HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Annons

Hyresgästföreningen vill bli bredare

Nyheter En bredare samhällsaktör som ska betyda mer för fler. Det vägvalet föreslås Hyresgästföreningen göra.

Hyresgästföreningen har blivit mer professionaliserad. Tjänstemannaorganisationen har utvecklats på bekostnad av folkrörelsen. På tjugo år har antalet förtroendevalda minskat från 25 000 till 10 400 personer och de lokala föreningarna har under samma tidsperiod halverats. Det slår Framtidsbyrån, som utrett Hyresgästföreningens framtid, fast, och föreslår en kraftig förändring av inriktningen.

– Det är inte servicetänket vi ska utveckla vidare. Hyresgästföreningen ska ha en bra medlemsservice, men vi har jobbat hårt med professionalisering och centralisering under många års tid. Det är jätteviktigt att nästa satsning handlar om att stärka folkrörelsen, säger Anna Lönn Lundbäck, regionchef för Hyresgästföreningen i Västra Sverige, som har lett framtidsarbetet.

Läs ocksåLiten förening i Sandviken förhandlade fram lägre höjning än HyresgästföreningenSandvikenhus logga och porträttfoto på vd Stefan Lundqvist.

Har ni satt något mål för hur många nya förtroendevalda som behöver engageras?
– Nej, inte än. Men det kan komma i nästa fas.

Vilka aktörer vill ni samarbeta med?
– Jag tänker mig andra idéburna organisationer. Men även Sveriges kommuner och landsting, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och näringslivet.

Tänker ni er att försöka rekrytera fler medlemmar som inte bor i hyresrätt?
– Nej, det har vi inga konkreta förslag på. Däremot har vi ganska många röster som pratar om differentierade medlemsavgifter. Exempelvis lägre för ungdomar.

Läs ocksåRetroaktiva hyreshöjningar – det här gäller när ny hyra dröjerRetroaktiva hyror, hyror,

På det politiska planet vill man bryta upp de låsta positionerna kring hyresrätten och lyfta frågorna ovanför diskussioner om upplåtelseformer. Samtidigt vill Framtidsbyrån att Hyresgästföreningen ska verka för att lagen om kommunala bostadsbolag, som infördes 2011 och som Hyresgästföreningens stod bakom, ska skärpas så att kommunerna inte ska få plocka ut stora vinster ur de kommunala bostadsbolagen. Ett förslag som inte torde vara så populärt hos vare sig Sveriges kommuner och landsting (SKL), Sabo, de kommunala bostadsbolagens organisation eller Fastighetsägarna, som organiserar de privatvärdarna.

Hur går det ihop?

– Jag tror inte att Sabo eller de kommunala bolagen skulle vara kritiska. Det skapar ett större utrymme för bolagen att jobba med god förvaltning och nyproduktion. Om kommunerna och SKL inte gillar ett sådant förslag är det en konflikt vi får ta.

Annons
Läs ocksåEkonomisk kris och hot om höga hyror – då söker sig fler till Hyresgästföreningen

Hyresgästföreningen stod bakom lagen när den infördes 2011. Nu vill ni riva upp den. Varför då?

– Vid den tidpunkten var det en framgång för Hyresgästföreningen. Nu har det gått några år och vi ser att det finns brister. Exempelvis vad gäller inflytande för hyresgästerna.

Ett annat av förslagen som ges utrymme är att instifta en tankesmedja om hemmets betydelse. Att starta ett bokförlag eller en tidskrift finns också med bland idéerna kring föreningens vägval. Där ska föreningens faktabas och förslag för ”hemmet” och samhällsutvecklingen spridas.

Ni skriver i rapporten att ni av många uppfattas som en trång aktör på vänsterkanten. Ni är inte rädda för att ännu fler ska känna så?

– Fortfarande tror vi på en generell bostadspolitik som gäller alla. Marknadshyror och social housing står vi inte bakom – även om det då uppfattas att vi är till vänster. Men vi ska kunna prata om ”hemmet” med exempelvis Folkpartiet och Kristdemokraterna.

Innebär det några förändringar för Hem & Hyra och Hyresgästen?
– Vi skriver i rapporten att vi vill se ett digitalt ekosystem. Med det menar vi att användaren enkelt ska kunna gå mellan de olika webbplatserna.

Hyresgästföreningen har nyligen gjort om sin webb. Kommer den att behöva göras om på nytt?

Annons

– Nej, det tror jag inte. Däremot behöver alla digitala kanaler ständigt förbättras.

Kommer medlemsavgiften att behöva höjas?

– Jag vet inte det i dagsläget. Det är inget som vi föreslår.

Vad händer nu?

– Rapporten är ute på remiss. Senast till årsskiftet ska regionerna sammanställa och skicka in synpunkter. I februari ska förbundsstyrelsen få en sammanställning av oss. Remissen finns upplagd på Hyresgästföreningens webbplats och enskilda medlemmar kan tycka till genom att skriva motioner till förbundsstämman. Dessa ska vara inkomna senast 17 februari (reds anm.).

Läs också Avbrutna förhandlingar och chockbud - "Boden utmärker sig bland Norrlandskommunerna" Värdarna ville ha två års retroaktiv hyra - nu är det avgjort: "Jag kan andas ut"

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.