HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Riskerar sägas upp för autistiske sonens skrik

Växjö Obehagliga tjut och höga dunk från familjens autistiske son stör grannarna i området. Nu hotas familjen att sägas upp om inte störningarna upphör – trots föräldrarnas förklaring att det är så sonen kommunicerar med omvärlden.
Foto: Anne Johnson/Pexels

Familjens autistiske son kommunicerar genom att banka och skrika. Det har lett till att grannparet under två års tid, sedan familjen flyttade in, klagat till sin hyresvärd att det ofta förekommer höga skrik och bankningar från familjens lägenhet. Ljudstörningarna är så pass allvarliga att grannparet tvingats byta sovrum.

Dunkar och skrik förekommer både dagtid och kvällstid och i bland även nattetid. Störningarna sker även i stort sett varje dag och hörs i hela lägenheten. Det hela tär på grannparet som i nämnden förklarade att de inte har en frizon någonstans i sitt hem.

Läs ocksåOväntade besök av värden – använder dusch och diskmaskin

När Växjöbostäder mätt ljudnivån har den varit inom gränsvärdet och Växjöbostäder har beslutat att inte ljudisolera. Familjen har uppmanats att söka bostadsanpassningsbidrag men inte gått med på det.

Nu har Hyresnämnden i Jönköping beslutat om ett åtgärdsföreläggande där Växjöbostäder måste skicka en rättelseanmaning med begäran om att ljudstörningarna ska upphöra och därtill en varning om att hyresavtalet kan komma att sägas upp om inte störningarna upphör.

Hyresnämnden resonerar i sitt beslut att ljuden vid en mätning inte överskridit några riktvärden och att lägenhetens ljudisolering är av bra standard. Men samtidigt har tre vittnen på ett trovärdigt sätt berättat under nämndens möte hur även de hört höga ljud som de upplevt som mycket störande när de har varit på besök i lägenheten.

Läs ocksåHyresgäster i Blötberget nära bli utan ström – värden betalade i sista stund: "Har hänt förut"

Ett vittne beskriver att det i bland förkommer höga skrik, vilka inte låter som när barn leker. Skriken kan pågå i en timme i bland, vid andra tillfällen någon minut. Ett annat vittne beskriver skrik, slag och bankande som håller på upp till en kvart. Ett vittne beskriver bankande och skrik som hörs i sådan omfattning att det stör samtalet. Därtill har en granne i området berättat att hon vid ett tillfälle hört obehagliga tjut när hon stod utomhus, men att hon själv inte blivit störd eftersom hon hon bor ett par lägenheter bort.

Sammantaget finner hyresnämnden det utrett att det under en lång tid förekommit, och fortfarande förekommer, omfattande och regelbundna ljudstörningar.

”Uppgifterna är av sådan styrka att en hyresvärd bör vidta ytterligare åtgärder,” skriver hyresnämnden och anser att en rättelseanmaning ligger närmast till hands.

Läs ocksåHalva studiebidraget går redan till hyran – nu vill värden kraftigt höja
Det här är en artikel från Hem & Hyras Svarta listan som uppdateras löpande. Se hela listan här.
Det här är en artikel från Hem & Hyras Svarta listan som uppdateras löpande. Se hela listan här.
Fakta: Åtgärdsföreläggande för störningar

Ett åtgärdsföreläggande får meddelas om lägenheten skadas under hyrestiden eller om hyresvärden brister i sin underhållsskyldighet av lägenheten eller om hinder och men, till exempel störningar, på annat sätt uppstår i nyttjanderätten utan hyresgästens vållande. Bristen får inte vara sådan att det förfång som hyresgästen orsakas endast är obetydligt. Den hyresgäst som anser sig utsatt för störningar har att visa att störningarna är så allvarliga att det finns förutsättningar att bifalla ett yrkande om åtgärdsföreläggande.

Källa: hyresnämnden

Läs också Hundkiss tvingar kvinna till flytt - så motiveras beslutet Norrlands värdar får sämst betyg – men det finns undantag

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.