Bild: AnnaKarin Löwendahl

Hyresvärden hade inte satt in skydd i dödshissen: ”Borde absolut ha gjort det”

Först efter dödsolyckan monterade kommunala Familjebostäder utrustningen som förhindrar att barn kan fastna i den gamla hissen. En enkel åtgärd som hade kunnat sättas in långt tidigare. ”Med facit i hand borde vi absolut ha gjort det”, säger ansvarig chef Robert Jademyr.

Hissolyckan som tog femårige Nimas liv inträffade i ett kommunalt hyreshus i Göteborg. Ansvarig hyresvärd, Familjebostäder, är med sina 19 800 lägenheter en av landets största.

Robert Jademyr är distriktschef med ansvar för det område där dödsolyckan skedde. Han är även det kommunala bolagets säkerhetschef.

– Jag är ansvarig för den aktuella hissen. Vi har fem hissar av den här modellen, med en vikdörr och en dörr. Jag har det beståndet där de finns, säger han.

Robert Jademyr är säkerhetschef på Familjebostäder och ansvarig distriktschef för det område där hissolyckan skedde.

Bild: Familjebostäder

Robert Jademyr, Familjebostäder.

Robert Jademyr betonar att hissen i det gamla huset från 1939 följt de föreskrifter som finns, även vid olyckstillfället.

– Hissen är besiktigad och godkänd, och uppfyllde de krav som gällde för den.

Kommer inte att byta ut de gamla hissarna

Efter olyckan har Familjebostäder informerat hyresgästerna i husen om riskerna med just denna hisstyp. Under sommaren har tre av hissarna försetts med skyddsplåt på insidan av dörren mot trapphuset, samt fotoceller i dörröppningen.

Plåten täpper till det farliga utrymmet där barn kan fastna. Fotocellen hindar hissen från att starta om något hamnar i vägen.

Övriga två hissar ska åtgärdas under september månad, enligt planen.

Olyckshissen i Göteborg är nu försedd med skyddsutrustning. Hissen är av äldre modell med en inre vikdörr innanför dörren mot trapphuset.

Bild: AnnaKarin Löwendahl

Olyckshissen i Johanneberg är nu försedd med extra skyddsutrustning.

Familjebostäder har tidigare gått ut med att de potentiellt farliga hissarna helt ska bytas ut. I själva verket är det inte tekniskt möjligt, enligt Robert Jademyr.

– Det här är gamla hus med hisschakt som vi behöver förhålla oss till. Men i förlängningen kommer de här hissarna att moderniseras. Det mesta blir helt nytt vid ett sådant jobb. Och jag hoppas att den här dörrmodellen byggs bort i samband med det.

Ni är en stor kommunal hyresvärd. Riskerna med äldre hissar är kända i branschen sedan länge. Även vad man som fastighetsägare kan göra för att förebygga dem. Borde ni inte ha gjort det här tidigare?

– Med facit i hand borde vi absolut ha gjort det. Vi anlitar både besiktningsföretag och hissföretag som stöttar och servar oss. Hade detta kommit som ett åtgärdsförslag, att det behöver göras, då skulle jag säga att vi hade gjort det. Men det har det inte gjort.

Så det handlar helt enkelt om en kunskapslucka?

– Ja, hos mig definitivt. Jag får dragningar, vi servar och ser fel och brister på våra hissar löpande. Och då har det inte lyfts att vi ska bygga bort det här.

Att uppfylla lagkrav är ju högprioriterat för oss som fastighetsägare.

Robert Jademyr, Familjebostäder

Ska se över även andra riskhissar

Hos regeringen ligger nu en utredning som Boverket har gjort, om säkerhetsrisker med äldre hissar. Utredningen blev klar för 1,5 år sedan och lyfter bland annat fram riskerna med vikdörrar och gallergrindar.

En annan risk som påtalas är äldre hissar som saknar skydd i korgöppningen, där hissåkaren alltså kan se schaktväggen passera under färd. Hisstypen finns ofta i miljonprogramshus, och även Familjebostäder har sådana hissar i sitt bestånd.

– Vi har ett antal sådana. Dem bygger man bort, i samband med att man gör åtgärder och renoveringar, säger Robert Jademyr.

Finns det med på er agenda att även se över även den delen av hissbeståndet?

– Mest fokus har just nu varit på den modellen där olyckan hände. Men det finns absolut med att titta på de andra riskhissarna. För att minimera, och med tiden bygga bort dem.

”Högprioriterat att uppfylla lagkrav”

Om regeringen skulle skärpa lagen kring äldre hissar – hur skulle det påverka ert arbete?

– Förmodligen kommer det väl direktiv om tempot på ombyggnaden som behövs. Så det är klart att vi absolut kommer vara påverkade av det som beslutas. Det kommer att sätta de spelregler som gäller för att ta hand om de här hissarna. För de är ju godkända i dag.

Skulle ni behöva skynda på er plan och prioritera på ett annat sätt?

– Det skulle absolut kunna påverka. Att uppfylla lagkrav är ju högprioriterat för oss som fastighetsägare.

Fakta. Minst 26 000 farliga hissar i landet

  • I dag uppfyller en hiss lagens krav om den ansågs säker när den togs i bruk – även om det var 100 år sedan.
  • Mer än hälften av Sveriges hissar är äldre än 30 år gamla. Vissa modeller kan orsaka allvarliga olyckor. Totalt handlar det om minst 26 000 sådana hissar.
  • Trots att hissarna godkänns vid besiktning och följer lagen är de alltså inte tillräckligt säkra.
  • Dagens regelverk skiljer på äldre och nyare hissar. I praktiken innebär det hissar som installerats före och efter 1991.
  • Äldre hissar regleras bara av Boverkets föreskrifter. Hissar från 90-talet har övergångsregler med striktare säkerhetskrav. Nyare hissar från 1999 och framåt måste följa EU:s hissdirektiv, och håller därmed en hög säkerhetsnivå.