Annons

Förslag: Minska risken för renovräkningar med nya skatteregler

Nyheter Om fem föreslagna skattereformer genomförs direkt så kan fler hyresrätter byggas. Det menar Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och Sveriges allmännytta som nu presenterar en gemensam rapport. Ett av förslagen kan stoppa renovräkningar, enligt Hyresgästföreningens chefsekonom.
Ny rapport som föreslår ändrade skatteregler
Foto: Gry Ellebjerg / Kristian Pohl / Montage

Genom att låta hyresvärdar avsätta pengar för renovering i fonder med uppskjuten beskattning hoppas Hyresgästföreningen att underhåll och renoveringar ska bli billigare för hyresgäster.

– Om jag bor i lägenhet och betalar hyra så ingår underhåll. Men om ägaren vill ta en del av hyran och lägga i en fond så beskattas det som vinst, så därför gör fastighetsägare inte detta. Vi vill ha skatteregler som bättre lirar med hyreslagen. Då får vi inte samma problem med renovräkningar, säger Martin Hofverberg, chefsekonom på Hyresgästföreningen.

Den här föreslagna skattelättnaden ingår i ett paket med fem förslag som Hyresgästföreningen tagit fram tillsammans med hyresmarknadens två andra parter, Fastighetsägarna och Sveriges allmännytta.

Trepartens uppfattning är att hyresrätten är skattemässigt missgynnad jämfört med andra boendeformer, och därför behövs förändringar för att göra marknaden mer rättvis. Här finns förslag som att slopa fastighetsavgiften för hyreshus och förenklade momsregler.

Exempelvis föreslås att införa den lägsta momssatsen, 6 procent, på bostadshyror så att hyresvärdar kan göra momsavdrag för investeringar i underhåll och drift.

– Det skapar ett ekonomiskt utrymme för att göra allt från nyproduktion till upprustningar billigare. Det skulle också gynna hyresgästen, säger Martin Hofverberg.

Men vad de olika förslagen skulle kosta har utredningen inte räknat på.

– Det har vi inte gjort i den här rapporten. Merparten är mindre förändringar av skattereglerna som är lätta att genomföra. Undantaget är momsen, som skulle utgöra en större kostnad för staten och kräva en längre utredning innan det blir verklighet.

Men även om det kostar staten pengar så motiveras reformerna, enligt Martin Hofverberg, av att hyresrätten är missgynnad idag. I rapporten skriver de tre parterna att förslagen bör genomföras “snarast” men Martin Hofverberg tror inte det är realistiskt före nästa val.

– Nu har vi en höstbudget och där är innehållet redan presenterat. Men låt oss säga att vi kan få in detta i olika valplattformar för partierna så kan det bli resultatet i en första budget från nästa regering kanske?

Fakta: Här är de fem förslagen i utredningen:
  1. Förenkla momsreglerna. Ett antal föreslagna förändringar bland annat införandet av låg moms på bostadshyra som ger fastighetsägare och hyresvärdar rätt till avdrag.
  2. Lätta på begränsningar för ränteavdrag. Reglerna om ränteavdragsbegränsningar ska lättas upp, inte minst för företag som bygger nytt.
  3. Slopa fastighetsavgiften för hyreshus. Fastighetsägare som har hus med hyresrätter dubbelbeskattas med såväl inkomstskatt som fastighetsskatt och fastighetsavgift.
  4. Öka avsättningsmöjligheter och avdragsrätt för reparationer. Justeringar av nuvarande regelverk skulle ge ökat utrymme för reinvesteringar vid upprustning av befintliga bostäder.
  5. Inför samma stämpelskatt för alla. Samma skattesats för stämpelskatt för alla ägandeformer. Den är idag högre för juridiska personer än för fysiska personer, kommuner och bostadsrättsföreningar vilket missgynnar hyresrätten och bidrar till ombildningar.

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.