HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

För få platser i skyddsrum i Norrland

Jämtland Bara 3 av 15 kommuner i södra Norrland kan erbjuda tillräckligt med platser i skyddsrum om en krissituation uppstår. Det visar Hem & Hyras granskning. Sämst är läget i Kramfors i Västernorrland och Berg i Jämtland.
Foto: Åsa Eriksson
Användbart. – Skyddsrum används inte bara vid krig. Det kan behövas om vi drabbas av en naturkatastrof, strömavbrott, kemikalieolyckor eller användas som tillfälligt boende vid en större brand till exempel, säger Timråbos fastighetsskötare Jan Sjöström.

Fastighetsskötare Jan Sjöström drar fram en skramlande jätteknippa och får leta en stund innan han finner den rätta nyckeln. Den som öppnar den massiva dörren till ett av skyddsrummen i bostadsområdet Tallnäs i Timrå.
– Jaha ja, så här ser det ut, säger han och kliver in i gapet på ett stort underjordiskt rum med klottrade betongväggar och skrotbelamrat golv.

I Sverige finns cirka 65 000 skyddsrum med plats för ungefär sju miljoner människor. Skyddsrummen är konstruerade för att kunna skydda mot alla de stridsmedel som kan komma att användas.

Läs ocksåAmatörkemist tvingas försvara sin hobby i hyresnämnden

De skyddar mot såväl stötvåg och splitter som gasbeläggning, biologiska stridsmedel, brand och joniserande strålning.

Skyddsrummen finns spridda i bostadshus och industrifastigheter. I fredstid får skyddsrummen användas som helt vanliga lokaler. Men om en krissituation skulle uppstå så har fastighetsägaren två dygn på sig att förvandla förråd till skyddsutrymme.

– Det kan bli problematiskt eftersom vi inte har en aning om vad hyresgästerna förvarar i sina förråd bakom plåtdörrarna. Det kan ju vara hur otympliga saker som helst, eller en massa smått och gott som är tidskrävande i sig att få undan. Då är synligt bråte att föredra, säger Jan Sjöström.

Läs ocksåTryggt boende lockar många

Hem & Hyra har kartlagt hur många som får plats i skyddsrummen i Jämtland och Västernorrland jämfört med antalet invånare. Granskningen visar att bara tre av femton kommuner kan erbjuda alla sina invånare en plats om krig eller en samhällskris plötsligt uppstår.

Glappet beror på flera olika orsaker, som att invånarantalet har förändrats under tid. Men främst för att det satsades mest på skyddsrum under decennierna efter andra världskriget då man upplevde den så kallade hotbilden som stark. Tidigare och senare uppförda hus saknar ofta skyddsrum.

Men i Tallnäs finns det gott om dem. På en yta med 540 lägenheter finns det 12 skyddsrum med totalt 2 731 platser.
– Ja, om det brakar lös är det bra att befinna sig i de här krokarna. Här ryms många, konstaterar Jan Sjöström.

Läs ocksåBedragare i farten - så gör du när "värden" ringer på

Sämst med skyddsutrymmen är det i Berg, där över 7 000 människor bara har ett skyddsrum med 37 platser att tillgå.

Liz-Beth Alvåg är hyresgäst i Tallnäs och har följt med på den underjordiska rundturen.
– Jag visste inte mycket innan om skyddsrum, hur det fungerar eller vad som gäller så det var jättebra. Det känns tryggt också att Timråbo verkar ha full koll på läget.

Såväl hyresgäster som andra är skyldiga att klara sig på egen hand de första tre dygnen vid en kris. Vid en krissituation är det samhällets ansvar att först och främst ta hand om sjuka och svaga. Resten måste klara sig själva utan myndigheternas hjälp i minst 72 timmar, men helst en hel vecka enligt försvarsberedningens nya riktlinjer.

Har fastighetsägare med skyddsrum någon skyldighet att informera sina hyresgäster?
– Nej, fastighetsägaren har ingen informationsplikt gentemot sina hyresgäster om vad som gäller vid en kris eller hur utrustning i skyddsrummet fungerar. Däremot är fastighetsägaren skyldig att inom 48 timmar öppna upp och ställa i ordning skyddsrummet, säger Lena Andrén på MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Fastighetsägaren ska däremot underhålla skyddsrummet och tillhörande utrustning. Det ska också finnas en tydlig ”skyddsrumsskylt” på husets utsida. MSB besiktar skyddsrummen regelbundet och hittas några brister ska de åtgärdas av fastighetsägaren.
Skyddsrummen ska vara konstruerade för att avsett antal personer ska kunna vistas där i minst tre dygn.

Vad händer om en krissituation uppstår och det inte finns tillräckligt med platser i skyddsrummet?
– Vid höjd beredskap tar man sig till det skyddsrum som ligger närmast där man befinner sig. Finns inte tillräckligt med platser så tar man sig till andra skyddande byggnader, som källare, tunnel eller tunnelbanestation.

Det har inte byggts några nya skyddsrum sedan 2002. Men med senaste tidens naturkatastrofer, terrordåd och attentat anser många att hotbilden förstärkts och att frågan åter är aktuell.
Under maj-juni skickas en broschyr ut till alla hushåll i Sverige, ”Om krisen eller kriget kommer”.

Fakta: Så många skyddsrum finns det där du bor
Kommun Antal invånare Antal skyddsrum Antal platser Får plats
Västernorrland
Härnösand 25 190 273 25725 102%
Sundsvall 98 810 902 97817 99%
Timrå 18 030 150 14423 80%
Sollefteå 19 709 192 15590 79%
Örnsköldsvik 56 139 423 39768 71%
Ånge 9 480 67 5977 63%
Kramfors 18 610 110 10776 58%
summa & snitt 245 968 210076 85%
Jämtland
Östersund 62 601 645 66720 107%
Bräcke 6 501 24 2904 45%
Härjedalen 10 154 48 4195 41%
Strömsund 11 791 31 2110 18%
Ragunda 5 444 12 937 17%
Åre 11 268 21 1970 17%
Krokom 14 925 21 2449 16%
Berg 7 122 1 37 0,5%
summa & snitt 129 806 81322 63%

• Vid en katastrof ska man söka upp närmaste skyddsrum där man då befinner sig.

• De skyddsrum som privatägda industrier har är inte medräknade i vår granskning.

• ”Om krisen eller kriget kommer” är en ny broschyr som skickas ut till samtliga hushåll under vecka 22.

• Mer information finns hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, www.msb.se.

Fakta: Förbered en krislåda

Minst 72 timmar. Så länge förväntas hyresgäster och andra invånare klara sig själva vid en krissituation, som exempelvis vid elavbrott eller vattenbrist.

• Se till att du kan tillgodose de fem grundbehoven: mat, vatten, värme, ljus och information.

• Mat: Skaffa matvaror med lång hållbarhet och bra näringsinnehåll.

• Vatten: Räkna med 2–3 liter per dag för en vuxen. Bör bytas ut varje vecka.

• Värme och ljus: Alternativ värmekälla, ficklampa med batterier, värmeljus, tändstickor, varma kläder och filtar. Gasolkök.

• Information: Batteridriven radio. Papperslista med viktiga nummer. Vevladdare till mobilen.

• Övrigt: Husapotek, hygienartiklar och kontanter.

Läs också "Jag vill att hyresvärden skapar en nödtelefon" Öbo ger tak över huvudet för ensamkommande

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.