HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Bostadstopp driver olovlig religiös skola – hotas av böter

Upplands-Bro Församlingen Arken bedriver olovlig skolverksamhet. Nu hotas församlingen av böter på över en halv miljon. I styrelsen för Arken sitter Jan-Erik Björk (KD), även ordförande i Upplands-Bro hus. "Vi flyttar skolan till nya lokaler nu", säger han.
Foto: Upplands-Bro kommun
Olämpligt att bedriva förskola och skola på en industritomt anser kommunen.

I september förra året fick församlingen Arken bibelcenter hastigt lämna sina gamla skollokaler då hyresförhandlingen med den tidigare hyresvärden strandade. Församlingen hittade snabbt en tillfällig lösning i sina egna lokaler i Brunna, som kommunens bygglovsavdelning gav tillstånd för i två veckor.

I oktober gjorde kommunens bygglovsavdelning en tillsyn och kunde konstatera att verksamheten fortfarande pågick i lokalerna, som enligt kommunen inte är lämpliga för förskole- och skolverksamhet.

– Det konstaterades en del brister, bland annat fanns det väldigt mycket möbler och inventarier i utrymmena som inte hör till verksamheten, vilket innebär en viss risk för att saker kan rasa ner eller att barn kan klämma sig. Vi bedömde att verksamheten måste avslutas omedelbart i lokalerna för att det fanns en fara för liv och hälsa. Dessutom ligger lokalerna i ett industriområde, som inte är tilltänkt som ett skolområde, säger kommunens byggnadsinspektör.

Församlingen hade även byggt om ventilationen utan att anmäla till kommunen, vilket också strider mot plan och bygglagen. Nu har det gått ett halvår och verksamheten har pågått olovligt i lokalerna fram till nu.

I början av året gick ett hot om en föreläggande byggsanktionsavgift på 579 506 kronor ut som förslag från kommunens bygglovsavdelning.

Egentligen skulle beslutet om sanktionsavgiften ha tagits i slutet av januari i bygg- och miljönämnden, men ärendet bordlades efter att Jan-Erik Björk mejlat nämndens ledamöter och en rad chefer och andra politiker i kommunen.

– Det har saknats information för att ärendet ska vara korrekt återgivet, säger Jan-Erik Björk.

Jan-Erik Björk sitter som ersättare för Kristdemokraterna i bygg- och miljönämnden. Han har inte varit med när besluten ska tas under sammanträdena på grund av jäv, då han även företräder styrelsen för Arken.

Beslutet om bordläggning togs av en enig nämnd.

– Församlingen har ordnat nya lokaler och då kan vi inte ta upp vitet för sådant som redan är ändrat. Det viktiga är att barnen får godkända lokaler, säger Erik Karlsson (V).

Nu på torsdag ska ärendet upp i bygg- och miljönämnden igen. Men eftersom flytten redan är på gång kan det hända att det inte blir något vite.

I dag, tisdag, ska utbildningsnämnden i Upplands-Bro kommun ta beslut om de nya lokalerna kan godkännas för församlingens förskole- och skolverksamhet. Blir de godkända och församlingen hinner flytta in under veckan så slipper de betala jättevitet på drygt en halv miljon kronor.

– Flytten pågår nu för fullt. Kommunen städar till på lördag och väggarna målas, säger Jan-Erik Björk.

Hem & Hyras övriga frågor väljer Jan-Erik Björk att inte svara på. ”Hur tror du att viteshotet påverkar förtroendet för dig som ordförande i Upplands-Bro hus?” är en av dem.


Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.