Annons

Nej till ändrad valberedning på digitalt regionfullmäktige

Region BohusÄlvsborg-Skaraborg "Målet var att minimera risken för jäv". Det säger valberedaren MaryAnne Rensfeldt. Men när förändring av valberedningskommittéerna togs upp på Hyresgästföreningens digitala fullmäktige i BohusÄlvsborg-Skaraborg blev det nej.
Foto: Kajsa Wedberg/Privat
Regionordförande Lennart Derehag och MaryAnne Rensfeldt deltog i regionfullmäktigemötet där bland annat förslaget om vilka som bör ingå i föreningarnas valberedningskommittéer behandlades.

Förra året blev det, på grund av pandemin, inget fullmäktigemöte alls för Hyresgästföreningen i BohusÄlvsborg-Skaraborg.

I år blev det av, men digitalt. I helgen möttes deltagarna via datorer och telefoner istället för fysiskt på Hyresgästföreningens kursgård Solgården.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

– Det gick riktigt bra. Över all förväntan faktiskt. Visst var det någon bild som frös någon gång men vi kunde genomföra mötet och det fungerade även för de som var med via telefon , säger regionordförande Lennart Derehag.

Eftersom fjolårets möte blev inställt var det två års verksamhetsberättelser, ekonomiska berättelser, motioner samt budget och verksamhetsplan för 2021 som skulle behandlas. Revisorerna godkände samtliga redovisningar och regionstyrelsen beviljades ansvarsfrihet. Dessutom klubbades nya rutiner för regionens alla förhandlingar igenom samt en ny verksamhetsplan för 2021.

Tre motioner hade kommit in till mötet. Samtliga fick avslag.

Läs ocksåTom bor i möglet - har väntat drygt ett år på hjälp från HyresgästföreningenTvå bilder i en. En vit man med skägg och keps som ser allvarligt in i kameran. I nederkant en bild av mögel på en vägg.

MaryAnne Rensfeldt från Hyresgästföreningen i Skaraborg stod, tillsammans med alla andra valberedare i regionens fyra föreningar, bakom två av motionerna.

Den första handlade om valberedningskommittéernas sammansättning. Valberedningskommittéernas jobb är att föreslå vilka medlemmar som ska bli valberedare ute i föreningarna BohusVänerDal, MittVäst, Sjuhärad och Skaraborg.

Annons

I dag består kommittéerna av personer som sitter i styrelserna för just de här föreningarna. Enligt förslaget borde de istället komma utifrån.

Läs ocksåNy lag ska säkra kontraktet för barnfamiljer: "Snävt men ett steg i rätt riktning"Montage med bild på pappersutskrift, en domarklubba och en man i yngre medelåldern framför Sergels torg i Stockholm.

– Vi ville minimera risken för jäv. Att det inte kan vara personkemi som påverkar vem som kan föreslås bli valberedare, säger MaryAnne Rensfelt, som själv är valberedare i Skaraborgsföreningen.

Men regionstyrelsen föreslog avslag och det blev även fullmäktiges beslut.

– Vi följer den nationella arbetsordningen för valberedningar och ser inget skäl till att införa några nya regler. Fördelen med att de kommer från föreningsstyrelserna är att de är insatta i organisationen och arbetet. Det skulle vara betydligt svårare för personer utifrån att klara uppdraget. Dessutom är det ju inte så att det står folk på rad för att åta sig det jobbet som de här kommittéerna utför, säger regionordförande Lennart Derehag.

”Kritik som borde tas på allvar”

MaryAnne Rensfeldt håller med om att det kan bli svårt att hitta personer som passar för kommittéuppdraget utanför styrelserna. Men hon önskar ändå att frågan hade behandlats på ett annat sätt.

– Att samtliga valberedare i regionens fyra föreningar går samman och lägger fram ett sånt här förslag borde ses som kritik mot hur det fungerar idag. Även om man inte antar förslaget borde man öppna upp för en diskussion kring hur valberedningskommittéerna utses, säger hon.

Även motion nummer två kom från föreningarnas valberedare. Den handlade om Hyresgästföreningens värdegrund och hur man ska jobba när någon kan ha brutit mot den. Värdegrunden antogs av Hyresgästföreningens förbundsstämma 2016. Den säger att Hyresgästföreningen står för alla människors lika värde och rättigheter samt att diskriminerande agerande får inte förekomma bland våra förtroendevalda eller anställda, vare sig i eller utanför föreningen. Rasism, främlingsfientlighet eller annan kränkande behandling accepteras inte.

Annons

När en förtroendevald inom Hyresgästföreningen misstänks ha brutit mot värdegrunden i dag är det kontaktpersoner i samma föreningsområde som ska utreda det hela. Det tycker MaryAnne Rensfeldt och de andra valberedarna är fel.

– Det kan vara känsligt att utreda ärenden som rör det egna föreningsområdet. För att den som utreder inte ska stå för nära problemet föreslog vi att man borde låta kontaktpersoner för någon annan förening stå för utredningen, säger MaryAnne Rensfeldt.

Motionen röstades ner.

– Rutinen idag är att föreningsstyrelsens kontaktpersoner ska utreda ärenden som rör brott mot vår värdegrund. Sedan är det upp till föreningsstyrelsen att antingen besluta i frågan eller att lyfta den vidare till regionstyrelsen. Det finns alltså redan nu en möjlighet att flytta frågan till nästa led om det behövs, säger regionordförande Lennart Derehag.

Den tredje och sista motionen kom från föreningen i Skaraborg och handlade om ersättningar till förtroendevalda för förhandlingar som ställs in på kort varsel. Även den motionen fick avslag.

Läs också Hyrorna klara för 30 000 hyresgäster hos Uppsalahem: ”Hur ska pengarna räcka till?” Efter jättestrandningen – nu rekordhöjs hyrorna i Malmö Sparkade vd:n får miljonfallskärm – nu rasar hyresgästerna

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.