Vräkningshot mot kriminella hyresgäster möter kritik: ”Det kommer bli en stor flyttcirkus”

Politikerna vill att det ska bli lättare att kasta ut hyresgäster som begår brott. Nu kan en möjlig lagändring vara på väg. Men inom polis och socialtjänst ser man risk för ökad segregation och att fler blir hemlösa.

Enbart i Malmö skulle den här typen av skärpning hota hyreskontrakt för ett femtiotal hushåll på ett år, det visar Hem & Hyras unika granskning av brottsligheten. Men polisen Glen Sjögren, koordinator för den omskrivna metoden Sluta skjut i Malmö, är skeptisk till att hårdare regler skulle få avsedd effekt.

 – Jag förstår att man vill flytta på vissa personer. Men samtidigt; var ska de bo? Om någon är obekväm att ha i ett visst bostadsområde så blir de ju inte mindre obekväma i ett annat, säger han. 

Glen Sjögren, polis i Malmö

Bild: Anders Paulsson

Glen Sjögren, polis i Malmö: ”Bor det ett antal killar som säljer narkotika i ett område så förstör de området ganska snabbt. Om det är en lösning att flytta runt dem till andra kvarter, det är jag lite tveksam till.”

Han jobbar tätt inpå Malmös mest kriminellt aktiva och har en bra bild av hur gruppen lever. Målet med den pågående utredningen är att skapa trygghet och motverka segregation. Men Glen Sjögren tror att effekten skulle kunna bli den motsatta.

– Jag tror att man segregerar staden ännu mer.

Hur då?

– Vem kommer i huvudsak att klaga? Jo, det är i områden där folk är lite mer socialt starka och med ekonomiska resurser. Då vill man inte ha de kriminella där. Vilket innebär att de enda områden där man skulle ta mot dem som hyresgäster är i de redan utsatta områdena, säger han.

Ingen stor vinst för polisarbetet

Glen Sjögren är tydlig med att ett fåtal personer som exempelvis säljer narkotika snabbt kan förstöra och sänka hela området där de bor. Men när det gäller polisens förebyggande arbete ser han inga stora vinster med fler uppsägningar av hyresgäster.

– Flyttar man runt folk hela tiden så kanske man skulle störa deras verksamhet en del. När det gäller avhopparverksamhet och någon som vill hoppa av en kriminell karriär kan man ändå inte stanna kvar i Malmö utan måste börja om någon annanstans.

De allra flesta fallen i Hem & Hyras granskning rör unga män som har sysslat med knarkhandel. Här ser polisen Glen Sjögren ytterligare ett problem.

– Det är ju hur många som helst. Det kommer bli en stor flyttcirkus. De kommer ju inte att lämna Malmö, säger han.

Vad skulle det innebära för hyresvärdarna om de tog strid mot kriminella genom uppsägningar?

– Är det riktigt grovt kriminella så skulle de antagligen slå tillbaka mot hyresvärden på något sätt. Det är ju deras sätt att kommunicera; ”då lägger vi en bomb utanför ert kontor”. Det här är inte så lätt som man skulle kunna tänka sig.

Bombdåd på Herrgården

Bild: Polisen

I samma hus som bostadsbolagets områdeskontor finns mängder av bostäder. En person dömdes för ett av attentaten.

Just detta har redan hänt i Malmö. Julen 2014 exploderade vid två tillfällen kraftiga bomber utanför fastighetsbolaget Victoria Parks kontor på Rosengård. Fasaden förstördes och grannarna i huset utsattes för fara. Attentaten var en hämnd efter en uppsägning. Victoria Park, numera Victoriahem, hade velat bli av med några familjer eftersom sönerna begått brott i området.

I fjor försökte kommunala MKB i Malmö på ett liknande sätt att vräka föräldrarna till två bröder som är inblandade i en våldsam gängkriminell konflikt. Familjens adress i Limhamns sjöstad hade beskjutits och utsatts för en bombattack. Grannarna var livrädda. Men hyresnämnden satte stopp och menade att vare sig bröderna eller deras föräldrar kunde klandras för vad som hade skett. Det beslutet har överklagats.

Limhamns sjöstad

Bild: Anders Paulsson

Limhamns sjöstad är ett relativt nybyggt bostadsområde i västra Malmö som innehåller både bostadsrätter och hyreshus.

Vår kartläggning visar att just allmännyttans hus skulle spela en stor roll i ett framtida samhälle med svagare besittningsskydd. Knappt vartannat av de 56 Malmöhushåll, i riskzonen för vräkningar, som vi har hittat finns i någon av kommunala MKB:s 26 000 hyresrätter.

