Jan Jönsson

Bild: Kate Gabor

Ansvarig politiker om barnvräkningarna: ”Definitivt ett misslyckande”

Pandemiåret 2020 vräktes nästan dubbelt så många barnfamiljer i Stockholms stad som året innan. ”Det är något vi jobbar för att det inte ska hända”, säger Stockholms stads socialborgarråd Jan Jönsson (L).

Både i länet och i Stockholms stad eskalerade barnvräkningarna 2020. Hem & Hyra ringde upp Stockholms stads socialborgarråd Jan Jönsson (L).

Det finns en nollvision när det gäller barnvräkningar i Stockholms stad som har slagits fast i direktiv och riktlinjer – hur kan det då se ut så här?

– Det är en fråga att ställa till bostadsbolagen. För det är inte socialtjänsten som beslutar om att folk ska bli vräkta. Socialtjänsten försöker se till att folk kan bo kvar och försöker ha dialog med värdarna. De vill undvika vräkningar så långt det bara går. Dels hamnar folk utanför bostadsmarknaden men det blir också väldigt dyrt för socialtjänsten när man ska hitta nya alternativ till boende. För att nå ner till noll vräkningar krävs lagändringar.

Vi har träffat en kvinna som nu vräks med sina tre barn, där vädjar läkare och psykologer för barnen och säger att det här är farligt för deras del – i det här fallet är det Farsta stadsdelsförvaltning som avhyser en barnfamilj – hur ser du på det?

– Jag kan inte uttala mig om enskilda fall, men det låter konstigt att kommunen skulle begära en avhysning.

Men att det är kommunen som rycker undan mattan för en familj som är på väg att resa sig – vad tänker du om det?   

– Det är Farsta stadsdelsförvaltning som måste svara för sitt beslut. Det är de som har inblicken i det här ärendet. Men generellt sett är socialtjänstens boendelösningar alltid tillfälliga.

Är det ett misslyckande att barnfamiljer vräks så här?

– Att barnfamiljer vräks, ja det är definitivt ett misslyckande. Det är något vi jobbar för att det inte ska hända. Varje barn som vräks är ett för mycket.

Barnkonventionen blev lag 2020 i januari och det är samma år som siffrorna går upp i Stockholm. Vad tänker du om det?

– Det är illa men variationerna över åren av ärenden är så pass stora att det är förmodligen en tillfällighet att de har gått upp.

Hur ska ni få ner barnvräkningarna till noll?

 – För att på riktigt nå ner till noll vräkningar behövs lagändringar, men Stockholm kan göra och gör mycket. Fokus måste ligga på att förhindra att människor överhuvudtaget hamnar i en livssituation som leder till att de riskerar att bli vräkta – speciellt barnfamiljer. Därför inriktas socialtjänstens arbete framför allt på att förhindra att personer överhuvudtaget blir vräkta från sina ordinarie bostäder. Det kan handla om till exempel ekonomisk rådgivning och skuldsanering. Skola och polisen måste också bli bättre på att göra orosanmälningar och kommunala och privata bostadsbolag måste anmäla risk för vräkning i god tid till socialtjänsten så att de hinner stödja familjerna.

Men det som Jan Jönsson beskriver, att socialtjänsten bara kan erbjuda tillfälliga boendelösningar stämmer inte, enligt Pia Kjellbom, forskare vid Linköpings universitet, som studerat barnvräkningar.

– Inget hindrar att socialtjänsten hjälper familjer med att finna mer permanenta boendelösningar. Att säga att myndigheten inte får göra det rimmar inte med socialtjänstlagens intentioner. Men det är stor skillnad på hur socialtjänstlagen ser ut och hur den tillämpas i praktiken. Socialtjänstlagen slår fast att alla barn ska ha jämlika levnadsvillkor.

Ansvariga chefer på Farsta stadsdelsförvaltning har, trots flera försök från Hem & Hyra, valt att inte svara på några frågor.