Annons

Gränbybor hotades med uppsägning för sina uteplatser – hyresgästen Fatma: ”Kränkande”

Uppsala Ta bort partytält och ogräs på din uteplats – annars kan ditt hyresavtal sägas upp. Det är ett av flera olika budskap i brev från Rikshem som har skrämt, förvirrat och upprört hyresgäster i Gränby i Uppsala.
Uteplatser i Gränby, Uppsala. Hyresgäster hotas med vräkning för partytält, staket, gammalt ogräs m m. Fatma Abu Sultan i halvfigur vänd något åt vänster framför några uteplatser, en rosa husfasad och en cykel- och gångväg omgiven av grönska.
Foto: Petra Marandi Roos
Fatma Abu Sultan som har bott i Gränby hela sitt liv berättar att uteplatserna används mycket både av barnfamiljer och av äldre som har svårt att ta sig i väg från hemmet.

Penséer och petunior, parasoll och paviljonger. Barn som leker och vuxna som vilar i skuggan. Uteplatserna utanför balkongerna på bottenvåningen ger liv åt kvarteren i Gränby den här junikvällen. Några enstaka uteplatser ser övergivna ut, med vildvuxen grönska.

Vi backar tillbaka till i maj. Det var då en mängd Gränbybor fick hem brev där hyresvärden räknade upp åtgärder hyresgästen måste genomföra. Det handlade exempelvis om hantering av gammalt ogräs, att uteplatsen upplevdes som stökig, partytält och förvaring av saker. I några brev hotade Rikshem med uppsägning från lägenheten om inte allt var fixat innan ett visst datum. Samtidigt krävde bostadsbolaget att vissa hyresgäster skulle visa att de fått tillstånd att använda markytan som uteplats.

ANNONSFörsäkringsguiden.se: Din jämförelsetjänst för försäkringar

– Problemet är att majoriteten av hyresgästerna har fått tillstånd muntligen över telefon. Vi hyresgäster har förlitat oss på de trivselregler som Rikshem själva har satt upp i trappuppgångarna, där det står att man ska ringa dem om man har frågor om uteplatserna. Situationen upplevs som väldigt kränkande, säger Fatma Abu Sultan, som är 26 år och har bott i området i hela sitt liv.

Gjorde en namninsamling

När hennes familj fick ett brev började hon prata med grannarna och samla ihop namnunderskrifter från boende i området som fått muntligt tillstånd för sina uteplatser. Hon skickade namnlistan till Rikshem, tillsammans med ett brev med kritik mot bolagets sätt att hantera situationen.

– Jag har pratat med 15 personer som fått tillstånd muntligen. Det känns otryggt att kommunikationen fungerar så dåligt. Det är också många som inte förstår vad som står i breven, säger Fatma.

Läs ocksåFamilj förlorar halva bostaden – hyresgäster med dubbla kontrakt synadeMänniskor passerar en MKB-skylt.

Något som enligt henne har bidragit till otrygghet och förvirring bland hyresgäster är att de under se senaste två åren kommit i kontakt med olika förvaltare och andra anställda på Rikshem som gett olika information.

Brev kom till fel person

Fatma Abu Sultan berättar också att en del av breven har skickats till fel person.

– Vissa som inte bor på bottenvåningen har fått brev. Det var vår granne som fick vårt brev. Men det var en bild på vår altan så vi förstod att det gällde oss, säger hon.

Läs ocksåVräks för att han matar fåglar: ”Fågelskrik i ofattbara mängder”

Tycker du att det ligger något i Rikshems syn att uteplatserna vanvårdas?
– Det finns vissa hyresgäster som använder uteplatsen för förvaring, så de har rätt i en del av sin kritik. Man måste ta hand om sin uteplats. Men de kom och fotograferade folks uteplatser i början av april. Vem har fixat sin uteplats under vintersäsongen? Om de hade kommit hit på sommaren skulle de ha mycket svårare att hitta något att anmärka på, säger hon.

Uteplats i Gränby med staket och paviljong intill bilgata
Uteplatserna ser olika ut. Vissa har staket och andra avgränsas med en häck.

En av de saker Fatma och andra i området har reagerat på är att hyresvärden inte har verkat intresserad av att lösa frågan tillsammans med hyresgästerna, eller lyft den med Hyresgästföreningen. Det är dock en bild Rikshem inte delar, vilket vi ska återkomma till.

”Borde ta upp förhandlingen om uteplatserna”

Enligt Eva Byegård, som är ordförande i den lokala hyresgästföreningen, fanns en dialog med Rikshem om uteplatserna under och efter den stora renoveringen som avslutades 2017.

