Annons

Kraftigt höjd byggtakt i Sörmland

Södermanland Byggtakten trappas upp i Södermanland. Drygt 4 000 bostäder väntas påbörjas i år och nästa år. Var tredje bostad i länet byggs i Eskilstuna.

Södermanlands län har länge haft som ett av de viktigaste strategiska målen att öka bostadsbyggandet. Redan 2003 sattes det kvantitativa målet att det skulle byggas 1 000 nya bostäder per år.

Med något enstaka undantag har dock byggtakten legat på en betydligt lägre nivå än så. Vissa år har takten varit så låg som 400 lägenheter och hus.

Men nu visar den bostadsmarknadsenkät som kommunerna svarat på, och som länsstyrelsen sammanställt, att det håller på att smälla till.

I år väntas bygget av 1 800 bostäder påbörjas och nästa år höjs byggtakten ytterligare till närmare 2 400 enligt kommunernas bedömningar.

44 procent av de nya bostäderna som är på gång är hyresrätter. Majoriteten av lägenheterna byggs av de kommunägda så kallade allmännyttorna.

Offensivast av kommunbolagen är Kfast i Eskilstuna som enligt redovisningen har 545 nya hyreslägenheter på gång.

Eskilstuna är också på väg att gå om Nyköping som den kommun i Södermanlands län där det byggs mest. Håller kommunernas prognoser får Eskilstuna var tredje ny bostad som börjar byggas i länet under 2016 och 2017.

Flest småhus uppförs med start i år Strängnäs medan Trosa är den kommun där det byggs flest småhus i förhållande till antalet invånare.

Minst byggs det i Vingåker och Flen, två andra småkommuner.

Fakta: Här byggs det
Kommun 2016 2017 Andel hyresrätter
Vingåker 53 6 76 %
Gnesta 79 135 15 %
Nyköping 461 448 73 %
Oxelösund 140 0 21 %
Flen 21 49 67 %
Katrineholm 245 308 42 %
Eskilstuna 453 915 46 %
Strängnäs 228 360 16 %
Trosa 121 165 14 %
Totalt 1 801 2 386 44 %

Källa: Länsstyrelsen Södermanland och kommunernas bedömningar.


Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.