HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Försämrat läge på bostadsmarknaden i Blekinge län

Blekinge Från att ha varit ett län med balans på bostadsmarknaden har Blekinge drabbats av bostadsbrist. Det framgår av den årliga bostadsmarknadsenkäten som nyligen släpptes av Länsstyrelsen Blekinge län.

Blekinge är i mycket stor behov av fler bostäder. Det slås fast i årets bostadsmarknadsenkät. Bristen på bostäder beror till stor del på migration. Blekinges befolkning ökade 2016 med 2318 invånare. Ökningen har skett till länets samtliga kommuner och en betydande andel utgörs av asyl- eller skyddssökanden. Bostadsbristen förväntas kvarstå fram till 2020 i alla kommuner utom Olofström. Främst saknas det mindre hyresrätter. Störst brist är det på lägenheter om 2 rum och kök.

Under de kommande två åren planerar flera av kommunerna för en sammanlagd produktion av cirka 400 hyresbostäder med privata fastighetsägare som hyresvärdar. Ungefär lika många hyresbostäder planeras under samma tid inom de allmännyttiga bostadsföretagen. Dessutom planeras för en utökning med cirka 350 bostäder i hela länet speciellt för unga, studenter, äldre, funktionshindrade samt senior- och trygghetsbostäder.

Läs ocksåMer än varannan ung vuxen vill finansiera boendet med Airbnb

Varje kommun i länet har ett kommunalt bostadsaktiebolag. Endast ett bolag utökade sitt bestånd förra året. Det var Sölvesborgs kommunala bostadsaktiebolag som byggde 39 stycken nya bostäder. Under 2017 planerar det kommunala bostadsaktiebolaget i Ronneby att sälja 87 stycken bostäder. Försäljningen kommer att ske till privat fastighetsägare för fortsatt uthyrning.

Ett avgörande hinder för bostadsbyggandet uppges vara höga produktionskostnader. Men det finns även ett bristande intresse hos byggherrarna att bygga liksom svårigheter att få lån. Allt fler av kommunerna har nu börjat ta fram bostadsförsörjningsprogram för att möta den växande efterfrågan på bostäder. Framför allt, sammanfattar bostadsmarknadsenkäten, behöver Blekinge fler hyresbostäder med rimliga hyresnivåer.

Läs också Sju av tio svenskar vill att politiker fokuserar mer på bostäder Eidar i Trollhättan får investeringsstöd i nytt kvarter AF Bostäder vill säga upp student Hyresnämnden ska besöka överfylld lägenhet

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.