Allt fler stör sig på sina grannar.

Efter pandemin: Fler stör sig på grannen – här är utredarens bästa tips

Snoriga barn som rumlar fram över grannens golv. Distanspluggande skolungdomar som spelar Fortnite på högsta volym mitt på dagen. Nya tider, nya plågor. Så har pandemin förändrat hur vi stör oss på grannar.

Högljudda tv-program sent på kvällen och fester med stök i trappuppgången. Det är kanske så vi vanligtvis tänker oss störningar från grannar. Men under ­pandemin har bilden förändrats – eller åtminstone utvidgats.

Det är inte bara på kvällar och helger vi stör oss längre. Med pandemin kom en stor mängd hemarbete, nya arbetsrutiner och videosamtal. Nu ser både arbetsgivare och arbets­tagare vinsten i att jobba hemifrån – en trend som tros leva kvar även långt efter pandemin.

Tatiana Fica är störningsutredare. Hon ger sina bästa tips för att hantera störande grannen.

Tatiana Fica är störningsutredare. Hon ger sina bästa tips för att hantera den störande grannen.

Fler stör sig på grannen efter pandemin

Men mer tid i hemmet har också gett oss mer tid att störa oss på grannarna. Något som har uppkommit under pandemin är att en hyresgäst försöker jobba från hemmakontoret och en annan har sjuka barn hemma från skola och förskola, som springer över golvet våningen ovanför.

– Då har det handlat om att ­vägleda hyresgäster till att kommunicera med varandra. “Har du pratat med din ­granne? Kan du berätta att du stör dig när barnen leker på ett särskilt sätt och vissa tider?” säger Tatiana Fica, ­störningsutredare hos Svenska bo­städer, en av landets största värdar.

Enligt deras statistik har det inte ­nödvändigtvis blivit fler störningsärenden under de senaste pandemiåren.

Video. Juristen förklarar: Det här gäller vid störningar

Hur ofta och länge får jag ha fest? Får jag röka på balkongen? Vad gör jag om grannen stör min nattsömn?

Hyresgästföreningens förbundsjurist Susanna Skogsberg svarar.

Samma bild förmedlar Hyresgästföreningens servicecenter. De vittnar om hyresgäster som under 2021 hört av sig om just störningar dagtid.

– Det vi kan märka i samtal är ju att många jobbar hemma eller ­studerar hemma och kanske märker av fel på ett annat sätt än tidigare. Hyres­gäster har också hört mer ljud än vanligt och ­kanske stör sig på andra ­typer av ljud, ­säger Johanna Lundmark, kommunikatör på servicecenter.

Dessutom har störningsärenden varit mer svårhanterade för hyresvärdar under pandemin. För Svenska bostäders del har det exempelvis inneburit att störningsjouren inte kunnat rycka ut på alla typer av ärenden som tidigare.

Så gör du om grannen stör även på dagen.

Personer som jobbar hemifrån tenderar att störa sig på sina grannar som exempelvis har sina sjuka barn hemma från skola och förskola.

Viktigt att inte vänta med klagomålet

Vid återkommande ljudstörningar en viss tid på dygnet kan normalt ett hembesök planeras in för att be­kräfta störningen. Den verksamheten har många gånger varit omöjlig under ­pandemin med anledning av de ­restriktioner som funnits.

– När det inte är pandemi kan man alltid höra av sig till störningsjouren och om det är en pågående, systematiskt störning så kan vi komma in till den som ringer och bekräfta, säger störningsutredare Tatiana Fica.

Det är viktigt när man upplever en störning att agera skyndsamt

Tatiana Fica, störningsledare

Ett sista råd hon har till alla som upp­lever störningar är att inte vänta med att göra en anmälan.

– Det är viktigt när man upplever en störning att agera skyndsamt och inte ringa efter två månader. Det här är en färskvara där det är bra att vara så ­konkret och saklig som möjligt.

