Annons

Från hot till Kronofogden – då kan du bli vräkt och så går det till

Nyheter Som regel har du rätt att bo kvar även om hyresvärden säger upp hyresavtalet. Det kallas besittningsskydd. Men det finns undantag som bryter regeln och tvingar hyresgästen att flytta. Görs det inte frivilligt kopplas Kronofogden in för vräkning.
Foto: Åsa Eriksson
Den vanligaste orsaken till uppsägning är obetalda hyror. Men hyresrätten går att återvinna – om det görs i tid.

Ett hyreskontrakt är ett avtal mellan dig som hyresgäst och din hyresvärd.

Det innebär att båda har lagliga rättigheter och skyldigheter. Tar man inte sin del av ansvaret som hyresgäst riskerar man att bli uppsagd.

ANNONSTänk rätt när du står inför en ny fastighetsaffär

En uppsägning kan gå till på lite olika sätt och prövas i hyresnämnden eller tingsrätten. Värden kan också ansöka om att få en avhysning (vräkning) fastställd av Kronofogden.

När finns det risk att bli vräkt?

De vanligaste orsakerna är:

 • Obetald hyra. Om du inte betalar hyran i tid har hyresvärden goda grunder för att vräka dig. Det räcker med bara fem dagars försening för att riskera en uppsägning. Om värden säger upp ditt hyresavtal har du tre veckor på dig att betala skulden och återvinna hyresrätten. Då får du bo kvar.
 • Störningar. I flerfamiljshus anses det normalt med en viss ljudnivå. För att en störning ska kunna leda till uppsägning ska den räknas som allvarlig och ska styrkas med bevis.
 • Vanvård. Du som hyresgäst har vårdplikt för lägenheten och de utrymmen som hör till bostaden. Det innebär att du ska vara aktsam och hålla lägenheten i gott skick. Vanvård kan ge hyresvärden rätt att avhysa dig. Du är också skyldig att påtala fel och brister för att fastighetsägaren ska ha möjlighet att åtgärda dem. Du måste ge tillträde till lägenheten för att utföra reparationer.
 • Olovlig uthyrning. För att få hyra ut din hyresrätt i andra hand behöver du ha värdens godkännande. Du får inte tjäna pengar på andrahandshyresgästen genom att ta ut för mycket i hyra. Förutom omedelbar uppsägning kan en olovlig uthyrning med orimligt hög hyra ge böter eller till och med fängelse upp till två år.
 • Brottslig verksamhet. Används hyresrätten för olaglig verksamhet, som förvaring av droger eller vapen till exempel, så har hyresvärden rätt att säga upp hyreskontraktet utan uppsägningstid.

Exempel på olika situationer där du som hyresgäst riskerar att bli av med hyreskontraktet. I vissa fall är hyresvärden skyldig att skicka en så kallad ”anmodan att vidta rättelse”, alltså en chans att bättra sig. Till exempel vid störning. Då informeras också socialtjänsten. I andra fall, om du hyrt ut din lägenhet utan att få värdens godkännande kan värden kräva att du flyttar omedelbart utan uppsägningstid.

Vem fattar beslutet?

En uppsägning måste vara skriftlig. Om du inte flyttar frivilligt måste hyresvärden driva processen vidare genom att antingen vända sig till Kronofogden, hyresnämnden eller tingsrätten.

Annons

Vilken instans hyresvärden vänder sig till kan bero på situationen.

Läs ocksåVärden vill vräka för vanvård - ifrågasatta bilder blir bevisningEn tvådelad bild som visar två belamrade och smutsiga rum. Ett badrum med en skitig toalettstol och golvet täckt av svarta avfallspåsar. Ett rum med en mycket smutsig säng utan sängkläder, omgiven av diverse skräp och flera kartonger rödvin av märket "Wanted Zin".

I vissa fall kan hyresvärden ha rätt att kräva att du flyttar på en gång, alltså utan uppsägningstid. Det är när hyresrätten anses ”förverkad”. Exempel på det är vid olovlig andrahandsuthyrning eller om bostaden använts i kriminellt syfte. Då prövas inte saken av hyresnämnden utan värden måste skicka en ansökan om avhysning till tingsrätten eller Kronofogden.

