HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Hyresvärdar: Fri hyra ökar inte byggtakt

Nyheter Bara två av tretton bostadsföretag anser att fri hyressättning skulle öka byggandet. Det framgår av Hyresgästföreningens undersökning.

Stor enighet råder kring att det byggs för få nya bostäder i Sverige. För att få en uppfattning om varför har Hyresgästföreningen låtit 13 av de större privata och kommunala bostadsföretagen svara på ett frågebatteri om bostadsbyggande och hyressättning.

Enkäten är ställd till personer i ledande ställning och svaren är anonymiserade för att garantera att respondenten ska kunna uttrycka sig fritt.

Läs ocksåHyreskraven väcker ont blod - men försvaras av värdarna

På frågan vad som styr valet av byggläge svarar samtliga bolag att de huvudsakligen bygger i storstadsregioner, tillväxtregioner samt universitetsstäder. Förklaringen är att just dessa områden ger långsiktiga möjligheter till god avkastning.

– Det byggs huvudsakligen bostadsrätter i attraktiva lägen för köpstarka grupper. För att det ska byggas fler hyresrätter med rimliga hyror som fler har råd att betala krävs likvärdiga villkor mellan olika upplåtelseformer. Hyresrätten är idag skattemässigt missgynnad, säger Philip Dellström, bostadspolitisk utredare på Hyresgästföreningen.

Alla vill öka produktionen av hyresrätter – och flera av bolagen önskar bygga dubbelt så mycket som i dag.

Läs ocksåFrån 12 procent ner till två – 120 hyreskrav inne, så mycket vill din värd höjaHyresförhandlingar 2023, Hyreshöjning, Hyresgästföreningen

Orsaken till att drömmen och verkligheten inte överensstämmer stavas framför allt höga produktionskostnader, kommunal markpolitik och tuffa byggkrav.

Bland de tretton bolagen – som tillsammans står för två tredjedelar av landets totala produktion av hyresrätter – är det bara två som har angivit att en fri hyressättning skulle öka byggandet.

– Bolagen har fritt angett vad de upplever som de största hindren för bostadsbyggandet. Att hyressättningen inte lyfts fram tydligare visar att bolagen identifierar andra frågor som avgörande hinder för bostadsbyggandet. Svaren bekräftar också bilden av hur komplex frågan om bostadsbristen är, säger Philip Dellström.

Läs ocksåRapport: Bostadsbolagen visar fortsatt god ekonomi: ”Ingen anledning att chockhöja hyror”

Samtliga tillfrågade ställer sig positiva till att presumtionstiden för nyproducerade lägenheter förlängdes från tio till femton år vid årsskiftet. Två företag anser dock att presumtionshyror innebär en osäkerhet om vad som händer med hyran under och efter presumtionstiden.

Fakta: Presumtionshyra i Gislaved

Kvarteret Gripen i Gislaved får så kallade presumtionshyror. I korthet betyder det:

En hyresvärd och en hyresgästorganisation har rätt att komma överens om hyror som överstiger bruksvärdesnivåerna. Reglerna gäller nybyggda hus och delar av befintliga hus som byggs om till bostadslägenheter.
Hyresgästerna kan inte få hyran prövad enligt bruksvärdereglerna förrän det har gått mer än 15 år sedan den första bostadshyresgästen flyttade in i huset eller i den del av huset som har byggts om.
Syftet med bestämmelserna är att stimulera produktionen av nya bostadslägenheter.

Källa: Hyresnämnden

Läs också Tidigare ordförande i lokal hyresgästförening sägs upp Ingen prövning i Högsta domstolen – Maria får bo kvar i hotellhus

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.