Annons

Hyresgäster måste flytta från Kockums hus

Karlskrona Fem hyresgäster som bor i Kockums gamla tjänstebostäder i Karlskrona måste flytta eftersom fastigheten ska byggas om till kontor. Hyresgästerna har motsatt sig detta, men hyresnämnden ger Kockums rätt.
Ärendet har varit uppe i hyresnämnden redan i slutet av 2007, ett drygt år senare var det dags igen.
Kockums vill använda fastigheterna som sedan 140 år tjänat som bostäder till kontorslokaler. Hyresgästerna som trivs utomordentligt där vill förstås bo kvar och hävdar också att omvandlingen till kontorsfastighet kommer att förstöra byggnadernas unika kulturella värde.
 
Hyresnämnden konstaterar dock att det i lagen inte finns något hinder för att säga upp hyresavtalen om fastigheterna ska användas till annat än bostäder. Kockums har också erbjudit hyresgästerna ersättningslägenheter, som hyresnämnden anser vara likvärdiga, och att betala flytten.
Tre av hyresgästerna har andra bostäder, två av dessa studerar på annan ort medan den tredje har köpt en bostadsrätt med inflyttning i januari.
Sammantaget anser hyresnämnden att detta ger Kockums rätt att säga upp hyresavtalen och att bygga om fastigheterna. Även vid en ombyggnad till kontor måste hänsyn tas till det kulturella värdet, vilket alltså inte heller utgör något hinder.
Hyresgästerna var uppsagda till den 30 september 2008 men får enligt hyresnämndens beslut uppskov till 30 april 2009 med att flytta.

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.