Annons

Alla får tycka till om Nya Eriksberg

Uppsala Uppsala kommun planerar att bygga cirka 2600 nya bostäder i Eriksberg. Nu är förslaget ute på samråd. Fram till den 10 februari får alla som vill tycka till om planerna.
Så här kommer Västertorg se ut om kommunens planer på omvandling av Eriksberg går igenom. Just nu är förslaget ute på samråd.

Uppsala växer och år 2050 beräknas kommunen ha 350 000 invånare. Många av Eriksbergs fastigheter står inför stora renoveringar. I samband med renoveringsarbetet såg Uppsalahem en möjlighet att förtäta stadsdelen. Projektet kallas Nya Eriksberg och startade 2011.

Cirka 2600 nya bostäder planeras, men också affärer, skolor och förskolor och annan service.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

Mycket av nyproduktionen är koncentrerat till Västertorg, som blir en knutpunkt med många nya byggnader och funktioner.
I Eriksbergs utkanter föreslås flera nya bostäder på mark som idag är obebyggd. Grönområden kommer att bebyggas, men kommunen lovar att tillgången till park och lekmiljöer kommer att vara säkrad även i fortsättningen. Tydliga parkstråk ska leda ut från centrala Eriksberg till naturområden runt omkring. Kommunen vill även skapa en mer sammanhållen stadsdel och vill därför knyta ihop olika områden i Eriksberg med nya gator, gång- och cykelvägar.

Annons

Uppsalahem räknar med att kunna starta renoveringarna hösten 2018 på Marmorvägen 9A och B. Under 2019-2023 fortsätter man med fastigheter på Granitvägen. Upprustning i övriga områden ligger längre fram i tiden.
Eventuellt kan den första nyproduktionen vara i gång redan hösten 2018.

Måndagen den 23 januari arrangeras samrådsmöten om planprogrammet för Eriksberg och Ekebydalen i Eriksbergsskolans aula klockan 16.30, 18 och 19.30. Synpunkterna som kommer in ska, efter att samrådstiden gått ut, ligga till grund för en revidering av förslaget som i sin tur ska godkännas av plan- och byggnadsnämnden.

Annons
Läs ocksåHär är allmännyttans bästa bygge 2024 – vd:n om priset: "Glad och stolt"Fristadbostäders vd Kjell -Ove Sethson är stolt och glad över att det nya trygghetsboendet Prästängen vann utmärkelsen Allmännyttans bästa bygge 2024.
Fakta: Eriksberg

Områdena Lassebygärde och Sommarro byggdes på 1940-talet. På 1950- och 60-talen fortsatte Eriksberg att växa fram och blev Uppsalas första höghusområde. Bebyggelsen präglas av det arkitektoniska begreppet hus-i-park, där till exempel de höga skivhusen längs Granitvägen omgärdas av en bevarad men utglesad tallskog.

Läs också Här är hyresvärdarna med flest kameror - nästan varannan skaffar fler: "Efterfrågas starkt" Så blir kameror ett vapen för att vräka dig - Susanne rädd att värden filmar: "Kanske tittar nu" Centralt boende mitt i smeten – om pippin själv får välja Uppsalahem lät hus förfalla i väntan på rivning eller renovering – nu tvingas de rusta dem för 15 miljoner

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.