Annons
Marie Linder, Ordförande i Hyresgästföreningen

Vår styrka: Vi är många

Marie Linder

Livet är svårt att leva utan ett hem. Det är där vi vilar, äter, fostrar våra barn, städar, älskar, klappar katten, skäller på varandra och gör upp storslagna framtidsplaner. Men ett hem är inte bara väggar och tak. Vi lever i ett sammanhang, våra liv existerar också mellan husen där utemiljö och grannar påverkar vårt boende. Gemenskap, trygghet och engagemang i ett bostadsområde startar genom att grannar gör saker tillsammans. Som medlem i Hyresgästföreningen har du många möjligheter och kan vara med och påverka ditt – och dina grannars – boende. I mitt eget bostadsområde, i min lokala hyresgästförening, jobbar vi med påverkan men vi gör också mycket socialt tillsammans, för att lära känna varandra och skapa trygghet.
När kriser som rör hemmet uppstår – som ombyggnad, politiska beslut som påverkar hyran, utförsäljningar, problem i fastigheterna – förväntar sig hyresgästerna att Hyresgästföreningen ska finnas där och vara en stark aktör som tydligt står på hyresgästernas sida. Vi ska vara aktiva och finnas lokalt. Då kan vi fånga de frågor som uppstår och jobba för hyresgästernas bästa. Hyresgästföreningens styrka ligger i att vi är många medlemmar och finns över hela landet. Det gör att organisationen kan anställa duktiga tjänstemän som kan hjälpa dig och mig med juridiska frågor, förhandla eller företräda oss vid tvister med hyresvärden.

Styrkan i att vi är många blir också viktig när vi ska påverka en framtida regering. Under decennier har det byggts bostäder främst för den som har råd att betala. Skillnader i inkomst, hälsa, utbildning och annat som delar upp människor syns kanske tydligast i hur och var vi bor. Politiken gynnar – och missgynnar – våra hem utifrån om vi hyr eller äger vår bostad. Ett sådant samhälle vill jag inte ha. Vi hyresgäster måste säga ifrån och presentera våra förslag på lösningar så att alla människor kan få ett tryggt boende. Vill vi påverka så måste vi se till att vi blir fler medlemmar i Hyresgästföreningen. Och då är du viktig.

Berätta om Hyresgästföreningen
och fråga om någon av dina grannar vill gå med. För ju fler vi blir, desto starkare blir vi och desto svårare blir det för politiken att nonchalera våra erfarenheter och önskemål.

Fler krönikor av Marie Linder
Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.