HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Hyrt eller ägt boende debatterades

Nyheter Är det fint att äga sin bostad och fult att hyra? Skillnaderna i synen på de olika upplåtelseformerna diskuterades på Boinstitutets premiärseminarium i dag.

Tidigare i våras startade Hyresgästföreningen Boinstitutet, som ska vara ett forum för diskussioner om bostadsfrågor. Det första seminariet, som hölls i Stockholm på måndagen, tog upp synen på hyrt och ägt boende. Första talare inför ett 50-tal åhörare var Lotta Jaensson, bostadspolitisk expert på Riksbyggen.

– Tidigare pratade man om att man bodde i lägenhet. Nu säger man om man bor i hyresrätt eller bostadsrätt. Upplåtelseformen har blivit viktigare, för att köpa en bostad har blivit det bästa sättet att göra en bostadskarriär och för det privata hushållet att få pengar att växa, sade hon

Hon beklagade att hyresrätten mer och mer har börjat förknippas låginkomsthushåll och sociala problem. Men den bilden kan delvis komma att förändras.

– De hyresrätter som byggs i dag är extremt dyra. Vem ska bo där? Det är inga låginkomsthushåll som har råd med det. Men den absolut viktigaste frågan är vad vi gör med det befintliga beståndet. Att vi kan renovera och vårda det vi har. Det måste renoveras. Staten måste in, vi måste ha delat risktagande, finansiering av lån och så vidare, sade Lotta Jaensson.

Andreas Bergström, vice VD på den liberala tankesmedjan Fores och Daniel Suhonen, chef för det fackliga idéinstitutet Katalys, kom också in på statens roll. Suhonen tog upp idéer om subventionerade hyror, ett statligt bostadsbyggnadsbolag och att Riksbanken kan finansiera ombyggnad av miljonprogrammet. Bergström kontrade med att statliga lösningar ofta blir dyra och dåliga och att det är bättre att släppa på regelverk om var och hur man får bygga och hur mycket hyra man får ta ut.

– Då kommer det att byggas mer och då kommer vi att närma oss en balans.

Nästa diskussionspar var Anders Nordstrand, vd för de allmännyttiga bostadsbolagens organisation Sabo och Stefan Ränk, vd för bygg- och fastighetsbolaget Einar Mattsson. Ingen av dem ville gå med på bilden att hyresrätten är en sämre boendeform. Stefan Ränk medgav att de hyresrätter de bygger i dag är mycket dyra.

– Ja, och så är det på en rationell marknad. Det är dyrare att hyra än att äga, för du tar inte någon finansiell risk när du hyr och det är bra om du har ett begränsat tidsperspektiv. Hyresrätten ska vara lättillgänglig, för den som behöver bostaden en kortare period, men i dag är det tvärt om.

Anders Nordstrand påminde om att det finns ett land utanför Stockholm och att man kan bygga utan att ta ut extrema hyresnivåer.

– Det byggs inte bara lyx, utan det byggs överallt, till ganska normala hyresnivåer. Och det är absolut inte fråga om sämre bostäder. Allmännyttan ska bygga bra bostäder, för alla.

Sista paret ut på seminariet var ledarskribenterna Jonna Sima från Aftonbladet och Patrik Kronqvist från Expressen. De fick frågor av moderatorn Willy Silberstein om journalisternas betydelse för vilken syn man har på de olika boendeformerna.

– Medierna har varit väldigt fokuserade på frågor som framför allt rör bostadsrättsinnehavare. Det är ränteavdrag, rot-avdrag och bostadskarriärer. Och när man skriver om hyresrätter förknippar man det mycket med problemförorter, miljonprogram och så vidare, sade Jonna Sima.

Ledarskribenterna var överens om mycket, bland annat att det behövs statliga subventioner för att inkomstsvaga hushåll ska har råd att bo.Men deras förslag till åtgärder för att förbättra bostadsmarknaden skilde sig något åt.

– Lägg mindre pengar på ränteavdrag och något mer på bostadsbidrag. Det behövs också mer av marknadshyror, föreslog Partrik Kronqvist, medan Jonna Sima sade:

– Återinför någon slags fastighetsskatt och öka rörligheten. Men några marknadshyror tror jag inte på. Det kommer inte att minska segregationen och det är särskilt viktigt i storstäderna

 

 


Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.