Annons

Fortsatt tvångsförvaltning i Särö

Kungsbacka ​Tvångsförvaltningen av hyreshusen på Västra Särövägen i Kungsbacka kommun fortsätter. Dessutom ska ägaren av fastigheterna betala två tidigare utdömda viten på sammanlagt 45 000 kronor. Det slår Svea hovrätt fast och avslår därmed fastighetsägarens överklagande.

​Under hösten 2008 beslöt hyresnämnden i Göteborg att ställa hyreshusen på Västra Särövägen 53 och 55 under tvångsförvaltning.

Annons
Begäran kom från Hyresgästföreningen som tröttnat på att fastighetsägaren, det privatägda kommanditbolaget Onsalafastigheter, trots flera rättsligt bindande beslut, ändå inte åtgärdat problemen i två av husens lägenheter.
De första av dessa rättsligt bindande beslut, två så kallade åtgärdsförelägganden, kom redan 2007, då hyresnämnden beslöt att Onsalafastigheter måste åtgärda en rad problem i de två lägenheterna.
Det handlade om allt från enkla saker som att skruva fast lösa kontakter och laga en trasig ringklocka till att fixa trasiga element, laga en trasig tvättmaskin, rensa igentäppta hängrännor, tapetsera om vissa rum och reparera en ranglig vindstrappa.
Besluten överklagades av fastighetsägaren till Svea hovrätt som dock kom till samma slutsats som hyresnämnden.
Men trots att två rättsliga instanser därmed slagit fast att bolaget måste åtgärda bristerna och trots att föreläggandena även var försedda med viten som bolaget riskerade att få betala om inte åtgärderna utfördes i tid så hände inte särskilt mycket.  Några smärre saker åtgärdades men de flesta felen kvarstod.
Året därpå var såväl hyresgästernas som Hyresgästföreningens tålamod slut. Föreningen gick då in med sin begäran om tvångsförvaltning och hyresgästerna krävde samtidigt att vitena skulle dömas ut.
Företrädarna för Onsalafastigheter har hela tiden försvarat sig med att de visst vill åtgärda bristerna men att det är hyresgästernas fel att det inte blir gjort. Enligt bolaget har det varit omöjligt att boka tider med hyresgästerna för att kunna besiktiga lägenheterna.
–  Vi måste besiktiga bristerna för att kunna bedöma vilka de är och hur åtgärderna ska utföras. Bolaget kan inte beställa reparation av tjänsterna innan dess, hävdade en av bolagets företrädare då ansökan om tvångsförvaltning behandlades i hyresnämnden hösten 2008.
Hyresnämndens slutsats blev dock att husen skulle ställas under tvångsförvaltning och till ny förvaltare utsågs kommunägda Eksta Bostads AB i Kungsbacka som sedan dess ansvarat för skötsel och underhåll av området.
Men också beslutet om tvångsförvaltning överklagades  till Svea hovrätt som nu, över ett år senare, avgjort den långdragna tvisten.
Inte heller denna gång hade Onsalafastigheter någon framgång med sitt överklagande utan Svea hovrätt gör samma bedömning som hyresnämnden. Det innebär att tvångsförvaltningen består och att bolaget ska betala in vitesbeloppen.
– Jag tycker Svea hovrätt har gjort en helt rimlig bedömning och resonerat väldigt sunt i det här ärendet, säger Hyresgästföreningens jurist Conny Borup. Det som nu händer är att hyresnämnden kommer att kalla till ett nytt sammanträde för att fastställa hur länge tvångsförvaltningen ska pågå.
Svea hovrätts beslut kan inte överklagas. Vitesbeloppen på 45 000 kronor tillfaller staten.

Annons
Läs också Försäkringsguiden.se: Din jämförelsetjänst för försäkringar Här har hyresgästerna varit utan el och varmvatten hela vintern: ”För jävligt” Nya lagar 2022: Hyresvärdar kan tvingas sköta om sina hus, rökare kan få böta för fimpar Hovrätten slår fast: fortsatt tvångsförvaltning av skandalhus Stal smink för 300 000 – nu tar han över tvångsförvaltat hus Hem & Hyra utser: Sveriges värsta värdar - skandalvärd i Mellansverige i topp

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.