HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Höjda hyror för 30 000 hyresgäster i Göteborg

Göteborg ​Från 1 maj i år höjs hyrorna för drygt 30 000 hyresgäster hos privata värdar i Göteborg. Höjningarna varierar från oförändrad hyra i några fastigheter upp till 4,2 procent i en fastighet.

​Efter utdragna förhandlingar kom Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna i dag överens om årets hyror i omkring 1 300 privatägda hyreshus i Göteborg. Det innebär att den nya högre hyran börjar tas ut från och med maj månad. Någon retroaktiv hyra för april, alltså höjning i efterskott, behöver hyresgästerna inte betala.

I genomsnitt höjs hyran med 3,1 procent, vilket är ungefär på samma nivå som hos de allmännyttiga bolagen i Göteborg. Det innebär att den som får en treprocentig höjning och som i dag betalar 5 000 får punga ut med ytterligare 150 kronor i månaden från och med majhyran.
För omkring 200 privatägda hyreshus fortsätter förhandlingarna. Här har parterna ännu inte lyckats nå någon överenskommelse.
Att höjningarna blir olika höga i olika bostadsområden beror på att Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna ända sedan år 2002 arbetat med så kallade kvalitetshyror, där standard, service och underhåll har betydelse för hyressättningen.
En av grundtankarna med kvalitetshyror är att fastighetsägare som arbetar aktivt med underhåll och service för att tillmötesgå sina hyresgästers önskemål och därmed erbjuder en hög kvalitet i boendet ska kunna få ta ut en högre hyra än fastighetsägare som missköter sina fastigheter och där boendekvaliteten är låg.
En annan grundtanke är att hus och lägenheter med lika kvalitet också ska ha lika hyror.
För att kunna mäta kvaliteten har Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna de senaste åren gemensamt besiktigat omkring 1 800 privatägda hyreshus i Göteborg.
Förutom att titta på vilken standard som finns i respektive fastighet så betygsätter parterna också skötseln och underhållet av bland annat tvättstugor, vindar, källare, utemiljö och lekplatser. En smutsig tvättstuga med uttjänta maskiner drar ner omdömet, liksom vanskötta rabatter, ostädade gårdar eller en lekplats med farliga lekredskap.
Läget och närheten till kommersiell och kommunal service är andra faktorer som finns med i bedömningen.
Förutom besiktningar har hyresgästerna under projekttiden också fått svara på omfattande enkäter om hur de upplever sin boendemiljö och vilken service de anser att hyresvärden
erbjuder.
Resultaten från såväl besiktningar som enkäter finns sedan med som underlag under hyresförhandlingarna.

Läs också Nya hyror för 6 000 studenter: "Bra uppgörelse ett år som detta" Småbarnspappan Khaled tvingas betala för dubbla renoveringar: "Det finns folk som gråter" Nya ägaren höjde hyran felaktigt – hyresgästen Ann-Sofie: "De nonchalerar oss" Satirikern Olof Buckard om höga hyror: "Vissa kan sko sig brutalt" Oskar och grannarna får höjning på 8 procent – för sex år gammal renovering

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.