Bostadsbolaget vill inte prata om kriminella

Bolaget har tackat nej till att överhuvudtaget uttala sig i frågan men vd Marie Thelander Dellhag skrev så här i sociala medier i somras:

”Men på flera håll är otryggheten redan ett stort hinder och den kriminella etableringen ett faktum. Därför är det i vissa fall nödvändigt att sätta ner foten och avhysa hyresgäster som innebär allvarliga hot och störningar mot sina grannar. Men det blir mer och mer tydligt för oss som fastighetsbolag att de juridiska möjligheterna inte alltid räcker till för att stävja utvecklingen. Därför behöver vi en utökad verktygslåda.”

Marie Thelander Dellhag

Bild: Anders Paulsson/MKB

Marie Thelander Dellhag, vd på MKB i Malmö.

I direktivet till den pågående utredningen flaggas för vilka konsekvenser en uppluckring av hyresgästernas rättigheter skulle kunna få; en ökning av antalet vräkta personer som socialtjänsten måste ordna nytt boende för. Något som kan kosta pengar för drabbade kommuner.

Rickard Vroland är avdelningschef på Malmö stads arbetsmarknads- och socialförvaltning. Det är på hans skrivbord som hemlösa Malmöbors bostadsbehov hamnar.

– Det är ju klart att det här är människor som måste bo någon annanstans. Genomdriver man ett sånt lagförslag så är det personer som blir av med sitt boende och som måste söka nytt någon annanstans. Sen är det inte alls säkert att det här är en grupp som söker sig till sociala myndigheter. Det är inte alldeles givet att det blir en omflyttning av hushåll från hyresmarknadens till socialtjänstens boenden, säger han.

Rickard Vroland

Bild: Anders Paulsson

Rickard Vroland, avdelningschef på Malmö stads arbetsmarknads- och socialförvaltning: ”Det blir ju att införa en ny typ av tänk på hyresmarknaden. Det här en typ av störning som man inte kunnat bli vräkt för tidigare. Vad får det för efterverkningar?”

Kommunen skulle heller inte ha några problem att hitta sovplats om det nu blev ett ökat antal uppsagda till följd av hårdare hyreslagar, menar socialchefen. Däremot ser han andra möjliga problem på längre sikt.

Skulle ställas utanför bostadsmarknaden

– Den övergripande risken är att man får en större grupp av människor som skulle vara hänvisade till någon form av kategoriboenden [socialtjänstens lösningar] eftersom de fått svårt att hitta hyreskontrakt hos andra hyresvärdar om de hade vräkts med den här bakgrunden.

Redan idag har människor med en historik av problem svårt att hitta bostad. Rickard Vroland tror att uppsagda kriminella, och deras anhöriga, skulle kunna hamna i samma läge.

Det här blir en sorts straffande åtgärd från samhällets sida

Rickard Vroland

–  Det ser vi i arbetet med personer som har avtjänat straff eller som kommer från påföljder som rättspsykiatrisk vård eller andra vårdinstitutioner. Med tanke på vad man har gjort tidigare eller varit med om kan det vara svårt att skapa långsiktiga boendelösningar. Det här blir en sorts straffande åtgärd från samhällets sida som ligger utanför det juridiska systemet, en sorts påföljd som utmäts på annat sätt. Det kan nog bli en del konsekvenser som vi inte ser med ett sånt förslag. Men det är inte upp till mig att avgöra om vi ska ha det eller inte, säger han.

Fotnot: Sluta Skjut är ett samarbete mellan polisen, kriminalvården och Malmö stad efter amerikansk modell. Målet är att minska antalet skjutningar och grova våldsbrott.

Fakta Grävet i korthet – 56 Malmöhushåll i riskzonen för att bli vräkta

granskning av överhyra

Bild: Pixabay

Det finns inga officiella sammanställningar som knyter ihop boendeform med brott i närområdet. Men Hem & Hyra kan genom en unik granskning av brottsligheten i Malmö visa vad en lagskärpning skulle kunna leda till.

På ett år skulle 56 hushåll i Malmö riskera att förlora sina lägenheter. Det handlar om personer boende i hyreshus som har begått något av brotten som beskrivs i utredningen, på hemadressen eller i närområdet. Nästan alla är män som och majoriteten har sysslat med överlåtelser av narkotika, men även vapenbrott eller attacker på blåljuspersonal.

Så går det till Utredningen av hyresgästernas framtid

Uppdraget för utredningen ”Uppsägning av hyresgäster som begått brott” kom från den tidigare socialdemokratiska regeringen. Experter från Brottsförebyggande rådet, Polisen, Fastighetsägarna, Sveriges allmännytta, Boverket, Hyresgästföreningen och Justitiedepartementet deltar i arbetet som startade i höstas.

Ett färdigt förslag på eventuella lagändringar ska hösten 2023 lämnas över till den nya regeringen under ledning av Ulf Kristersson (M). Under arbetets gång har regeringen möjlighet att lämna in kompletterande direktiv till utredarna.

Utöver den del som rör gatukriminella, som den här granskningen berör, tittar utredningen även på regelverket för inneboende samt ser över hur brott mot närstående inom en relation kan påverka ett hyresavtal.