Annons

De vägrar lämna garagen – värden sätter in Kronofogden

Lerum Hyresgästerna i Lerum har överklagat Förbos planer på att riva deras garage och bygga nya bostäder. Innan frågan avgjorts i domstol vill de inte lämna garagen. Nu har det kommunala bostadsbolaget vänt sig till Kronofogden.
Linnea Edvardsson och Catherine Gauffin är bland de hyresgäster i Lerum som vägrat lämna sina garage. Nu vräker hyresvärden Förbo dem med hjälp av Kronofogden.
Foto: Gustaf Görfelt
Så länge domstolsprocessen pågår kan Förbo varken riva eller bygga något. Men bolaget kräver ändå att hyresgästerna ska lämna garagen. Linnea Edvardsson, Catherine Gauffin och ett tjugotal av deras grannhushåll har vägrat göra det. Nu vräks de av Kronofogden.

– Förbo gör det här för att hämnas på oss. De visar sin makt: ”nu ska de ut”. Men vi kommer att fortsätta kämpa ändå. Vi gör inte det här för garagen utan för att bevara området, säger Catherine Gauffin.

Hon bor i bostadsområdet Höjden i norra Lerum, där en infekterad konflikt uppstått mellan hyresgästerna och deras värd, det kommunala bostadsbolaget Förbo. Enligt ett beslut i hyresnämnden skulle områdets tre garagelängor vara utrymda den 1 december. Men en majoritet av hyresgästerna har stått kvar ändå och fortsatt betala hyra, som Lerums Tidning tidigare berättat.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

Förra veckan fick de av hyresgästerna som var hemma ett besök från Kronofogden, som förklarade att de kommer att bli vräkta om de inte utrymt garagen den 1 februari.

Bakgrunden är följande:

Förbo vill förtäta bostadsområdet och riva garagen för att istället bygga två nya bostadshus. Nya parkeringsplatser ska anläggas där det idag är gräsmattor, men inte lika många som de 31 garageplatser som finns idag.

Läs ocksåFramgång för hyresgäster i renoveringsstrid – möjligt välja bort åtgärder som höjer hyran

När beslutet blev känt för två år sedan opponerade sig de nuvarande hyresgästerna. En stor del av dem skrev på en protestlista.

– Vi förstår att det behövs fler bostäder, men de behöver inte tränga in dem här. Vi kommer att få en Berlinmur framför våra hus och grönytor kommer att försvinna. Det kommer att förstöra området, säger Catherine Gauffin.

Ett mindre möte mellan hyresgäster och värd hölls i mars 2020, följt av ett utomhusmöte i juni samma år.

Läs ocksåHär gör råttor och knarkare kaos i garaget – Walid: ”Har fått städa undan sprutor”Hyresgästen Walid Dib i Malmö som har problem med knarkare och råttor i sitt garage.

– Vi trodde att det skulle bli någon sorts dialog, men det var mer att de berättade: ”så här blir det”. Efter det har det inte varit någon dialog alls, vi har bara mötts i rätten, säger Catherine Gauffin.

Hyresgästerna överklagade bygglovet till länsstyrelsen. När länsstyrelsen gick på kommunens linje överklagade de igen till mark- och miljödomstolen. Domstolen återförvisade ärendet till länsstyrelsen, som återigen gick på Förbos och Lerums kommuns linje. Nu ligger ärendet åter hos mark- och miljödomstolen.

Annons

– Deras handläggningstid kan vara upp till ett halvår. Och förlorar vi där kommer vi att överklaga igen. Vi ger oss aldrig, säger Catherine Gauffin.

Förbo satsar på förtätning och färre parkeringar, precis som många fastighetsägare. Catherine Gauffin, Linnea Edvardsson och de andra protesterade hyresgästerna vill inte ha någon av de förändringarna. ”De förstör vårt område, och så vill de inte att vi ska ha bilar heller”, säger Linnea Edvardsson.

Så länge processen pågår kan inte Förbo vare sig riva eller bygga något. När bolaget trots det sade upp garageplatserna till 1 juli förra året bestred hyresgästerna uppsägningen i hyresnämnden. Resultatet blev en förlikning där hyresgästerna fick uppskov att flytta ut till den 1 december.

Kräver korttidskontrakt

Men när det datumet kom utan att ett slut på domstolsprocessen var i sikte ville hyresgästerna stå kvar. De har fortsatt betala garagehyran och krävt att Förbo tecknar korttidskontrakt.

Ni har gjort en överenskommelse med Förbo i hyresnämnden om att flytta ut. Är det inte rimligt att ni gör det då?

– Det finns ett beslut i hyresnämnden, ja. Men det kändes inte riktigt som att hyresrådet förstod det här med att det är två parallella processer. Vi ville ha uppskov tills en dom vunnit laga kraft, men det gick inte. Förbo lovade oss 2020 att vi skulle kunna stå kvar med korttidskontrakt om de inte hann klart i tid. Vi betalar ju för oss, vi ockuperar inte garagen. Varför ska de stå tomma och kosta skattepengar? Om de ska rivas går det ju på en förmiddag, säger Catherine Gauffin.

