Tvångsförvaltat slumhus i Lund

Bild: Anders Paulsson

Hela listan: Så straffades värdarna – Skånes alla tvångsförvaltade hus

Fukt, obetalda räkningar eller avstängd värme i hyreshuset. Då kan värden stängas ute från sin egen fastighet. Sedan 2011 har det skett tio gånger i Skåne.

Det krävs mycket för att slumvärdar ska förlora sina hus. Den som fortsätter att svara i telefon och betala räkningar för el-, vatten och värme i tid kan lugnt fortsätta med övrigt slarv. Det kommer i alla fall inte leda till en tvångsförvaltning, visar historiken i domstolarna.

På tio år har åtta hyresvärdar i Skåne, med tio fastigheter, blivit utsatta för en tvångsförvaltning. Ytterligare en har belagts med en mildare form av utestängning. Huset på Örnvägen i Lund är den enda aktiva tvångsförvaltningen idag, läs hela reportaget från huset här.

Här är hela listan med fastigheter som varit tvångsförvaltade:

Mögel och fuktskador i huset

  • Olofsgatan 8 i Malmö

2011 beslutar hyresnämnden om tre års tvångsförvaltning. Den mögliga och fuktiga fastigheten sköts inte om och ägaren samarbetar inte. I källaren bor det hyresgäster. Tvångsförvaltningen avslutas efter tre år och övergår till den mildare formen förvaltningsåläggande som senare också avslutas. Huset har samma ägare än idag.

Pilegatan i Lund

Bild: Anders Paulsson

Pilegatan i Lund.

Ägare med flera problemhus

  • Pilegatan 14 i Lund

2011 beslutar hyresnämnden om tre års tvångsförvaltning. Fastigheten sköts inte och har problem med fukt. Dåvarande ägaren Lars-Åke Håkansson, samma som i rekordhuset på Örnvägen, går inte att få tag på. Tvångsförvaltningen avslutas efter två år då hyreshuset säljs; fastigheten har en annan ägare idag.

Hyresgästernas vatten stängdes av

  • Flisevägen 28 i Perstorp

2012 beslutar hyresnämnden om två års tvångsförvaltning. Fastigheten sköts inte. Räkningar för vatten och värme betalas inte och hyresgästernas vatten stängs av. Tvångsförvaltningen avslutas redan efter ett fem månader då huset säljs till dagens ägare.

Elementen i lägenheterna blev kalla

  • Sanatorievägen 12 i Hässleholm

2013 beslutar hyresnämnden om tre års tvångsförvaltning. Dåvarande ägaren missar att betala sina räkningar och hyresgästernas värme stängs av. Tvångsförvaltningen avslutas efter drygt ett år då huset säljs till en ny ägare.

örnvägen, rekord i tvångsförvaltning

Bild: Anders Paulsson

Örnvägen i Lund.

Skånskt rekord i tvångsförvaltning

  • Örnvägen 12 i Lund

Nuvarande ägaren Lars-Åke Håkansson är utestängd från sitt hus. 2013 beslutas första gången om en tvångsförvaltning, detta förlängs sedan i flera omgångar vilket är ett rekord. Han har missat elräkningar och är svår att nå. Våren 2025 ska hyresnämnden ta upp fallet igen. Fastigheten är tvångsförvaltad fram tills dess om inget annat sker som ändrar förhållandena.

Kommunen tog över slumhuset

  • Sankt Olovsgatan 162 och Rönnebergsgatan 18 i Landskrona

2014 beslutar hyresnämnden om tre års tvångsförvaltning. Problemen är många med bland annat ohyra, kackerlackor, och fukt. Ägaren samarbetar inte och andra åtgärder har inte hjälpt. En ovanlig detalj; miljöförvaltningen ansöker och det kommunala bostadsbolaget tar över förvaltningen. Ärendet avslutas efter tre år och då finns inte längre några hyresgäster kvar, fastigheten har annan ägare idag.

Flera fastigheter med samma ägare

  • Östergatan 6, Skarpskyttegatan 4 och Kapellgatan 8 i Trelleborg

2014 beslutar hyresnämnden om två års tvångsförvaltning för de tre fastigheterna. Dåvarande ägaren missar att betala räkningar och går inte att kontakta. Underhållet i fastigheterna släpar efter. Tvångsförvaltningen avslutas redan efter ett år då husen säljs till en ny ägare.

Hyresgäster bodde nere i källaren

  • Lindgatan 7 i Malmö

2016 beslutar hyresnämnden om tre års tvångsförvaltning. Fastigheten, då med flera otillåtna källarbostäder, sköts inte om och ägaren är väldigt svår att nå. Obehöriga visas dessutom i huset. Tvångsförvaltningen avslutas efter fem månader då huset säljs till dagens ägare.

Rosenlundsgatan på Sofielund i Malmö.

Bild: Anders Paulsson

Rosenlundsgatan i Malmö.

Missnöje med mögel och dåliga fönster

  • Rosenlundsgatan 3 i Malmö

2017 beslutar Svea hovrätt om ett förvaltningsåläggande på tre år, efter att Hyresgästföreningen misslyckats med att få igenom en tvångsförvaltning. Huset är då vanskött med mögel, dragiga fönster och vattenskador. Åläggandet gäller inte längre men ägaren Dragan Davidovic har kvar fastigheten och jagas av andra myndigheter.

Fotnot: Kartläggningen är baserad på beslut i hyresnämnden i Skåne och domar i Svea hovrätt under åren 2011-2021. Fastighetsägarna och husen kan både tidigare ha blivit eller idag vara föremål för andra insatser eller förbud som inte nämns här, till exempel från räddningstjänster eller miljöförvaltningar.