Kontrakt utan besittningsrätt har fördubblats på tio år - men ingen kontrollerar bakgrunden

Bild: Getty

Så mycket har rivningskontrakten ökat – ingen kontrollerar dem

Kontrakt utan besittningsskydd har blivit dubbelt så många på tio år. Men hyresnämnderna kontrollerar inte om värdarna som skriver rivningskontrakt verkligen tänker riva eller renovera. ”Inte bra. Det borde krävas något mer”, säger Hyresgästföreningens jurist.

I årtionden har hyresgästerna hos Lennart Adfors i Göteborg fått skriva på rivningskontrakt, trots att Adfors inte har några planer på att riva eller totalrenovera huset.

På så vis kan hyresvärden när som helst säga upp hyresgäster han inte tycker sköter sig.

– Jag vet många andra hyresvärdar som har hyresgäster som bär sig åt hur som helst, de terroriserar. Det är en svaghet i det svenska systemet att det är alldeles för svårt att bli av med en människa, säger Lennart Adfors till Hem & Hyra.

Hyresvärden Lennart Adfors missbrukar rivningskontrakt

Bild: Julia Sjöberg

Lennart Adfors, hyresvärd.

Varje gång han tecknat ett rivningskontrakt har han fått ansöka till hyresnämnden, som ska godkänna alla avståenden från besittningsrätten.

Fakta Rivningskontrakt

  • Du bor utan besittningsrätt. Värden kan säga upp dig utan att du kan motsätta dig uppsägningen i hyresnämnden.
  • Värden kan gå direkt till Kronofogden för att få dig avhyst. Vill du bestrida beslutet måste du vända dig till tingsrätten.
  • Förlorar du i tingsrätten åker du ut och kan även få betala värdens rättegångskostnader.

Hyresnämnden i Göteborg har aldrig ifrågasatt att Lennart Adfors år efter år kommer med nya ansökningar.

Hur kan det komma sig? Hem & Hyra ringer nämndens chef, hyresrådet Lise-Lotte Norén Wilkens.

Bild: Tobias Liedholm

Lise-Lotte Norén Wilkens, hyresråd.

Hon säger att hennes hyresnämnd hade fler än 4 000 ansökningar förra året om avstående från besittningsrätt.

– Vi har ingen kontroll om vi inte märker något speciellt som är konstigt, och det gör vi oftast inte. Vi tittar så att krysset är i rätt ruta. Men vi kan inte veta om värden verkligen tänker riva eller bygga om, säger Lise-Lotte Norén Wilkens.

Vi tittar så att krysset är i rätt ruta.

Lise-Lotte Norén Wilkens

Det krävs särskilda misstankar för att hyresnämnden ska ifrågasätta en begäran. Något som är mycket sällsynt, säger hon.

– Sedan utgår vi från att hyresgästen vet vad som gäller. Om rivning eller renovering inte är aktuellt kan hyresgästen bestrida uppsägningen i tingsrätten, säger Lise-Lotte Norén Wilkens.

Systemet ser likadant ut i hela landet.

Fördubbling på tio år

Besluten om avstående av besittningsrätt har dessutom nästan fördubblats sedan 2012.  Den största ökningen skedde på 2010-talet, de senaste åren har mängden varit relativt stabil.

Fakta Så har antalet osäkra kontrakt ökat

Rivningskontrakt och andra hyreskontrakt utan besittningsrätt har nästan fördubblats på tio år

Bild: Getty

Beslut om avstående av besittningsrätt i Sveriges hyresrätter.

Källa: Domstolsverket

Det finns inte statistik över skälen, men sannolikt beror inte ökningen i första hand på att mängden rivningar blivit fler. Det finns nämligen andra skäl som gör att hyresnämnderna kan godkänna att besittningsrätten avtalas bort.

Vanja Lycke är hyresråd i Stockholms hyresnämnd. Hon säger att det vanligaste skälet i Stockholm är att fastighetsägare vill kunna tomställa bostäder för att ha som evakueringslägenheter när de renoverar i andra hus.

Inte heller i dessa fall behöver fastighetsägaren lämna speciellt mycket information, mer än om vilka fastigheter det är som ska renoveras.

Flyktingvågen en faktor

 – Dessutom har de sociala kontrakten ökat. Det är mycket migrationsboenden. Det kom ju många till Sverige 2015, så det har säkert påverkat antalet, säger Vanja Lycke.

Bild: Gustaf Görfelt

Ellinor Rapp, jurist Hyresgästföreningen.

Ellinor Rapp är jurist på Hyresgästföreningen Västra Sverige. Hon tycker att det är olyckligt att hyresnämnderna har så extremt liten kontroll på vad det är de godkänner.

– Det är inte bra. Det borde krävas något mer av fastighetsägaren för att få den här stämpeln. Åtminstone att man behövde precisera lite mer på blanketten vad det handlar om. Det kanske skulle hålla undan de mest oseriösa, att det inte var lika enkelt, säger Ellinor Rapp.

Det borde krävas något mer av fastighetsägaren.

Ellinor Rapp

Hon betonar samtidigt att Hyresgästföreningen inte har något emot rivningskontrakt i sig.

– Det är bra att lägenheter utnyttjas och inte står tomma. Vi vill inte ha ett system där det blir för krångligt. Men samtidigt är det viktigt att det här inte missbrukas. Besittningsrätten är det bästa vi har. Saknar du den saknar du också rätt att bo kvar, säger Ellinor Rapp.

Gäller i fyra år

Ett rivningskontrakt gäller normalt sett bara i fyra år.

Men Ellinor Rapp varnar hyresgäster för att räkna med att deras kontrakt automatiskt ska övergå till fasta förstahandskontrakt, om de bara väntar.

– För det mesta har hyresvärden ganska bra koll på när avtalet går ut. Ibland kommer de att vilja förnya det då, säger Ellinor Rapp.

Hyresnämnderna anser att det är upp till varje hyresgäst att protestera om värden säger upp kontraktet utan att rivning eller ombyggnad verkligen ska äga rum.

Men att motsätta sig ett uppsägningsbeslut är inte så enkelt, enligt Ellinor Rapp.

– Du kan visserligen inte bli uppsagd av andra skäl än de som står i kontraktet, men det är svårt att bestrida det och du tar en stor risk om du gör det. Hyresvärden kan gå till Kronofogden för att avhysa dig. Bestrider du Kronofogden hamnar det i tingsrätten och förlorar du där kan du få stå för värdens rättegångskostnader, säger Ellinor Rapp.