tagit sig an uppgiften – och valt skolan som arena. ”Det är så viktigt att unga har något att göra”, säger 18-åriga Yusur Al-Mohamedi.

Tala Harb, 16, står utanför sin gamla skola i Lövgärdet i nordöstra Göteborg. Det här är en av hennes stationer på den guidade turen ”Lövgärdets sanna färger”.

– Jag berättar om en händelse som inträffade när jag gick här, säger hon. Någon hade varit beväpnad inne på skolan, och då kom en massa journalister hit som vanligt. Jag ställde upp på intervju som representant för eleverna på skolan och ville berätta min bild, att det för det mesta är väldigt bra här.

Hon suckar.

– Journalisterna är inte så intresserade av att höra det.

Yusur Al-Mohamedi och Tala Harb utanför sin gamla skola i Lövgärdet. ”Vi är inte naiva, vi vet att det finns problem här. Jag är stolt storasyster till en lillebror som utsatts för rektyreringsförsök av gängen. Men han säger nej, han tränar stenhårt och sitter hemma och gör läxor i stället. Det är så viktigt att unga har något att göra, att det finns aktiviteter”, säger Yusur Al-Mohamedi.

Bild: Ylva Bowes

Yusur Al-Mohamedi och Tala Harb utanför sin gamla skola i Lövgärdet. ”Vi är inte naiva, vi vet att det finns problem här. Jag är stolt storasyster till en lillebror som utsatts för rektyreringsförsök av gängen. Men han säger nej, han tränar stenhårt och sitter hemma och gör läxor i stället. Det är så viktigt att unga har något att göra, att det finns aktiviteter”, säger Yusur Al-Mohamedi.

Tala Harb och Yusur Al-Mohamedi, 18 år, är två av de guider som ger sin personliga bild av hur det är att bo i Lövgärdet. De har gått en guideutbildning ordnad av föreningen Tikitut och hyresvärden Poseidon, en del i det samarbete som pågår i området med Lövgärdesskolan som nav.

Skolan i hjärtat av bostadsområdet

I Lövgärdet ligger skolan bokstavligen mitt i byn. Förortens torg är samtidigt skolgård. Det strategiska läget gör skolan till en ypperlig plats att knyta samman området på. Alla som bor här känner skolan som en trygg plats.

Det har man tagit fasta på i konceptet Skola som arena. Arbetet kan se olika ut i olika områden, men grunden är att skolbyggnaden öppnas upp och används för aktiviteter även utanför skoltid. Till exempel hålls demokratikvällar i skolan en kväll i månaden på olika teman. Nyligen bjöds hela Göteborgs kommunstyrelse in för att lyssna till röster från Lövgärdet.

Cheerleading på Lövgärdesskolan efter lektionstid.

Bild: Linn Bergbrant

Cheerleadinggänget tränar i skolans lokaler på fredagar.

Fakta. Skola som arena

  • Ett arbetssätt som används på ett 20-tal skolor i Göteborg.
  • Finansieras av kommunen, bland annat genom bostadskoncernen Framtiden.
  • Skolan ska vara en öppen mötesplats för dem som bor och verkar i dess närområde.
  • Finns även på fler platser i Sverige, bland annat Malmö, Järva och Halmstad.

En förutsättning är en engagerad rektor, och på Lövgärdesskolan jobbar sedan 2015 Marika Andersson.

– Jag hade redan tidigt tankar om själva skolbyggnaden – att här har vi ett stort hus som faktiskt står tomt stora delar av året. Det borde kunna utnyttjas bättre, säger hon.

Blev en ketchupeffekt

2017 inleddes ett samarbete med Räddningsmissionen i syfte att jobba tillsammans för att gynna elevernas lärande. På den grunden byggde man sedan vidare.

När väl allt hade börjat kugga i gång blev det som en ketchupeffekt – alla ville vara med.

– Det var så många som hörde av sig till mig och undrade ”hur kan vi bidra”? Många ville verkligen hjälpa till och lyfta området, lyfta eleverna i skolan.

Rektor Marika Andersson tror benhårt på att det krävs en by för att uppfostra ett barn. ”Det är ett jobb som pågår 24-7, det stannar aldrig av. Det är superviktigt att barnen trivs där de bor! Att de känner sig stolta över sig själva, över sin skola, över sitt bostadsområde”, säger hon.

Bild: Ylva Bowes

Marika Andersson tror benhårt på att det krävs en by för att uppfostra ett barn. ”Det är ett jobb som pågår 24-7, det stannar aldrig av. Det är superviktigt att barnen trivs där de bor! Att de känner sig stolta över sig själva, över sin skola, över sitt bostadsområde”, säger hon.

Lokala föreningar, polis, föräldrar och boende samverkar. De två bostadsbolagen i Lövgärdet, kommunala Poseidon och privata Victoriahem, har ett samarbetsavtal och spelar tillsammans en viktig roll. 

Heléne Zendegani är verksamhetsledare för Hjällbo och Lövgärdet på Poseidon.

– Vi har ett uppdrag som kommunalt bostadsbolag att lyfta utsatta områden till 2025. Det här arbetet är en del i det. Vi har en fantastisk samverkan med skola och föreningar här, det pågår massor av bra saker som vi vill stötta, säger hon.

