Annons

Försämrat läge på bostadsmarknaden i Blekinge län

Blekinge Från att ha varit ett län med balans på bostadsmarknaden har Blekinge drabbats av bostadsbrist. Det framgår av den årliga bostadsmarknadsenkäten som nyligen släpptes av Länsstyrelsen Blekinge län.

Blekinge är i mycket stor behov av fler bostäder. Det slås fast i årets bostadsmarknadsenkät. Bristen på bostäder beror till stor del på migration. Blekinges befolkning ökade 2016 med 2318 invånare. Ökningen har skett till länets samtliga kommuner och en betydande andel utgörs av asyl- eller skyddssökanden. Bostadsbristen förväntas kvarstå fram till 2020 i alla kommuner utom Olofström. Främst saknas det mindre hyresrätter. Störst brist är det på lägenheter om 2 rum och kök.

Under de kommande två åren planerar flera av kommunerna för en sammanlagd produktion av cirka 400 hyresbostäder med privata fastighetsägare som hyresvärdar. Ungefär lika många hyresbostäder planeras under samma tid inom de allmännyttiga bostadsföretagen. Dessutom planeras för en utökning med cirka 350 bostäder i hela länet speciellt för unga, studenter, äldre, funktionshindrade samt senior- och trygghetsbostäder.

Annons
ANNONSSmarta tips för att hyra ut din bostad enklare

Varje kommun i länet har ett kommunalt bostadsaktiebolag. Endast ett bolag utökade sitt bestånd förra året. Det var Sölvesborgs kommunala bostadsaktiebolag som byggde 39 stycken nya bostäder. Under 2017 planerar det kommunala bostadsaktiebolaget i Ronneby att sälja 87 stycken bostäder. Försäljningen kommer att ske till privat fastighetsägare för fortsatt uthyrning.

Ett avgörande hinder för bostadsbyggandet uppges vara höga produktionskostnader. Men det finns även ett bristande intresse hos byggherrarna att bygga liksom svårigheter att få lån. Allt fler av kommunerna har nu börjat ta fram bostadsförsörjningsprogram för att möta den växande efterfrågan på bostäder. Framför allt, sammanfattar bostadsmarknadsenkäten, behöver Blekinge fler hyresbostäder med rimliga hyresnivåer.

Annons
Läs också Träd allt viktigare för att hålla nere temperaturen: "En ögonöppnare för många" Svenska hem upplevs allt varmare - större problem än kylan vintertid Därför kan det bli extra varmt precis här - som en ö med höga temperaturer Gängkriminell skrev sig hemma hos polis – mitt under skarpt säkerhetsläge: "Svart i ögonen" Alida bor i en tidskapsel - hennes brokiga hem sparas åt framtidens forskare

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.