HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Ökat politiskt engagemang i Malmö, minskat i Södertälje

Nyheter Inför valet konstaterade Hem & Hyra att det i valet 2014 fanns 27 distrikt där färre än hälften röstade. Nu valdeltagandet ökat i de flesta av dem, men i sex av dem har det backat.
I år röstade fler i kommunvalet i många av de valdistrikt där deltagandet var lägst 2014.

I Hermodsdal-Gullviksborg, ett valdistrikt i Malmö, röstade 52 procent i kommunvalet. 2014 var andelen strax under 40 procent. Samma tydliga uppgång syns i flera andra valdistrikt i Malmö med lågt deltagande i kommunvalet för fyra år sedan.

2014 låg tre av de områden där färre än hälften av de röstberättigade röstade i kommunvalet i Södertälje. I dessa har utvecklingen varit den motsatta jämfört med Malmö. I ett av dem, Södertälje 55, sjönk deltagandet med närmare 5 procentenheter.

Frågan är varför deltagandet i kommunvalen går åt olika håll i Malmö och Södertälje. En av anledningarna kan vara att Sverigedemokraterna kan ha mobiliserat många väljare i Skåne, vilket i sin tur har mobiliserat soffliggare som inte vill att partiet ska få inflytande.

Detta enligt Sven Oskarsson, professor i statskunskap vid Uppsala universitet.

– Att valdeltagandet minskar i vissa valkretsar kan också bero på att där finns många nyanlända som precis har fått rösträtt, säger han. I den gruppen brukar valdeltagandet vara lägre än genomsnittet, men Sven Oskarsson betonar att båda förklaringarna bara är teorier.

Mer exakta svar på frågan om varför valdeltagandet går upp i vissa distrikt medan det går ner i andra dröjer. Men svaren lär bli träffsäkra, eftersom Statistiska centralbyrån från och med det här valet samlar in betydligt mer detaljerad information om valdeltagandet än tidigare. Det innebär bland annat att man kan få en bild över eventuella samband mellan benägenheten att rösta och olika socioekonomiska faktorer.

Sådan information kan stärka demokratin, säger Sven Oskarsson.

– Då kan man börja med riktade informationsinsatser mot grupper där valdeltagandet är lågt.

 


Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.