– För att det ska kunna ske en social förflyttning i ett område behövs en meningsfull fritid och jobb för unga för att undvika rekrytering till kriminella gäng. Vårt uppdrag är att skapa arbetstillfällen och bidra till aktiviteter. Jag måste ha kunskap om vilka som bor i området, vad de vill, vad som är viktigt för dem. Då kan vi sätta in resurser på rätt plats.

Barnen växer av att få bestämma

Barnstyrelsen har en viktig roll. Den består av elever från olika klasser på skolan. Alla barn i Lövgärdet kan skicka in förslag på aktiviteter de vill genomföra. Barnstyrelsen diskuterar saken och fattar beslut. Till sitt förfogande har man 60 000 kronor per år, resurser som kommer från Poseidon och Victoriahem.

Exempel på aktiviteter som genomförts är sommarcafé, att måla om ett klassrum, studiebesök på Universeum eller en keramikkurs.

– Det kan vara allt möjligt, det viktiga är att det är barn som önskar och barn som beslutar, säger Eva Looström, processledare för Skola som arena i Lövgärdet.

Eva Looström är spindeln i nätet för Skola som arena i Lövgärdet. ”Skolan ska skapa trygghet, gemenskap och stolthet för eleverna. Det är viktigt att vi är många i området som samarbetar för att nå dit”, säger hon.

Bild: Ylva Bowes

Eva Looström är spindeln i nätet för Skola som arena i Lövgärdet. ”Skolan ska skapa trygghet, gemenskap och stolthet för eleverna. Det är viktigt att vi är många i området som samarbetar för att nå dit”, säger hon.

Hon menar att Barnstyrelsen är ett lysande exempel på hur viktigt det är att ge barn ansvar.

Målet är att barnen ska känna att ”jag är kapabel, jag kan, jag växer som person av det här”.

Eva Looström

– De får både medel och en metod att träna sig i ett demokratiskt arbetssätt. De beslutar om aktiviteter som barn själva vill göra. De får ta ansvar. De kan gå hem och berätta om sitt arbete och vara stolta över det. Målet är att barnen ska känna att ”jag är kapabel, jag kan, jag växer som person av det här”.

Cheerleading är en av aktiviteterna som erbjuds på Lövgärdesskolan efter lektionstid inom Skola som arena.

Bild: Linn Bergbrant

”Jag ville starta en dansgrupp i femman så jag gick runt till fyrorna och frågade om de ville vara med. Sen gick jag till skolans barnstyrelse och ansökte om hjälp med pengar till dräkter, och det fick vi”, säger Albulena Citaku (i grått) som leder cheerleadingpass på Lövgärdesskolan. Alea Aliu, Lamija Jambe Dzambegovic, Zeineb Mohammad, Angela Molla och Mitra Osman är med och tränar.

Vill visa en bredare bild

Att ständigt matas med utomståendes negativa bild av området där man själv bor kan vara tungt. Samtidigt är Lövgärdet av polisen ännu klassat som ett särskilt utsatt område. Det pågår narkotikahandel. Det finns gäng som försöker rekrytera unga.

Fakta. Särskilt utsatta områden

  • Områden med låg socioekonomisk status där kriminella påverkar lokalsamhället, enligt polisens definition.
  • Här finns parallella samhällsstrukturer, och inslag av extremism.
  • I dessa bostadsområden pågår öppen droghandel. Det förekommer också våldsdåd på öppen gata, utan hänsyn till att oskyldiga riskerar att drabbas.

Men det är inte hela bilden. Tala Harb har bestämt sig för att bredda den.

– Medias bild är att allt är dåligt här. Så är det inte. Vi har en bra skola, fantastiska lärare som lyfter oss elever, en fin gemenskap. Vi ställer upp för varandra här. Jag trivs! Folk tror att alla vill härifrån, men jag vill bo kvar här. Jag vill utbilda mig och sen ge tillbaka lite av allt jag fått.

Bild: Ylva Bowes

Tala Harb och Yusur Al-Mohamedi har båda erfarenhet av att bli trakasserade på grund av sitt utseende. ”Det skulle aldrig hända här. Det fina med Lövgärdet är att vi står upp för varandra. Vi ser oss själva i varandra”, säger Tala.

Fakta. Detta har barnen i Lövgärdet fixat

Barnstyrelsen på Lövgärdesskolan har beviljat en rad aktiviteter som områdets barn och unga själva önskat.

Dit hör sommarkafé, studiebesök på Universeum och keramikkurs. Poseidon och Victoriahem betalar.

Barn och unga i Lövgärdet kan just nu besöka Lövgärdets boxningsoas i skolans aula, träna dans och cheerleading samt gå på demokratikvällar.

Fakta. Öppen skola: fler plus

Ger alla barn i området chans till en aktiv fritid och bättre förutsättningar för lärande. På så sätt jämnar man ut skillnader i barns uppväxtvillkor.

Ett mål med att öppna upp skolan utanför lektionstid är att fler elever ska klara sin skolgång.

Liv och rörelse runt skolan även på kvällar och helger ökar tryggheten i bostadsområdet.