Jenny Broman kommunalråd Vänsterpartiet Göteborg

Bild: Alice Vernersson

Efter Hem & Hyras granskning: politiker kräver utredning

Kartlägg vilka effekter Göteborgs stads nya biståndsrutiner fått för hemlösa. Det kräver Vänsterpartiet och Miljöpartiet i ett gemensamt yrkande till kommunstyrelsen. Bakgrunden är Hem & Hyras reportage. ”Granskningen bekräftar det vi varit oroliga för” säger kommunalrådet Jenny Broman (V).

Göteborgare som är hemlösa får inte hjälp med akutboende av kommunen, om de inte har missbruk eller medicinska problem. Istället får människor pengar så att de kan betala en säng på ett vandrarhem under några dagar eller högst en vecka.

Sedan måste personen gå tillbaka till socialtjänsten och bevisa sin akuta hemlöshet på nytt, för att få en ny summa pengar.

Så har rutinen sett ut sedan 2019. Göteborgs stad har hävdat att det nya systemet både sparat pengar och fått fler hemlösa att hitta en egen bostad.

Men Hem & Hyras granskning har visat att kommunen i själva verket inte har en aning om vad som hänt med dem som försvunnit ur statistiken. Vi har träffat människor som vittnar om en enorm press med det nya systemet, och som helt slutat söka hjälp trots att de fortfarande är bostadslösa.

Nu reagerar Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Göteborg på avslöjandet. I ett gemensamt yrkande kräver partierna en kartläggning av vilka konsekvenser den nya rutinen fått. Både för hemlösa individer och för den övergripande hemlösheten i Göteborg.

Kartläggningen ska den här gången inte ske genom intervjuer med chefer, utan med ”första linjens medarbetare, civilsamhället och individer som befinner sig i eller tidigare har befunnit sig i hemlöshet”.

Hur ska man kunna söka jobb eller hinna med sitt vanliga liv, om man inte vet var man bor om några dagar?

Jenny Broman

Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ har varit motståndare till den nya rutinen sedan den infördes 2019, säger kommunalrådet Jenny Broman (V).

– Man kan inse vilka konsekvenser något sådant här får för en privatperson. Hur ska man kunna söka jobb eller hinna med sitt vanliga liv, om man inte vet var man bor om några dagar? Från början gällde det ju även barnfamiljer, säger Jenny Broman.

Efter att den nya rutinen infördes krävde de rödgrönrosa en redogörelse för effekterna.

– Vi fick en muntlig dragning med fina siffror. Sedan kom Uppdrag granskning med ett reportage 2020 och nu Hem & Hyra. Er granskning bekräftar det vi varit oroliga för, säger Jenny Broman.

Nu vill V och MP alltså ha en ny, grundligare utredning. Egentligen vill partierna att rutinen avskaffas helt.

– Men vi vet att det skulle få avslag. Däremot kräver vi att man tar reda på vad som hänt personerna som försvunnit ur statistiken. Nu har man bara antagit att de hittat en bostad. Det är oansvarigt. När det handlar om människor i en så utsatt position är vi skyldiga att följa upp, säger Jenny Broman.

Samtidigt finns det problem även med det tidigare systemet. Hem & Hyra har i andra granskningar visat hur företag kan ta ut ockerhyror för bostäder de hyr ut till kommuner. Vad tänker du om det?

– Det behöver också ses över. Det är inte så att allt blir jättebra bara vi tar bort nödbiståndet. Vi hade inte ett fantastiskt system innan heller, men det var i alla fall lite mer långsiktigt. Nu är det extremt kortsiktigt och det är sällan det mest ekonomiskt fördelaktiga.

Kan du utveckla det?

– Per person har det ju inte blivit billigare, som ni också har visat. Därtill kommer det personliga lidandet. Jag kan förstå om man inte orkar med det till slut, utan väljer att sova i ett skjul istället.

Göteborgs kommunstyrelse sammanträder nästa gång på onsdag 1 september.

UPPDATERING: Yrkandet bordlades först, men kom sedan upp på kommunstyrelsens sammanträde den 15 september. Där blev det avslag, när M, L, C och KD röstade nej. Bland annat med hänvisning till att det krävs samtycke om socialtjänsten ska ha en uppföljande kontakt med en person som har avslutat kontakten. I stället hänvisas till nästa ordinarie uppföljning första kvartalet 2022.