– 2020 sa de att de ville göra en inventering och återkomma. Sen har vi inte hört något. Jag tycker att Rikshem borde ta upp den här förhandlingen om uteplatserna, så att vi kan få en gemensam utgångspunkt för hur det ska vara, säger hon.

Eva har bott i sin lägenhet sen 1976 och är själv en av dem som nu har fått hem ett brev om sin uteplats.

Annons

– Jag har en jättefin uteplats och lägger ner mycket tid och jobb på att göra det fint. Och så står det att jag vanvårdar den! Att de kallar det för vanvård och hotar folk med uppsägning är uppseendeväckande, säger hon.

I en bilaga till hyresavtalet står det att hyresgäster kan ansöka om att får använda markyta som uteplats och att om man sen inte sköter den ska Rikshem först skicka en rättelseanmodan och sen själv ta över skötseln mot en kostnad för hyresgästen. Men enligt Glenn Karlsson, jurist på Hyresgästföreningen, är det ytterst tveksamt om en sådan formulering om att ensidigt ta ut en avgift håller rättsligt. Däremot ger hyreslagen hyresvärden rätt att säga upp någon på grund av vanvård av lägenhetens uteplats (läs mer i faktarutan).

Vill se bygglov för staket

Rikshem har också krävt i vissa av breven att hyresgäster ska visa att de har bygglov för staketet runt uteplatsen.

– Jag blev tidigare mer eller mindre uppmanad av Rikshem att sätta upp ett staket, för de ville inte ersätta den misslyckade buskplantering de hade gjort för att avgränsa uteplatsen. Och bygglov för staketet är ju alldeles tokigt, säger Eva Byegård.

Hon hörde för säkerhets skull av sig till kommunen, som bekräftade att ett staket som är lägre än 1,1 meter normalt inte kräver bygglov. Däremot kan partytält och paviljonger kräva bygglov om de står uppställda ”varaktigt” – enligt kommunen fyra veckor i sträck eller längre – med tältduken på den större delen av tiden.

Uteplatser i Gränby. Lila, vita och gula penséer i närbild.
Under sommarsäsongen blir många av uteplatserna färgklickar i bostadsområdet.

Fatma Abu Sultan berättar att något annat som har skapat förvirring och oro är att en anställd på Rikshem som var ute och fotade uteplatser enligt hyresgäster ska ha sagt att det skulle komma en ny lag i sommar som förbjöd uteplatser. Det är inget Kristian Rolfsen Sandsborg, fastighetschef på Rikshem, känner till.

– Därför är det svårt för mig att kommentera, men det låter som att det skulle kunna vara ett missförstånd, säger han.

Kommer folk att få ha kvar sina uteplatser?
– Det finns inte några som helst planer på att ta bort några uteplatser.

”Viktigt att vara tydlig”

Han framhåller att bakgrunden till att breven skickats ut är att Rikshem vill att utemiljön ska vara välvårdad och trivsam för alla hyresgäster.

– Vi har förståelse för att ett sådant här budskap i text kan uppfattas som hårt, men vi tycker också att det är viktigt att vara tydlig, så att vi ger hyresgästerna själva en chans att snygga upp innan vi som hyresvärd behöver göra det, säger Kristian Rolfsen Sandsborg.

Nu nämner du att ni som hyresvärd kan gå in och snygga till uteplatser, men det som står i breven är att man kan få hyreskontraktet uppsagt. Vad är det ni menar egentligen?
– Det är en juridisk formulering som vi förstår kan uppfattas som hård, men vi ser ett behov av att vara tydliga, men det är inget vi ser för oss, säger han.

Kommer ni att vräka någon på grund av hur det ser ut på deras uteplats?
– Vi kommer att fortsätta ha en dialog med hyresgäster där vi ser behov av en åtgärd.

Annons

Är det någon i ert område i Gränby som riskerar att bli vräkt på grund av sin uteplats?
– Vårt mål är trygga och attraktiva utemiljöer och vi kommer att stötta de som fortsatt inte lever upp till riktlinjerna för uteplatser. Vår absoluta ambition är att alla ska bo kvar i sina lägenheter, ingen tvekan om den saken! Det här handlar om att vi vill vara tydliga i vårt budskap, så att det inte ska bli några missförstånd.

Varför har ni inte haft en dialog med Hyresgästföreningen kring hur situationen ska lösas?
– Vi har haft en dialog. Sen kan man väl ha synpunkter på i vilken grad, men de har varit med i diskussioner om uteplatserna, säger Kristian Rolfsen Sandsborg.

Enligt ordförande i den lokala hyresgästföreningen har de inte hört något sen 2020?
– Vi hade en specifik dialog om det då, men det har kommit upp i diskussioner även efter det. Även helt nyligen. Vi har en löpande dialog med den lokala hyresgästföreningen i flera frågor, säger han.

