HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Här sker flest våldtäkter

Nyheter Hälften av alla utomhusvåldtäkter sker mindre än en kilometer från offrets hem. I vart tredje fall vistas förövaren i området. Innergårdar och gränder är vanliga brottsplatser.

Varje år registreras cirka 2 500 våldtäkter per år hos polisen, varav 500 enbart i Stockholms län. Knappt en tredjedel av brotten sker utomhus. Trots mängden anmälda fall har man inte vetat särskilt mycket om hur den typiska våldtäktsplatsen ser ut.

Fram tills nu.

Läs ocksåExpert om våldet i hyresområden: ”Vi påverkas när oskyldiga drabbas”Skjutningar gör att folk förblir otrygga

I en studie finansierad av forskningsrådet Formas har docenten Vania Ceccato kastat ljus över hur den urbana miljön och tidsaspekten spelar roll för vilka platser utomhusvåldtäkter sker.

Genom tillgång till polisens register och undersökningsmaterial över samtliga våldtäkter mellan 2008 och 2009 har hon besökt 76 platser i Stockholm där utomhusvåldtäkter begåtts. Målet har varit att hitta ett gemensamt rumsliga mönster för den typiska våldtäktsplatsen.

– Utomhusvåldtäkter kan till skillnad från våldtäkter inomhus bero på hur stadslandskapet ser ut, förklarar Vania Ceccato.

Läs ocksåBasket ska blocka otrygghet på Hässle torg efter skottlossning

I Stockholms län är utomhusvåldtäkterna koncentrerade till de mest centrala delarna av staden, samt till vissa delar av utkanterna. Området däremellan är relativt förskonat.

Mönstret skiljer sig också stort mellan city och förorter. I de mest centrala delarna i Stockholm sker 65 procent av våldtäkterna under vår och sommar, medan de i utkanterna är jämnt fördelade över året.

En orsak är att unga vistas mer i Stockholms centrum under sommarhalvåret.

Läs ocksåHuvudnycklar till 200 bostäder försvann: Lars-Birger fick vänta i månader på låsbyte

– Landskapet är bara en bit av pusslet som kan förklara varför en plats blir en våldtäktplats. Tiden är också viktigt samt vad man gör och vem man är med, säger Vania Ceccato.

De allra flesta utomhusvåldtäkter sker på kvällen och natten – till största del under helgen.

Den typiska scenen för en våldtäkt utomhus är en isolerad, svårbevakad plats i närheten av kollektiva transportmedel. Två tredjedelar av alla våldtäktsfall inträffade mindre än en halv kilometer från en busstation och hälften av dem var nära en tåg- eller tunnelbanestation.

Förklaringen är att gärningsmannen ofta i förväg planerat ett sätt att snabbt fly platsen, eller att han mött sitt offer när han själv färdas kollektivt, skriver Vania Ceccato.

Våldtäkten sker när offret är i rörelse. Hälften av brotten inträffar inom en kilometer från kvinnornas bostad – och i nästan var tredje fall bor gärningsmannen själv mindre än två kilometer från samma adress.

Var femte våldtäktsplats i studien kännetäcknades av en innergård eller gränd i bostadsområde.

Fakta: Här sker våldtäkterna

• Gångvägar: Cirka 38 procent

• Natur/parker: Cirka 51 procent

• Ingång till buss, tåg: Cirka 29 procent

• Innergårdar, gränder: Cirka 20 procent

Obs, siffrorna är baserade på de 76 undersökta fallen.

Fakta: Om våldtäkter

Två tredjedelar av det sammanlagda antalet våldtäkter i Sverige sker inomhus, oftast av någon med en nära relation till offret.
Ungefär var fjärde våldtäkt sker utomhus.
Vid utomhusvåldtäkter är gärningsmannen okänd för cirka två tredjedelar av offren.
Varje år registreras cirka 2 500 våldtäkter i Sverige, varav 500 i Stockholms län.
Vanliga brottsplatser är parker, gångvägar samt områden nära tåg- och busshållplatser.
Risken att drabbas är särskilt hög vid dålig belysning, begränsad sikt och om det finns buskage eller gömställen i närheten.

Läs också Fler värdar använder "outhärdligt ljud" för att stoppa häng i trappan "Väldigt bra för pengarna" – supervärden tvingas flytta efter svartuthyrning

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.