Annons

Bostadsrättshavare kan få juristhjälp

Nyheter ​Ska Hyresgästföreningens jurister kunna anlitas av bostadsrättshavare? Ska de ge medlemmar hjälp i frågor som gäller familjerätt eller konsumenträtt? Dessa frågor ska nu diskuteras i Hyresgästföreningens regioner.
En synpunkt från medlemmar som väljer att lämna Hyresgästföreningen är att kostnaden inte motsvarar den nytta de har av att vara med. Det är en bakgrund till att förbundsjurist Susanna Skogsberg har haft i uppdrag att utreda om man kan ge mer juridisk service till fler.
– Tanken är att verka för att man tycker att det är värdefullt att vara med i Hyresgästföreningen – om vi kan utöka medlemsnyttan eller nå nya målgrupper.
Hon har lagt förslag om tre försöksverksamheter, som skulle pågå i två år:
utökad juridisk medlemsservice i konsumenträttsliga och ”vissa andra tvister med boendeanknytning”
utveckling och mer marknadsföring av medlemsförmånen ”Familjens jurist”, där man får rabatt på Fonus familjejuridiska tjänster
erbjudande om juridisk service till bostadsrättshavare
Det pågår också diskussioner om att bostadsrättshavare ska kunna bli medlemmar i Hyresgästföreningen, men i det här förslaget handlar det om att i stället erbjuda dem enbart juridisk service mot betalning. 
Medlemmar som har diskuterat frågan i fokusgrupper, har varit positiva till detta förslag. En marknadsundersökning visar att det också finns ett intresse bland bostadsrättsinnehavare.
– När en boende hamnar i konflikt med sin förening finns många likheter med hyresgäster som hamnar i konflikt med hyresvärden, säger Susanna Skogsberg.
Förslagen togs upp i förbundsstyrelsen i veckan. Den beslutade att bordlägga ärendet och skicka ut det på remiss till regionerna. Susanna Skogsberg tycker att det är bra att frågorna diskuteras ordentligt.
– Det handlar om nya steg och att man i viss mån ändrar inriktning. Man kan ju diskutera om varumärket urholkas ifall vi sysslar med annat än ren hyresjuridik. Därför måste det här förstås övervägas otroligt noggrant inom föreningen.
 

Annons
Annons
Läs också Guide till hemförsäkringar Hyresgästföreningen hoppar av evenemang runt Eurovision – ”Glädjen borta” Tom bor i möglet - har väntat drygt ett år på hjälp från Hyresgästföreningen Ny lag ska säkra kontraktet för barnfamiljer: "Snävt men ett steg i rätt riktning" Hyrorna klara för 30 000 hyresgäster hos Uppsalahem: ”Hur ska pengarna räcka till?” Efter jättestrandningen – nu rekordhöjs hyrorna i Malmö

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.