Annons

Miljonstöd och krav på höjda hyror för Gullspångsbostäder i kris

Gullspång Kommunala bostadsbolaget Gullspångsbostäder behöver fem miljoner i stöd av kommunen, vilket fullmäktige ska ta beslut om på måndag. Orsaken är nedskrivningar av värdet på bolagets fastigheter. Samtidigt flaggar man för hyreshöjningar till våren. "Minst fyra procent", säger bolagets vd. Hyresgästföreningens Fredrik Marcusson är irriterad över beskedet, då det är långt kvar till förhandlingsbordet för parterna.
Foto: Privat/Minna Ulin
Magnus Persson, vd för Gullspångsbostäder flaggar för hyreshöjningar i april. Och i dagarna hoppas han att kommunen säger ja till ett aktieägartillskott på fem miljoner.

Gullspångsbostäder förklarar sin ansträngda ekonomi med att bolaget har tvingats till nedskrivningar av bolagets värde. Samtidigt flaggas för stora hyreshöjningar.
– Problemet är att vi inte har samma värdeutveckling som man har på större orter, säger Gullspångsbostäders vd Magnus Persson. Vi har lagt ut 20 miljoner i beståndet med värdet stiger inte i den takt som vi investerar.
Han säger att han inte är någon ekonom, och att konsekvenserna av regelverket är svåra att förklara, men att det krävts ett tillskott från kommunen för att få ekonomin i balans.

Minst fyra procents höjning

Magnus Persson flaggar också för en rejäl hyreshöjning och säger att fyra procent är ett absolut lägsta läge, för att klara driften.
Det upprör Fredrik Marcusson, förtroendevald i Hyresgästföreningen och som deltar i förhandlingarna. Han menar att man inte ska föra förhandlingar i media långt innan de startat.
– Det är klart att det oroar hyresgästerna att läsa i tidningen att hyran ska höjas med minst fyra procent. Detta långt innan bolaget ens har lämnat in ett yrkande inför förhandlingarna. Jag tycker inte alls det känns bra, säger han.
– Det är fel väg att gå, säger Fredrik Marcusson. Vi har en trepartsuppgörelse som säger att vi ska titta på vad som skett de senaste åren och inte bara det ekonomiska läget idag. Men vi kommer naturligtvis att göra allt vi kan för att hålla nere hyrorna. Det är så tufft för många idag att en så stor hyreshöjning är orimlig.

Enkel matematik

Magnus Persson tycker inte att han gjort något fel som redan flaggar för hyreshöjningar under våren.
– Jag menar att det inte är någon svår matematik att se att vi måste höja hyrorna rejält, säger Magnus Persson. Jag förstår att det kan oroa hyresgästerna att höra vilka höjningar som krävs men, det är den bistra verkligheten.
Magnus Persson betonar dock att de väntade hyreshöjningarna inte har något med det akuta ekonomiska läget och nedskrivningarna att göra. Han säger att det är en helt annan sak. Att hyreshöjningarna han flaggar för handlar om ökade driftskostnader.
– Bara den pellets vi elda med går upp med 60 procent efter årsskiftet. Plus allt annat som ökar kraftigt i pris. Men vi kommer att försöka träffa Hyresgästföreningen redan i januari och dra upp riktlinjerna. Våra nya hyror gäller från första april.
Men det mest aktuella just nu är behovet av nya pengar från kommunen. Magnus Persson säger att det absolut inte är så att Gullspångsbostäder riskera att gå i konkurs, då värdet finns kvar i bolaget. Men det krävs ett större tillskott från kommunen.
Pengarna, som fullmäktige beräknas ta beslut om på måndag, räddar bostadsbolaget från att riskera en tvångslikvidation. Gullspångsbostäder hade en djup ekonomisk kris 2007, vilket resulterade i att dåvarande vd fick sparken, Då såldes även några av de villor som ingått i bolagets bestånd. Det räddade ekonomin vid det tillfället.

”En riktig skitregel”

Nedskrivningsreglerna är svåra att förstå för många. Men bakgrunden är redovisningsregler som infördes 2014. De innebär att bolagens tillgångar, alltså fastigheter, ska marknadsvärderas varje år. En auktoriserad värderare slår fast vad huset skulle vara värt vid en försäljning.
För de mindre bolagen blir nedskrivningen en pappersprodukt. En förändring på pappret som skadar bolagets ekonomi och därmed även hyresgästernas.
Framför allt är det vid nybyggnation på mindre orter som bostadsbolagen drabbas hårt, då byggkostnaderna överskrider värdet på husen när de står färdiga. På större orter och i storstäderna är det tvärt om, att husen blir betydligt mer värda när de står klara än vad de kostat att bygga.
– Det är en riktig skitregel, säger Carina Gullberg, socialdemokratisk kommunstyrelseordförande. Att någon sitter och gör en beräkning på värdet som påverkar hela bolagets ekonomi är ju vansinnigt. Det värdet vet man ju först vid en försäljning.
Hon säger att flera bostadsministrar lovat att regeln ska tas bort eller ändras, men inget har hänt.
– Det finns kommuner som vägrat att skriva ner sina värden. Det har vi inte gjort, än, säger hon med eftertryck.
Men på måndag ska kommunfullmäktige ta beslut om Gullspångsbostäder får fem miljoner kronor som ett aktieägartillskott. Det ska rädda bolagets värde.
– Jag räknar med att det ska gå igenom, säger Carina Gullberg. Det var ju inga problem i kommunstyrelsen. Men då det är en fullmäktigefråga måste det behandlas där. Det är ett villkorat bidrag, som betyder att bolaget ska betala tillbaka om eller när det går med vinst igen.

Granskning

När Hem & Hyra granskade bostadsbolagens nedskrivningar för ett par år sedan sa flera vd:ar att eftersom hyrorna är deras enda inkomstkälla så drabbas hyresgästerna när bolagets ekonomi blir sämre. Men Gullspångsbostäders vd tycker inte att det är det som påverkar hyresläget i det här läget, utan mer de stora kostnadsökningarna.

Gullspångs grannkommuns bostadsbolag, Töreboda bostäder, i Töreboda har också ekonomiska bekymmer och behöver nytt kapital. Bolagets styrelse har beslutat att undersöka en eventuell försäljning av 24 radhuslägenheter och ett tvåvåningshus i kvarteret Cedern.
Tidigare har det varit förslag på att riva husen och bygga nytt, men senare togs ett beslut om att renovera. Nu är alltså förslaget att försöka sälja hela eller delar av området. Den nya detaljplanen gör att en ny ägare själv kan bestämma om det ska renoveras eller rivas och byggas nytt.


Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.