Annons

Ökning av antalet osäkra kontrakt när nämnder går på värdars linje

Örebro Ärenden som gäller osäkra kontrakt för hyresgäster har mer än fördubblats på tio år samtidigt som landets hyresnämnder nästan alltid beslutar till hyresvärdens fördel. Men nu sätter hyresnämnden i Linköping stopp för att godkänna vissa osäkra kontrakt vid renovering.
Foto: Gry Ellebjerg. Collage: Daniel Gunnarsson Greis
På tio år har antalet osäkra kontrakt utan besittningsskydd ökat markant.

Förra året avgjordes närmare 24 300 fall av avstående från besittningsskydd i landets hyresnämnder, vilket är mer än en fördubbling jämfört med för 2009.

Det finns flera orsaker till fördubblingen.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

– Det har ökat lavinartat de senaste åren. Min känsla är att det beror på tre saker: renoveringar, en ökning av antalet sociala kontrakt och etableringsbostadsmodellen för nyanlända, säger hyresrådet Jenny Sigurdsson som är hyresråd i Västerås.

Jenny Sigurdsson får medhåll av övriga hyresråd som Hem & Hyra talat med: ökningen beror på sociala kontrakt, att miljonprogramsområden renoverats och att kommuner och hyresvärdar ansökt om avstående från besittningsskydd för nyanlända.

Hyresnämnden i Umeå pekar dessutom ut stadsflytten av Kiruna och Malmberget som främsta orsaker till ökningen hos dem.

Läs ocksåAllt fler har otrygga kontrakt

Exakt hur många av de avgjorda ärendena som leder till osäkra kontrakt är omöjligt att säga, eftersom de flesta av landets hyresnämnder inte registrerar ärenden efter utgång. Men samtliga hyresnämnder svarar att endast ett fåtal ansökningar får avslag. Därtill kommer ärenden som avskrivs eller återkallas.

Hyresnämnderna Göteborg, Jönköping och Sundsvall är de enda av landets åtta nämnder som kan ge siffror på bifall och avslag.

Siffrorna hos dem kan ge en fingervisning om hur ovanliga avslag är.

Annons
Läs också"Tittade konstigt" och vräktes

*Under tio år har 23 300 ansökningar om besittningsskydd avgjorts i Göteborgs hyresnämnd. 8 är avslag.

*Jönköpingsnämnden har under tio år avgjort 6900 ärenden. 16 är avslag.

*Under samma period har 2800 ärenden avgjorts i Sundsvall. 18 är avslag.

Utifrån det går det ändå att slå fast att det inte bara är ärendena i hyresnämnden som ökat, utan även antalet osäkra kontrakt.

På tio år har antalet ärenden om osäkra kontrakt mer än fördubblats i landets hyresnämnder.

Hem & Hyra har tidigare berättat om fenomenet där hyresvärdar inför en ombyggnad skriver nya osäkra kontrakt utan besittningsrätt både i huset som ska renoveras och i tomma lägenheter i närheten. På så sätt blir det lättare att evakuera hyresgäster som bott länge, samtidigt som inga lägenheter behöver stå tomma i väntan på renovering.

Det här är något som hyresnämnden i Linköping sätter stopp för sedan början av mars i år då de fattat beslut om att inte godkänna osäkra kontrakt för evakuering. Anledningen är att nämnden ser en risk att inga hyresgäster i Örebro och Östergötlands län kommer att ha besittningsskydd i framtiden om uppluckringen fortsätter som nu.

Hyresråden Christer Grönevall och Erik Frelin i Linköping vill inte ställa upp på intervju, men skriver till Hem & Hyra: ”Att tvinga bort en ”ny” hyresgäst i ett hus som inte ska genomgå en stor ombyggnad för att ge plats åt en hyresgäst vars bostad ska genomgå en stor ombyggnad framstår i det närmaste som stötande och kan leda till missbruk” (Se brevet i bilaga nedan).

Annons

Cheferna vid både hyresnämnden i Malmö och Göteborg anser inte att de behöver någon policy för att vara mer restriktiva mot hyresvärdar som försöker utnyttja evakuering som ett sätt att gå runt besittningsskyddet.

– Vi beaktar det redan, det har vi gjort i många år. Vi prövar varje ansökan där evakuering anges och ser att vissa hyresvärdar använder det skälet i alldeles för ofta. Om en hyresvärd har så många lägenheter i sitt bestånd att vi anser de ska klara renoveringen utan evakuering kan de inte använda det som skäl hos oss, säger Susanne Björkman Ragnarsson som är chef på hyresnämnden i Malmö.

Att ärendena även vid hyresnämnden i Malmö fördubblats under den senaste tioårsperioden säger Susanne Björkman Ragnarsson i stället beror på flyktingvågen och att kommuner och hyresvärdar ger nyanlända sämre besittningsskydd och har inget med evakuering vid renovering att göra.

Hur många av de cirka 14 700 avgjorda mål som hyresnämnden i Malmö under tioårsperioden nekat, går inte att få fram då de i likhet med de flesta andra hyresnämnder inte registrerar ärendenas utgång.

Även vid Stockholms hyresnämnd har man en annan syn på problemet.

– Här är det ”business as usual”. Det är vanligt att hyresvärdar som ska renovera vill kunna hyra ut vissa lägenheter med korttidskontrakt för att slippa ha lägenheter tomma. Och för många ungdomar är ju det toppen att kunna hyra så i stället för att bo hemma hos föräldrarna eller bo dyrt i andra eller tredje hand, säger Kjell E. Johansson som är hyresråd i Stockholm.

Fakta: Besittningsskydd

Hyresgäster har genom besittningsskyddet rätt att begära att hyreskontraktet förlängs, även om hyresvärden har sagt upp det. Om hyresgäst och hyresvärd inte kan komma överens kan frågan avgöras i hyresnämnden och fram tills det är avgjort där får hyresgästen bo kvar. Vi andrahandsuthyrning inträder skyddet först efter två år

Läs också Allt fler i Skåne bor med osäkra hyreskontrakt Gottsunda centrum firar 50 år – nu rustas miljonprogramshusen Efter fjärrvärmechocken - bostadsbolaget gläds åt Konkurrensverkets besked: ”Vi ser det som en vinst”
Dokument & filer Hyresnämnden Linköpings brev till Hem & Hyra Hyresnämnden i Linköpings brev till värdar som skriver osäkra kontrakt för att evakuera

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.