Annons

”Hyresgäst har blivit ett fult ord”

Nyheter Rättigheterna för den som hyr bostad minskar ständigt och hyresgäster ses som losers. Organisationen IUT vill se beslut på EU-nivå – annars blir alla utom byggherrarna förlorare.
Foto: Rikard Ljungqvist
Barbara Steenbergen är chef för IUT:s EU-avdelning och är ansvarig för lobbyarbetet gentemot EU. Hon vill höja hyresgästernas status och göra det mer ekonomiskt gynnsamt att hyra.

Fler och fler människor står utan eget boende och de som funnit ett hem betalar mer och mer av sin inkomst i boendekostnader. Fram till år 2030 behövs det dagligen byggas över 96 000 nya bostäder världen över.

Det krävs med andra ord en rejäl tillförsel av lägenheter med överkomlig hyra – genast.

ANNONSSmarta tips för att hyra ut din bostad enklare

Så löd sammanfattningen av världsläget när 168 ombud från ett 40-tal länder under helgen samlades i Glasgow för den internationella hyresgästföreningen IUT:s stora kongress, som i år sammanföll med organisationens 90-årsfirande. 

Kongressens huvudfråga var hur man ska stärka hyresgästernas alltjämt krympande rättigheter gentemot sina hyresvärdar samt göra det möjligt för fler att få tillgång till en eget boende.

Ett steg på vägen vore att släta ut orättvisorna mellan de olika boendeformerna, resonerar IUT:s generalsekreterare Magnus Hammar. I dagsläget får bostadsägare i många länder skattemässiga förmåner, vilket både missgynnar hyresgäster och tynger länderna ekonomiskt.  

Läs ocksåGav sken av att hyran på äldreboende var förhandlad – stiftelse svarar på kritiken

Fenomenet har i Sverige fått benämningen hyrskatt.

– Det här är en fråga som vi framgångsrikt drivit i FN, där man nu understryker vikten av neutralitet mellan boendeformerna och att hyresgästers rättigheter ska tillvaratas. Problemet är bara att FN inte har någon beslutanderätt, säger han.

Annons

För att få till verkliga förändringar krävs beslut på EU-nivå, något Magnus Hammar beskriver som en ständig uppförsbacke. 

Läs ocksåHyresgästföreningen höjer avgiften för att förhandla: ”Vi hoppas på förståelse”Erik Elmgren, Hyresgästföreningen,

Förutom neutralitet mellan upplåtelseformer vill IUT vill att EU tar ställning till två ärenden. Det ena är att hyresgäster ska kunna förutse sin hyra i rimlig framtid, åtminstone tre till fem år framåt. En möjlighet som majoriteten av privathyresgästerna i medlemsländerna i dag saknar.

Det andra är att EU fattar beslut om förlängda kontraktstider för hyresgäster.

– Alla är inte lika lyckligt lottade som vi i Sverige, som har ett fortlöpande kontrakt där hyresvärden inte kan säga upp en utan skäl. I många länder är sex- eller tolvmånaderskontrakt standard och uppsägningstiden ungefär två månader.

Barbara Steenbergen har arbetat för IUT i över 15 år och ansvarar för organisationens lobbyarbete i Bryssel. Hon ser sin strävan efter rättvisa hyresförhållanden som en David mot Goliat-kamp, där rika, vinstintresserade bolag håller taktpinnen i bostadspolitiken.   

– Vi slåss för det omöjliga. De har bättre lobbymöjligheter eftersom de har mer pengar. Men vi hoppas ha turen på vår sida så att vi kan övertyga myndigheter och så småningom få majoritet i EU-parlamentet.

Annons

Ett ytterligare problem för IUT:s medlemsländer är att många ser hyresgästtillvaron som en tillfällig period i livet – något de helst inte vill identifiera sig med.

En omröstning under lördagen visade att ungefär hälften av kongressombuden ansåg att ordet ”hyresgäst” i deras land förknippades med en förlorarkultur och fattigdom.

Ordet hyresgäst har i flera länder blivit ett dåligt ord. Och attityden stärker fastighetsägarnas ställning ytterligare, menar Barbara Steenbergen.

– I vissa länder är man en social paria om man pratar om hyresreglering. Men det är inte klokt att hyresgäster görs till offer, på många håll är ju hyresrätt normen. Man borde vara stolt över att hyra, då det på många sätt är en överlägsen boendeform.  

Fakta: Aktuella mål

Sätta tryck på myndigheter för att göra boendeförhållanden för hyresgäster världen runt säkrare.
Arbeta för att en tredjedel av bostadsmarknaden i världens länder utgörs av hyresrätter.
Kämpa för rättvisa, reglerade hyror i både allmännyttan och hos privata värdar.
Förespråka bostadsområden med varierande upplåtelseformer och blandad etnisk sammansättning, för att underlätta integration.
Rekommendera statligt ekonomiskt stöd för att sänka kostnader och hyror.
Arbeta för att privata aktörer ska förbjudas att driva social housing-områden.
Göra politiker uppmärksamma på att det krävs lagändringar som gör att hyresrätten slutar vara skattemässigt missgynnad. 

Källa: IUT:s kongressdokument 2016

Fakta: Detta är IUT

IUT står för International Union of Tenants och är en internationell, icke statlig, hyresgästorganisation.

IUT består av 68 medlemsorganisationer från ett fyrtiotal länder världen över. En majoritet av medlemmarna är från Europa.

Organisationen bildades 1926 och fyller just nu 90 år.

Organisationens huvudmål är att skapa ett bra boende för samtliga medlemsländers hyresgäster.

Hyresgästföreningen är sedan länge den dominerande bidragsgivaren till verksamheten inom IUT.

Läs också Hyresgästföreningen hoppar av evenemang runt Eurovision – ”Glädjen borta” Tom bor i möglet - har väntat drygt ett år på hjälp från Hyresgästföreningen Ny lag ska säkra kontraktet för barnfamiljer: "Snävt men ett steg i rätt riktning"

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.