”Går inte att garantera säkerheten”

När det under hösten stod klart att hyresgästerna inte tänkte flytta ut angav Förbo ett nytt skäl till varför de inte kan vara kvar. Bolaget hävdade att garagen är i så dåligt skick att det inte går att garantera säkerheten för hyresgästerna under en vintersäsong till. Hyresgästerna anlitade då en egen besiktningsman som konstaterade att det visserligen behövs underhåll, men inte alls finns någon akut säkerhetsrisk.

Anna Olá, fastighetsutvecklingschef Förbo.

Anna Olá är fastighetsutvecklingschef på Förbo. Hon hänvisar frågan om garagelängornas skick till en annan chef, men säger att garagen ska utrymmas oavsett.

– Vi har varit tydliga med att vi vill hålla oss till de processer vi kommit överens om. Och om vi ska följa det som är sagt så skulle hyresgästerna ha lämnat garagen den 1 december. Några har också gjort det, även om merparten inte lämnat in sina nycklar trots att vi vädjat om det.

Ni kan varken riva eller bygga så länge rättsprocessen pågår. Varför vill ni inte teckna korttidskontrakt under tiden?

Annons

– Det blir merjobb för oss. Vi vill kunna sätta igång så fort vi får ett bygglov beviljat och vi kan inte beräkna hur lång tid det tar, det är för osäkert.

Hur kommer det sig att ni ändrat er? Tidigare har ni sagt att det skulle kunna bli aktuellt med korttidskontrakt om fördröjningar uppstod.

– Det är möjligt. Men vi känner att det inte funkar. Vi ser inte att vi kan hålla på och teckna nya kontrakt. Och även om vi gör det, vad är det som säkerställer att de verkligen flyttar ut även om vi får ett bygglov? Jag kan tycka det är lite märkligt att å ena sidan överklaga, å andra sidan kräva att vi ska fortsätta hyra ut just på grund av överklagandena, säger Anna Olá.

Vet inte var de ska ställa bilarna

Den 1 februari måste alltså garagen vara tomma, annars kommer Kronofogden handgripligen att tömma dem. Catherine Gauffin och Linnea Edvardsson säger att de ”inte har tänkt binda fast sig vid garagen” men inte heller vet än var de ska ta vägen med sina bilar och annat de förvarar där.

I förgrunden en cykel upphängd på servicestation. Eric Sjögren från Cykelpoolen har på sig cykelhjälm. Han demonstrerar hur lådcykelpoolen fungera för Silvana Dinha och hennes dotter Angela Isak (skymd för kameran).
Bostadsbolag i hela Sverige försöker ställa om och bli mera klimatsmarta. Men det är varken okomplicerat eller alltid populärt. Följ länken längst ner i artikeln för att läsa mer som Hem & Hyra skrivit om ämnet.

I nuläget hänvisar Förbo hyresgästerna till att ansöka om ”vanlig” öppen parkeringsplats i området, utan garage.

– Men vi anser inte att vi ska behöva ansöka. Det är ju de som säger upp oss, då är det de som ska erbjuda oss något annat. Jag har också mer än bilen i garaget, som gräsklippare och trädgårdsredskap. Tidigare har vi blivit lovade containrar eller förråd, men nu vill de visa sin makt, säger Catherine Gauffin.

Men enligt Anna Olá på Förbo är garagen inte till för att förvara något annat än fordon.

– Det står tydligt i kontraktet. Om hyresgästerna har använt garagen som förråd har de inte följt kontrakten, säger Anna Olá.

Fakta: Inte en fråga för Hyresgästföreningen

Hyresgästföreningen företräder inte hyresgästerna i artikeln, eftersom föreningen normalt inte hanterar frågor om parkeringsplatser och garage utan enbart bostäder.

Fakta: Hyresgästföreningen positiv till förtätning

När det gäller stadsutveckling generellt anser Hyresgästföreningen att:

• Kollektivtrafik, cykel och gående ska utgöra kriterierna för tillgänglig, hållbar och
attraktiv stadsutveckling – inte bil.

• För in grönska/växter och vatten i städer och bostadsområden för att främja växt- och
djurliv samt trivsel.

• Blanda bostäder, verksamheter, service och mötesplatser för att skapa levande
stadsdelar.

• Förtätning av befintlig bebyggelse är positivt då det innebär ett bättre nyttjande
av den befintliga infrastrukturen samt möjliggör för stärkt service och kommersiellt
utbud.

Källa: Bostadspolitikens A-Ö, Hyresgästföreningen

Hyresgästerna och klimatkrisen
Läs också Planerar storrenovering – vägrar dialog med hyresgäster: ”En oro hos alla jag pratat med” Nya hyror hos Förbo efter beslut i Stockholm Här mjölkas bostadsbolagen på miljoner: ”Borde användas till renovering”

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.