Vad gäller för rivningskontrakt

Bild: Getty

Det här gäller när du bor på rivningskontrakt

Om du bor på rivningskontrakt kan värden säga upp dig mycket enklare än vanligt. Men du är ändå inte helt utan rättigheter. Så här funkar det.

När du bor på ett rivningskontrakt så saknar du besittningsrätt.

På ett vanligt förstahandskontrakt har du alltid besittningsrätt. Det betyder att om hyresvärden vill säga upp dig kan du säga att du inte går med på det. Då måste saken prövas i hyresnämnden.

Om du då vinner i hyresnämnden får du bo kvar. Värden har helt enkelt inte rätt att kasta ut dig.

Men är det rivningskontrakt måste du skriva på ett tillägg till hyreskontraktet när du flyttar in – ett avstående av besittningsrätt. Då gäller andra spelregler.

Fakta Kontrakt utan besittningsrätt

  • Värden kan säga upp dig utan att du kan motsätta dig uppsägningen i hyresnämnden.
  • Om du inte går med på uppsägningen kan värden gå direkt till Kronofogden för att få dig avhyst. Vill du bestrida Kronofogdens beslut måste du vända dig till tingsrätten.
  • Förlorar du i tingsrätten åker du ut. Du kan även få betala värdens rättegångskostnader.

Överenskommelsen om avstående av besittningsrätt skrivs under av både hyresvärd och hyresgäst och skickas sedan in till hyresnämnden för godkännande.

Rivning eller ombyggnad

– Sådana här kontrakt finns för att fastighetsägaren vet att fastigheten ska rivas, men kanske inte kommer att få rivningslov än på ett år, säger Ellinor Rapp, jurist på Hyresgästföreningen Västra Sverige.

Bild: Gustaf Görfelt

Ellinor Rapp, jurist.

Värdens skäl behöver inte alltid vara rivning. Omfattande ombyggnad är också en anledning som gör att värdar kan skriva rivningskontrakt.

En tredje anledning är att fastighetsägaren ska göra en stor ombyggnation i hyreshus A och snart behöver ha tillgång till evakueringslägenheter i hus B.

Då kan du få bo på rivningskontrakt i hus B till dess att evakueringen äger rum.

Det sistnämnda är något som vissa hyresnämnder börjat ifrågasätta, men det är fortfarande mycket vanligt.

Rivningskontrakt ofta tidsbegränsade

Rivningskontrakten är ofta tidsbegränsade och har kort uppsägningstid.

Till exempel kan det vara så att kontraktet förnyas med en månad i taget, men att du när som helst under det året kan bli uppsagd med två veckors varsel.

Rivningskontrakt

Bild: Joakim Roos

Hyresnämndens standardblankett för avstående av besittningsrätt. Hem & Hyras understrykningar.

Ett rivningskontrakt får vara i högst fyra år. Bor du fortfarande kvar vid den tidpunkten och värden inte skickat in en ansökan om förlängning, så får du besittningsrätt.

Det betyder att du då har ett vanligt förstahandskontrakt som gäller tills vidare.

Varning för förväntningar

Men Ellinor Rapp varnar hyresgäster för att räkna med att deras kontrakt automatiskt ska övergå till fasta förstahandskontrakt, om de bara väntar.

– För det mesta har hyresvärdarna ganska bra koll på när avtalet går ut. Ibland kommer de att vilja förnya det då, säger Ellinor Rapp.

Hon rekommenderar den som bor på rivningskontrakt att samtidigt stå kvar i olika bostadsköer, vilket ofta är möjligt.

Att du bor på rivningskontrakt innebär ändå inte att värden kan säga upp dig hur som helst. Det ska bero på att en renovering eller rivning ska starta.

– Du kan inte bli uppsagd av någon annan anledning än det som står i kontraktet. Men det är svårt att bestrida en uppsägning och du tar en stor risk om du gör det, säger Ellinor Rapp.

Får gå till tingsrätten

Utan besittningsrätt kan du inte gå till hyresnämnden om du vägrar godta uppsägningen. I stället kan värden vända sig direkt till Kronofogden för att få dig avhyst.

Om du då bestrider Kronofogden hamnar saken i tingsrätten. Där gäller det att du har rejält på fötterna. Du riskerar nämligen inte bara att tvingas flytta ut om du förlorar.

– Du kan också få stå för värdens rättegångskostnader, säger Ellinor Rapp.