Annons

Fukt och buller största miljöproblemen

Nyheter Fukt och mögel, buller och dålig ventilation är det vi klagar mest på i vår inomhusmiljö. Det visar Hem & Hyras genomgång av miljöförvaltningarnas ärenden.
Det är sällan mögelproblemen är så här synliga, men det förekommer och även fuktproblem kan göra att hälsofarliga ämnen kommer in i lägenheten.

Boverket gör varje år en miljömålsenkät för att följa hur det går med Sveriges mål för en god bebyggd miljö. I år har 225 av landets 290 kommuner svarat, bland annat på frågor om hur många och vilken typ av klagomål på inomhusmiljöer som når miljöförvaltningarna.

Hem & Hyras genomgång visar att fukt och mögel är det vanligaste problemet i flest kommuner, tätt följt av buller. Därefter kommer klagomål på ventilation, inomhustemperatur och olika utsläpp, till exempel rök eller dålig lukt.

ANNONSRebeckas framgångsrika bytesresa – så lyckas du med din

Mattias Göransson, miljöinspektör i Järfälla kommun, är framför allt bekymrad över fuktproblemen.

– Vi är mest oroliga för miljonprogramshusen, som börjar få ålderskrämpor. Det behövs ett bra underhåll för att undvika fuktproblem där. Men även i nybyggda hus ser vi svåra fuktskador och när det gäller nya hus med enstegstätade fasader uppfattar vi det bara som en tidsfråga innan det blir problem, säger han.

Annons

Många kommuner uppger också att buller är ett av de tre vanligaste klagomålen. Ibland kan det handla om störningar inomhus – från grannar, skällande hundar eller en restaurant i bostadshuset.

Läs ocksåEva plågas av mystiskt damm - sover med munskydd: ”Det är tortyr”Eva Eklund sitter vid sitt köksbord. Hon behöver ofta munskydd för att kunna andas bättre, på grund av ett spåndamm i lägenheten.

Vanligast är dock att det kommer från bilar eller flygplan. Samtidigt har bara hälften av de svarande kommunerna gjort något för att begränsa trafikbuller vid befintliga bostäder.

Ändå är buller är ett känt problem, där man vet hur många som drabbas. Flera av de andra miljöproblemen i bostäder är dolda, även för miljöförvaltningarna. Därför börjar allt fler göra uppsökande inspektioner i stället för att bara regagera på klagomål. Järfälla ska komma igång med det under nästa år, berättar Mattias Göransson.

Annons

– För varje klagomål går det minst tio personer som upplever problem, men som är tysta. Kanske särskilt i hyreshus där man inte alltid vet att man kan vända sig till oss. Därför ska vi gå ut med enkäter i områden där vi tror att det kan finnas bekymmer. Om var femte hyresgäst säger att det luktar mögel, till exempel, så går vi in och undersöker det. Vi tror mycket på den modellen.

Läs ocksåRebecka bor i fukt och mögel – felanmälningarna fastnar hos värdenEfter ett drygt halvår i sin studentlägenhet är Rebecka Stenmark besviken på sin hyresvärd SGS. Fuktproblemen har gjort den inglasade balkongen obrukbar och märks även av inne i lägenheten.
Fakta: De vanligaste klagomålen

Buller
Fukt och mögel
Ventilation
Temperatur
Utsläpp och lukt

Listan bygger på 225 kommuners svar på Boverkets miljömålsenkät, där de har ombetts uppge de vanligaste klagomålen till miljöförvaltningen när det gäller inomhusmiljö.

Läs också Ewas bullerfasa fortsätter – värden och gymmet skyller på varandra Värden felbedömde fuktskador – nu tvingas Miriam och hennes grannar flytta Möglet har tagit greppet om deras hem

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.