Väljer värden att kontakta Kronofogden för en uppsägning kommer du få ett så kallat föreläggande (krav) på att hyresvärden vill att du flyttar. Det betyder inte att det finns ett beslut om vräkning. Du får då möjlighet att svara och ta ställning till kravet innan Kronofogden fattar beslut. Anser du att det är felaktigt kan du begära prövning i tingsrätten.

Hyresnämnden är i första hand ett medlingsorgan, men om parterna inte kan komma överens fattar nämnden ett beslut. En ansökan om att få en uppsägning fastställd kallas ”förlängning av hyresavtal”. Det kan låta missvisande eftersom det alltså inte handlar om en förlängning utan om en uppsägning. I de allra flesta fall är det obetalda hyror som ligger till grund för uppsägningen. I andra hand störningar eller vanvård.

Läs också63-åring döms för svart överhyra – men går plus ekonomisktSvart överhyra

Värden kan även vända sig till tingsrätten för att driva in en skuld och lämnar då in en stämningsansökan. Vidare kan en skuld vara ett belägg för vräkning.

Beslut från hyresnämnd och tingsrätt kan överklagas till hovrätten.

Annons
Packa bohaget själv innan Kronofogden gör det åt dig.

Om inga alternativ kvarstår och uppsägningen är ett faktum är det viktigt att försöka flytta ut självmant.

Finns det ett slutgiltigt beslut eller dom kan värden begära att Kronofogden verkställer vräkningen. När du får ett datum och klockslag för vräkning är det skarpt läge. Det händer att värden drar tillbaka en vräkning, men du har i det här skedet ingen laglig rätt att häva den.

Vad händer på vräkningsdagen?

Kronofogden kommer på utsatt tid till lägenheten tillsammans med hyresvärden för att inspektera den. Ibland är även någon från kommunens socialtjänst med och eventuellt också polis.
Om du inte flyttat ut och lämnat tillbaka nyckeln till värden innan dess byts låset på lägenheten och dina ägodelar magasineras i upp till tre månader innan de slängs.

Vid en verkställd (genomförd) vräkning riskerar du en betalningsanmärkning. Värden kan dessutom kräva dig på pengar för låsbytet och andra kostnader i samband med avhysningen.

En hiss packad med bohag.
Att skjuta en oundviklig flytt framför sig kan inte bara bli dyrt utan kan också försämra möjligheterna till en ny bostad.

Fakta: Gör allt för att undvika vräkning
 • Betala i tid. Sena hyresinbetalningar eller hyresskulder ligger bakom nio av tio vräkningar. Det behöver inte handla om stora belopp för att hyresvärden ska få rätt att vräka dig.
 • Kan du inte betala i tid? Kontakta hyresvärden, socialtjänsten eller kommunens budget- och skuldrådgivare så fort som möjligt för att försöka hitta en lösning.
 • Har du fått ett betalningsföreläggande med hot om vräkning? Du kan fortfarande ha tid på dig att betala eller försöka få en uppgörelse med hyresvärden. Sista datum står i brevet från Kronofogden.
 • Tycker du att uppsägningen är oriktig? Bestrid kravet i ett brev som du skickar till Kronofogden före sista betalningsdatum. Kontakta Hyresgästföreningen om du är medlem.
 • Har du fått ett utslag som innebär att hyresvärden har rätt att begära en avhysning? Du kan fortfarande försöka få hyresvärden att ändra sig. Många planerade vräkningar dras tillbaka.
 • Är hoppet ute? Det bästa är att flytta självmant, tömma lägenheten och lämna tillbaka nycklarna. Då slipper du få en avhysningsanmärkning och du slipper betala kostnader för flytt, städning och magasinering av ditt bohag. Det kostar ofta runt 20 000 kronor – kanske betydligt mer än din hyresskuld.

Källa: Kronofogden

Läs också 21-åring vägrade betala hyran – misshandlade sin hyresvärd med metallpinne Så mycket höjer halländska värdar hyran 2024 – hela listan Medlare ska få fart på hyresförhandlingarna: "Komplicerat"

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.