”Vi vill ha ordning och reda i våra områden oavsett vilken årstid det är.”

Varför fotade ni uteplatserna i början av april då många inte har hunnit göra i ordning dem, och inte på sommaren?
– Vi vill ha ordning och reda i våra områden oavsett vilken årstid det är. Som hyresgäst har man ett ansvar för sin uteplats och det spelar egentligen ingen roll om det är januari eller en sommarmånad, säger han.

Ni kräver också att hyresgäster ska visa att de fått tillstånd att använda sin uteplats, trots att en stor del av hyresgästerna fått tillstånd muntligen och det inte funnits någon rutin för skriftliga tillstånd. Varför lägger ni bevisbördan på hyresgästerna när det är era rutiner som har brustit?
– Det har i så fall inte handlat om huruvida man får använda sin uteplats, utan att man uppfört ett staket eller i vissa fall en altan. Det är det man behöver visa att man fått godkänt för.

Men om ni har saknat rutiner för skriftliga överenskommelser, hur kan ni då kräva att de ska kunna visa det?
– Vi har haft rutiner, men ett muntligt godkännande är väldigt svårt att härleda. Just nu håller vi på att se över frågan om altaner och staket, så vi har pausat den delen. Nu fokuserar vi på ordning och reda för att uppnå en trivsam miljö, för alla boendes skull, säger han.

I vissa av breven kräver ni att hyresgäster ska visa att de har bygglov för staket, partytält och paviljonger. Staketen går normalt inte att söka bygglov för. Vore det inte bättre att ni bara informerar om vad som gäller?
– Det finns tydlig information i våra trivselregler att om man vill sätta upp staket måste man göra det i dialog med oss, så att vi kan informera om hur man kan göra det i linje med bygglov och våra egna riktlinjer.

En hyresgäst berättar att Rikshem uppmanade henne att sätta upp ett staket, men nu har fått ett brev där hon uppmanas visa upp bygglov, trots att staketet enligt kommunen inte kräver bygglov…?
– Det är inget jag känner till, att vi skulle ha uppmanat någon hyresgäst att sätta upp ett staket. Det ser jag inte riktigt varför vi skulle göra.

I vissa fall har ni skickat breven till fel hyresgäst. Det kan vara känsligt att grannarna får veta att man anklagas för vanvård. Vad vill du säga till de hyresgäster som har drabbats?
– Det är inget jag känner till. Om så skulle vara fallet kan man alltid höra av sig till oss så får vi reda ut det, säger han.

Uteplatser i Gränby. Gata med trevåningshus på höger sida med laxrosa fasader, vita detlajer och svart tak. Mörka moln på himlen.
I samband med en stor renovering av Rikshems hus i stadsdelen fanns en dialog med den lokala hyresgästföreningen runt uteplatserna.

Fakta: Kan man bli vräkt för ett partytält?

Hem & Hyra frågade Glenn Karlsson, jurist på Hyresgästföreningen, vad som egentligen gäller.

Kan man bli vräkt för att man inte rensar ogräs på sin uteplats, förvarar saker där eller har satt upp ett partytält?
– Det skulle i så fall vara med anledning av vanvård, men då ska det nog ganska mycket till. Jag har väldigt svårt att tro att det skulle räknas som vanvård att förvara saker där. Utgångspunkten är att hyresgästen har nyttjanderätten och får bestämma om man vill ha partytält, studsmattor och annat. Sen kan vissa saker kräva bygglov, men det är en annan sak. Vanvård skulle nog snarare handla om att man inte vårdar uteplatsen så att den håller över tid än att det inte är jätteprydligt i april. Det kan till exempel handla om att den tas över av ogräs och sly. Eller om man skulle ha sopor på uteplatsen som drar till sig skadedjur.

Vad bör man göra om man får ett brev från hyresvärden med hot om uppsägning om man inte fixar saker på sin uteplats?
– Det beror på innehållet och situationen i det specifika fallet, men ett bra första steg är att ta kontakt med hyresvärden och förklara varför det ser ut som det gör, till exempel att man inte har gjort i ordning uteplatsen för säsongen. När det gäller att hyresvärden har gett muntliga godkännanden men vill se skriftliga bevis hade jag bett dem, på ett trevligt sätt, att ta ansvar för sina egna rutiner. Jag tror inte att hyresvärden i grunden vill något illa, men det påverkar ju förtroendet för bostadsbolaget om det inte går att lita på muntlig information.

Läs också Hans saker slängdes i förtid - stämmer kommunen på 94 000 kronor Jonas blev knivskuren i trapphuset – grannen bor kvar ett halvår senare: "Får panikångest" Kvinna i sexrummare vräks - har 90 000 kronor i hyresskuld

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.