Bild: Anders Paulsson

Ingen tidsgräns för tvångsförvaltning av slumhus – kan skapa problem

Fastigheten på Örnvägen i Lund är unik med en elva år lång avstängning för ägaren. Men hur länge kan egentligen en hyresvärd portas från sitt hus?

De senaste tio åren har tio hyreshus ställts under tvångsförvaltning i Skåne. Bakgrunden är misskötsel och i nästan samtliga fall har det inneburit att ägaren snabbt har sålt fastigheten. Det visar Hem & Hyras kartläggning av rättsfall. Huset på Örnvägen i Lund är unikt med ett aktuellt beslut på elva års avstängning för ägaren.

Susanne Björkman Ragnarsson, chef över hyresnämnden i Malmö, är förvånad över att det inte sker fler tvångsförvaltningar i Skåne. Hon ser två möjliga förklaringar till de låga siffrorna; antingen att situationen i landsänden inte kräver det eller att kunskapen om lagen är låg.

Susanne Björkman Ragnarsson chef för hyresnämnden i Malmö

Bild: Anders Paulsson

Susanne Björkman Ragnarsson

– Hyresgästföreningen har ju kompetensen men det finns även möjlighet för kommunen att ansöka. Men jag har knappt hört talas om en ansökan från kommunen. Sen kanske det finns en okunskap bland hyresgäster om var de ska vända sig för att få till stånd en ansökan, nämligen då kommunen eller Hyresgästföreningen, säger hon.

Finns det någon begränsning för hur lång tid ett hus kan vara tvångsförvaltat?

– Nej. Man prövar det alltid och om förutsättningarna är uppfyllda så finns ingen begränsning i lagen. Sen slutar ju ganska många av de här situationerna med att huset säljs men så verkar inte vara fallet i huset [på Örnvägen] som du relaterar till.

Ser du några problem med att en tvångsförvaltning blir elva år lång?

– Ur nämndens synpunkt är det inte ett problem. Men det kan ju finnas andra problem. Om hyresgästerna är nöjda med den tillfälliga förvaltaren, då är det ju bra och egentligen inga problem. Men det kan finnas andra aspekter.

Huset på örnvägen har varit tvångsförvaltat länge

Bild: Anders Paulsson

Rekordhuset på Örnvägen i Lund har varit tvångsförvaltat sedan 2013, efter att ägaren missat betala el-räkningar.

Vilka aspekter då?

– Det har i alla fall tidigare varit problematiskt för förvaltarna att kunna satsa på husen. Att det inte finns pengar och att man som förvaltare kanske inte kan få ersättning för alla utlägg man har. Detta har man tagit upp nu med den nya lagstiftningen och ändrat så att förvaltarna kan få viss annan ersättning. Men om de inte tycker att de kan förvalta fastigheten på ett bra sätt så utgår jag från att de kommer begära sitt entledigande.

Susanne Björkman Ragnarsson poängterar samtidigt att nämnden inte har insyn i vad som händer i ett hyreshus när väl beslutet i domstolen har fallit.

Det framstår som att man fryser läget på en acceptabel nivå men sedan stannar det där?

Det finns i alla fall en risk för att det stannar. Som fastighetsägare vill man förvalta och i det ligger att man vill utveckla och förbättra på lång sikt. Risken är att en förvaltare inte har möjlighet att göra det. Jag vet från andra nämnder i landet att det har blivit problem där, men jag har inte själv något aktuellt fall.

Så straffades värdarna – Skånes tvångsförvaltade hus

Fukt, obetalda räkningar eller avstängd värme i hyreshuset. Då kan värden stängas ute från sin egen fastighet efter beslut i hyresnämnden. Sedan 2011 har det skett tio gånger i Skåne. Hela listan finns här.