Bild: Pressbild

Ministern om skärpt lag för hissar: ”Mycket angeläget höja säkerheten”

”En fruktansvärd händelse”. Så kommenterar ansvarig minister Andreas Carlson dödsolyckan då femårige Nima miste livet på grund av hissen hemma i hyreshuset. Nu går ministern med på att träffa Nimas mamma Frida Dahlin som kämpar för en lagändring.

I Sverige är 26 000 äldre hissar byggda på ett sätt som är direkt farligt, framför allt för barn. Ändå är de godkända enligt gällande lagstiftning.

Riskerna är kända sedan länge. Detsamma gäller vilka åtgärder som krävs för att göra hissarna säkrare. I februari förra året tog regeringen emot en utredning om just detta, med förslag på skärpta regler.

1,5 år har gått sedan dess. Ändå har lagen inte ändrats.

Under tiden har det värsta hänt. Några veckor före sommarlovet dog femårige Nima i en hissolycka i Göteborg.

Frida Dahlins son Nima dog i en hissolycka i Göteborg några veckor före sommarlovet. Nu kämpar hon för att politikerna ska ändra lagen så att något liknande aldrig händer igen.

Bild: Privat

Nima med sin mamma Frida Dahlin.

Hissen var av äldre modell med en inre vikdörr, just en sådan som ingår i förslaget till regeringen.

Ministern: ”Jobbar i mycket högt tempo”

Frågan om hissäkerhet ligger på infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlsons (KD) bord. Han svarar på Hem & Hyras frågor via mejl, och betecknar händelsen som ”fruktansvärd”.

– Mina tankar går till familjen och de anhöriga. Vi jobbar i mycket högt tempo på departementet för att bereda de förslag som syftar till att skärpa kraven.

Boverkets förslag på skärpt säkerhetslagstiftning ligger klart sedan februari förra året. Varför är detta inte redan lag?

– Den tidigare regeringen tog emot en utredning och när jag tillträdde initierade jag ett arbete i högt tempo att bereda dessa förslag på departementet.

När finns det en lag som förebygger olyckor i äldre hissar av det slag som Nima råkade ut för?

– Beredning av förslagen pågår och jag kan inte lämna något nytt besked i dag. Det jag kan konstatera är att det är mycket angeläget att höja säkerheten i denna typ av hissar.

Säger ja till att träffa Nimas mamma

Utifrån regeringens arbete i frågan vill Nimas mamma Frida fråga dig: ”Vad hade du gjort om det var ditt barn?”

– ¬Det är en fruktansvärd händelse som förstås berör mig starkt. Jag kan inte föreställa mig smärtan hos de anhöriga.

Det är en fruktansvärd händelse som förstås berör mig starkt.

Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson

Hon vill träffa dig personligen för att prata om sitt förslag för ökad säkerhet i hissar, Lex Nima. Skulle du gå med på det?

– Ja.

Tv. Nima, 5, dog i hissolyckan: ”Skulle aldrig ha fått hända”

Här ställer mamma Frida Dahlin den ansvarige ministern till svars.

Fakta. Minst 26 000 farliga hissar i landet

  • I dag uppfyller en hiss lagens krav om den ansågs säker när den togs i bruk – även om det var 100 år sedan.
  • Mer än hälften av Sveriges hissar är äldre än 30 år gamla. Vissa modeller kan orsaka allvarliga olyckor. Totalt handlar det om minst 26 000 sådana hissar.
  • Trots att hissarna godkänns vid besiktning och följer lagen är de alltså inte tillräckligt säkra.
  • Dagens regelverk skiljer på äldre och nyare hissar. I praktiken innebär det hissar som installerats före och efter 1991.
  • Äldre hissar regleras bara av Boverkets föreskrifter. Hissar från 90-talet har övergångsregler med striktare säkerhetskrav. Nyare hissar från 1999 och framåt måste följa EU:s hissdirektiv, och håller därmed en hög säkerhetsnivå.