FAKTA. Så gör du om grannen…

… ­ställer cyklar eller lägger ­sopor i trapphuset.

Som hyresgäst kan du ringa till Svenska bostäder och meddela att det förekommer att boende lägger sopor i trapphuset. Då får de påtala vad man inte får göra och hur deras ordningsregler ser ut. Man kan höra av sig till kundcenter eller skriva på “Mina sidor” och berätta vilken typ av störning man upplever. De hanterar alla störningar skyndsamt.

…  lämnar kvar tvätt i tvättstugan

Först och främst uppmanar Svenska bostäder till att ta en dialog med den man stör sig på. Du kan sätta upp en lapp och om du ringer till dem med klagomål så har de möjlighet att avisera i sina hus och ibland skickar de “grannbrev” där det står vilka störningar som förekommer så hyresgäster får kännedom om vad som förekommer i huset.

så gör du om grannen stör på dagen

Det är viktigt att som rökare följa de ordningsregler som finns.

… ­röker i sin lägenhet eller på ­balkongen så att det stör.

Den som stör sig får höra av sig till Svenska bostäder. Då kan de hänvisa till sina ordningsregler och att hyresgästen får ta till åtgärder för att det inte ska störa grannarna. De har rökförbud i allmänna utrymmen men du får exempelvis röka på balkongen. Då gäller det att ta hänsyn till sina grannar.

… släpper in obehöriga i huset.

Om du märker att någon ligger och sover i trapphuset ska du kontakta polisen för hjälp, som ser till att personen får kontakt med rätt instans. Om det förekommer häng i trapphuset kopplat till drogförsäljning tipsar Svenska bostäder också hyresgäster att kontakta myndigheter. De har bovärdar som ronderar veckovis och ser till att skalskydden fungerar. De kan använda sig av störningsjouren som är ute och ­säkerställer att det inte finns obehöriga i fastigheten.

allt fler stör sig på grannen


… är våldsam och hotfull mot dig eller andra.

Om det är en pågående störning och du pratar med grannen som då blir aggressiv så ska du inte fortsätta ta dialogen med grannen utan höra av dig till Svenska bostäder så kan de medla. Men om grannen har hotat dig så måste du vända dig till polis direkt. Det är inget som Svenska bostäder som hyresvärd kan utreda. Men du kan alltid höra av dig till dem så att de har det dokumenterat om det eskalerar.

… har barn som leker och låter.

Det är ganska komplext när det gäller barn­familjer. I äldre bestånd kan det vara ganska lyhört. Vissa ljud, levnadsljud och dagliga aktiviteter, bör man tåla. Tyvärr går det inte att undvika rörliga barn. Men är det så att barnen leker på ett speciellt sätt kan Svenska bostäder föreslå anpassningar, till exempel att sätta in en ­matta. De uppmanar till dialog mellan grannar.

LLT FLER STÖR SIG PÅ SINA GRANNAR

… har fest med hög musik.

Då gäller det att ringa störningsjouren som ­bedömer om en utryckning behövs. Om ljudet hörs ut i trapphuset när ­störningsjouren är på plats så finns det inget behov att besöka ­anmälaren. Grannen som har fest kontaktas och uppmanas följa ordningsreglerna. Vid upprepade tillfällen kan hyres­gästen få en “anmodan om rättelse” där Svenska bostäder uppmanar att ­fullfölja de ­förpliktelser som hyresavtalet innebär.

… har hundar som skäller.

Det är komplext och jättesvårt att säga något exakt. Det står i Svenska bostäders ordningsregler att du ska ha koll på husdjur så att de inte förorenar och inte springer löst inom fastigheten eller orsakar störande ljud. De har ärenden där grannar ringer och klagar över att grannens hund stått och skällt i två timmar och kanske inte bara stör sig på ljudet utan är oroliga för djurets skull. Då får Svenska bostäder ta dialogen med hyresgästen som äger husdjuret för att störningen ska upphöra.