Annons

Många bostadsbyten felaktigt stoppade

Gävle Gavlegårdarna säger allt oftare nej till lägenhetsbyten. Men när hyresgästerna överklagar till hyresnämnden får de nästan alltid rätt. Det visar Hem & Hyras genomgång.
Hyresnämnden slog fast att de två kvinnorna hade rätt att byta lägenheter med varandra.

 Fredrik ska flytta ihop med flickvännen. För att kunna bo tillsammans behöver de en lägenhet där flickvännen, som har astma, slipper gå i trappor.

– Jag började leta ny lägenhet för ett år sedan. Men det är svårt att hitta något i Gävle nu när det är bostadsbrist. Det är ont om privata hyresvärdar. Gavlegårdarna är väldigt dominerade, konstaterar Fredrik med en lägenhet på tredje våningen utan hiss.

I slutet av sommaren 2015 började Fredrik titta på möjligheten att i stället byta lägenhet inom kommunägda Gavlegårdarna. Men hyresgästen med lägenheten som Fredrik ville byta till sig var inte intresserad av hans tvåa.

Fler hyresgäster med bytesbehov kom in i bilden och till sist gick det att få ihop en byteskedja med fyra personer som alla kunde få precis vad de var ute efter.

Alla nöjda och glada? Nej, Gavlegårdarna nekade Fredrik och en annan länk i byteskedjan. Bedömningen var i Fredriks fall att det inte fanns ”beaktansvärda skäl” och i det andra fallet att värden skulle drabbas av ”påtaglig olägenhet”.

Båda gick till hyresnämnden för omprövning – och fick rätt.

I dagarna genomförs fyrpartbytet. Fredrik är glad att det äntligen blir av så att han nu kan flytta ihop med flickvännen. Men han tycker att Gavlegårdarna varit onödigt motsträviga.

Fredrik beskriver företagets handläggning som lynnig och oprofessionell.

– Det har varit ungefär som att ringa på en Blocketannons. Uppgifterna om vad som gäller har varit väldigt tvetydiga och tjänstemannen vi haft kontakt med har haft lätt för att brusa upp.

– Känslan är att det egentligen inte varit någon mening att ansöka om byte hos Gavlegårdarna. Jag hade lika gärna kunnat gå till hyresnämnden direkt.

Hem & Hyra har gått igenom samtliga ärenden som hyresnämnden i Sundsvall avgjort sedan 1 januari 2015 och som gällt lägenhetsbyten inom Gavlegårdarna.

I elva fall fick hyresgästen som vägrats byte rätt i hyresnämnden. I bara ett fall vann Gavlegårdarna. I hela 22 fall drogs överklagandet tillbaka. Antingen för att Gavlegårdarna ändrat sig eller för att hyresgästen fått nya förutsättningar under processens gång.

När Hem & Hyra nyligen berättade, läs här, om att antalet bytesärenden ökat kraftigt inom Gävleföretaget sade bostadskonsulenten Roberth Krantz att det berodde på bostadsbrist och ökade kunskaper om att bytesmöjligheten finns.

Att Gavlegårdarna så ofta hamnar i hyresnämnden med sina ärenden förklarade han med att bytesrätten regleras i en svårtolkad lagstiftning där det ännu inte finns så många vägledande rättsfall att gå på hos den regionala hyresnämnden vars beslut inte kan överklagas till högre instans.

Men hos Hyresgästföreningen är man irriterade över att Gavlegårdarna i så många fall nobbar hyresgästernas ansökningar om byte utan att, uppenbarligen, ha lagen på sin sida.

– Vi har reagerat på Gavlegårdarnas inställning. De misstänker ofta skenbyten och förutsätter att bytena inte sker enligt reglerna, säger Jessica Sivsdotter, tidigare ärendehandläggare i Gävle som nu gått vidare till en ny tjänst inom Hyresgästföreningen.

– Däremot känns det bra att hyresnämnden har en mer hyresgästvänlig inställning, menar hon.

Claes Pile, bostadspolitisk utredare inom Hyresgästföreningen Aros-Gävle, är inne på samma linje:

– Det är tråkigt om hyresgästernas misstänkliggörs och ifrågasätts per automatik. Om hyresvärden väljer att ta bytesärenden till prövning, då ska värden också ha väldigt torrt på fötterna.

Claes Pile anser att det är bra att rätten till lägenhetsbyte finns. Det är en rättighet som Hyresgästföreningen försvarar och står upp för, betonar han.

– Människors behov varierar över tid. Då är det, inte minst i tider med bostadsbrist, viktigt att bytesrätten finns och tillämpas korrekt.

Claes Pile tycker att utfallen i domstolen – alltså 11-1 till hyresgästerna – är anmärkningsvärda. 

– Man undrar varför Gavlegårdarna driver så många ärenden till hyresnämnden när de ganska sällan får rätt. Givetvis ska aldrig svarta pengar få förekomma. Men en allmännytta bör vara generös mot sina hyresgäster. 

 

 

Fakta: Fakta

Förra året ökade antalet bytesärenden hos Gavlegårdarna med 134 procent, från 142 fall år 2014 till 332 fall 2015. Mer att läsa om det finns i den här artikeln.

Hem & Hyra har gått igenom de ärenden som avgjorts hos hyresnämnden i Sundsvall sedan hyresgäster som nekats byte överklagat besluten.

I elva fall fick hyresgästen rätt. I ett fall vann hyresvärden. I hela 22 fall återkallades ärendena innan det blev förhandling.

Hyresnämndens beslut i bytesärenden kan inte överklagas till högre instans.

Fakta: Vanliga skäl för byte

Har fått större familj.

Har fått mindre familj.

Hälsoskäl.

Försämrad ekonomi.

Behöver bo närmare arbetsplatsen.

Fakta: Så säger lagen

”Hyresgästen får överlåta hyresrätten till sin bostadslägenhet för att genom byte få en annan bostad, om hyresnämnden lämnar tillstånd till överlåtelsen. Tillstånd ska lämnas, om hyresgästen har beaktansvärda skäl för bytet och detta kan äga rum utan påtaglig olägenhet för hyresvärden samt inte heller andra särskilda skäl talar emot bytet. Tillståndet kan förenas med villkor.”


Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.