Annons

Hyresgästföreningen anklagas för dubbelspel

Göteborg ​ Hyresgästföreningen har i det fördolda överklagat, försenat och fördyrat hundratals hyresrätter i Göteborg. Anklagelsen kommer från Fastighetsägarna i Göteborg som anser att Hyresgästföreningens krav på ökat byggande därmed inte är trovärdigt.

​-  Att i det öppna anklaga bygg- och fastighetsbolagen för att inte bygga tillräckligt med nya bostäder och samtidigt aktivt försöka förhindra byggandet av hundratals hyresrätter, däribland studentbostäder, är ett bedrägligt agerande, säger Magnus Ersman, näringspolitisk talesman hos Fastighetsägarna i Göteborg.

Annons
Anklagelserna från Fastighetsägarna om dubbelspel grundar sig på det faktum att Hyresgästföreningens lokala föreningar vid några tillfällen under 2000-talet överklagat tänkta byggprojekt i sina stadsdelar.
Det gäller till exempel Hyresgästföreningen Östra Göteborg som för några år sedan överklagade bostadsbolaget Poseidons planer på en skyskrapa i kvarteret Venus i Gårda. Ett av skälen till överklagandet är de stora miljöproblemen i området med såväl trafikbuller som avgaser och dessutom befarade föreningen att hyrorna skulle bli så höga att lägenheterna på sikt skulle bli svåruthyrda.
Ett annat exempel är Hyresgästföreningen Centrum som överklagade detaljplanen för studentbostäderna i Guldhedens vattentorn. Också här var miljön ett bärande argument, eftersom vissa av lägenheterna inte skulle klara bullerkraven.
Men att lokala föreningar överklagar byggprojekt i sina stadsdelar samtidigt som Hyresgästföreningen regionalt kräver ökat bostadsbyggande är i Magnus Ersmans ögon långtifrån trovärdigt.
–  Att hyresgästernas egna företrädare på detta sätt i det fördolda motarbetat hela hyresmarknaden är häpnadsväckaande och en skandal av sällan skådat slag, säger han. Detta får mig att ifrågasätta Hyresgästföreningens egentliga agenda, trovärdighet och legitimitet som hyresgästernas företrädare.
Lennart Sjöstedt, bostadspolitisk sekreterare vid Hyresgästföreningens regionkontor i Göteborg, anser att Fastighetsägarnas anklagelser är ren smutskastning i syfte att skada Hyresgästföreningen.
–  Det kan också vara dags att påminna Magnus Ersman om att demokrati även gäller för hyresgäster, säger han. Även om det råder stor bostadsbrist måste det som byggs i dag kunna uppfylla både dagens och morgondagens krav på god boendemiljö och när de boende inte anser att de kraven uppfylls är också hyresgäster och deras lokala representanter i sin fulla rätt att reagera och utnyttja sina demokratiska rättigheter.
–  Magnus Ersman försöker också påskina att dessa överklaganden från våra lokala föreningar är något som sker i smyg. Men det är ett argument som faller på sin egen dumhet, dels är alla överklaganden offentliga, dels har både våra egna och de lokala medierna skrivit mycket om de här överklagandena när de var aktuella.
Hyresgästföreningen presenterade alldeles nyligen en rapport som visar att det, bara för att tillgodose de ungas behov, behöver byggas omkring 16 000 bostäder i Göteborgsregionen.
–  Därför vore det kanske bättre om Magnus Ersman och Fastigshetsägarna ägnade tid och kraft åt att granska den bransch som de själva företräder och som så kapitalt misslyckats med att tillgodose de bostadssökandes önskemål, säger Lennart Sjöstedt.

Annons
Läs också Tänk rätt när du står inför en ny fastighetsaffär Var fjärde ung vuxen bor kvar hos föräldrarna - de flesta mot sin vilja Regionkontor flyttar till brokig stadsdel: ”Vi ska vara där folk är” Nu slipper Maksym och Valentyna bo i chefens barack: ”Mycket bättre att ha ett eget boende” Värd vill höja 10,6 procent – "Folk är oroliga att inte klara det" Han ska kämpa för världens hyresgäster - ny generalsekreterare från Malmö: "Omtumlande"

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.