Bild: TT

Socialministern: Tydligt att regelverket är för svagt

Regelverket för skyddade boenden är för svagt, medger socialminister Lena Hallengren (S). Men trots att en utredning tillsattes för fem år sedan finns inga förslag på bordet om tillståndsplikt för skyddade boenden.

Marknaden för skyddande boenden är helt oreglerad. Hem & Hyras granskning visar att vinstjakten lämnar spår av missförhållanden – och kostnader som hamnar hos ofrivilliga småkommuner.
Redan för tio år sedan fick Socialstyrelsen i uppdrag att skaffa sig en bild av skyddade boenden i Sverige, eftersom ingen visste hur många de var eller vilken kvalitet de hade. 2016 tillsattes en statlig utredning, som kom fram till att kvalitetskrav och tillståndsplikt för skyddade boenden borde införas från juli 2019.
Fortfarande saknas beslut i frågan.

Även svaren från socialminister Lena Hallengren (S) dröjer. Någon intervju med Hem & Hyra vill hon inte ställa upp på. Efter nästan två veckors väntan kommer i stället svar via mejl.

Hur kan marknaden för skyddade boende vara helt oreglerad?
– Kommunerna har ansvar att ge stöd och hjälp till våldsutsatta kvinnor och deras barn. Det innebär att det är kommunerna som är ytterst ansvariga. Men det är tydligt att regelverket är för svagt.

Samtliga klagomål om våld i nära relationer gäller privata aktörer, trots att de bara står för 37 procent av boendena. Hur reagerar du på det?
– Det är tydligt att regelverket är för svagt och det var också bakgrunden till att vi tillsatte utredningen.

Kommuner på orter där skyddade boenden etablerar sig är upprörda över vilka kostnader och merarbete det orsakar. Inte minst i skolan där kommunen får nya elever men ingen skolpeng. Är det rimligt?
Enligt skollagen ska också elever som vistas tillfälligt i en annan kommun mottas där. Utredningen föreslår här förtydliganden för att säkerställa att detta också i praktiken sker. Idag vet vi att det ibland brister och att barn får vänta länge på en plats. Enligt skollagen är det barnets hemkommun som ansvarar för barnets kostnader och hur ersättningen mellan kommuner ska ordnas i dessa fall är likaså reglerat i skollagen.