Annons

Paulina fick en ny lever och behöver ha nära till sjukhuset – nekades lägenhetsbyte

Norrtälje Paulina Bergman i Rimbo måste åka till sjukhuset i Norrtälje flera gånger i veckan efter en levertransplantation. Trots det nekades hon ett lägenhetsbyte som skulle ha minskat restiderna kraftigt.
Paulina Bergman får stöd av mamma Maritha Karlsson på väg från taxin
Foto: Privat
Paulina Bergman får stöd av sin mamma Maritha Karlsson på väg från taxin. Alla bilresor till och från sjukhuset kostar på när hon har så lite energi.

Paulina Bergman, som är 30 år, blev sjuk redan som liten i en tarmsjukdom som spred sig till levern. Men under förra året försämrades hennes hälsa dramatiskt.

– Hon fick veta att utan en ny lever skulle hon bara ha ett halvår kvar att leva. Efter fem månader och en vecka fick vi äntligen veta att det hade kommit in en lever hon kunde få, säger Maritha Karlsson, som är mamma till Paulina och låter sig intervjuas i hennes ställe eftersom hon själv har för lite energi.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

Förhoppningen var att transplantationen hösten 2020 skulle leda till att Paulina blev betydligt piggare. Tyvärr blev det snarare tvärtom. I dag behöver hon promenadscooter för att orka ta sig fram utomhus. En stor del av hennes energi går åt till resorna med sjukresetaxi, färdtjänst eller föräldrarnas bil till Norrtälje sjukhus för planerade och akuta vårdbesök. I bästa fall behöver hon åka in två gånger i veckan, men det kan också bli fem gånger samma vecka.

”Tiden kan handla om liv eller död”

För att klara av vardagen behöver hon mycket hjälp från föräldrarna, som bor på Rådmansö, två och en halv mil öster om centrala Norrtälje.

– Efter mitt arbete inne i Norrtälje får jag sitta och åka de här extra milen till Rimbo. Det har nästan blivit som två heltidsjobb. I perioder har Paulina bott hemma hos oss, men det är inte roligt att behöva flytta hem till mamma och pappa igen när man är vuxen. Om hon bodde i Norrtälje skulle jag kunna vara där på fem minuter när jag är på jobbet, säger Maritha Karlsson.

Läs ocksåHundar skällde konstant – men slarvet med hyran gjorde att pappa och tre barn vräksTvådelad bild: Ena halvan visar ingången till hyresnämndens lokaler i Västmanlands tingsrätt. På den andra bilden, som är en genrebild, ser man en liten pojke bakifrån. Han tittar ut genom ett stort fönster.

På sjukhuset fick de inför transplantationen veta att Paulina borde ha högst 15 minuter till närmaste sjukhus.

– Tiden kan ju handla om liv eller död för henne, säger Maritha.

Restiden från Paulinas lägenhet i Rimbo är omkring 25 minuter, men att få tag på en hyresrätt inne i Norrtälje är svårt. Att hon flyttade till Rimbo 2018 berodde på att hennes ködagar hos Roslagsbostäder inte räckte till en lägenhet i Norrtälje.

Annons
Läs ocksåVad är beaktansvärda skäl för lägenhetsbyte? Hem & Hyra reder utBeaktansvärda skäl för lägenhetsbyte

Därför verkade det som en perfekt lösning när Paulina genom tips om en annons på en lägenhetsbytessajt fick kontakt med en hyresgäst i Norrtälje som kom från Rimbo och ville byta till sig en lägenhet där. Flytten skulle ha minskat Paulinas restid till sjukhuset med 15–20 minuter. Men hoppet om en mer fungerande vardag släcktes snabbt – Roslagsbostäder sa nej till bytet och fick några månader senare rätt i hyresnämnden.

Lagändring har gjort det svårare att byta lägenhet

Enligt hyreslagen ska hyresnämnden godkänna lägenhetsbyten om hyresgästen ”har beaktansvärda skäl för bytet” och om det kan äga rum ”utan påtaglig olägenhet” för hyresvärden. Men 2019 skärptes lagen när det gäller personer som har bott mindre än ett år i sin lägenhet. De måste i stället ha ”synnerliga skäl” för bytet. Tanken var att försvåra så kallade skenbyten, som används för att runda bostadskön. Mannen som Paulina ville byta lägenhet med hade bara bott en kortare tid i sin lägenhet och därför behövde de kunna visa för hyresnämnden att det fanns ”synnerliga skäl”.

– Det som vi såg som de yttersta synnerliga skäl man kan tänka sig, att det handlar om liv och hälsa, var tydligen inte synnerliga skäl, säger Maritha Karlsson.

I lagtexten förklaras inte vad som räknas som ”beaktansvärda skäl” eller ”synnerliga skäl”, men i förarbetena till lagen finns det lite mer att gå på. Som exempel på ”beaktansvärda skäl” står det att det kan vara att en växande familj behöver en större lägenhet, att en hyresgäst vars barn flyttat ut vill skaffa en mindre lägenhet, att någon som har fått väsentligt ändrad ekonomi vill flytta till en lägenhet med lägre hyra, att en hyresgäst kan få betydligt förbättrad bostadsstandard genom ett byte, eller att en hyresgäst har fått stadigvarande arbete på annan ort. De exempel som räknas upp i förarbetena är just exempel och inte en lista över alla tänkbara situationer.

”Synnerliga skäl” ska enligt förarbetena tolkas som att kraven är avsevärt högre jämfört med ”beaktansvärda skäl”. Som exempel ges att hyresgästen på grund av en oförutsedd händelse har ett mycket stort behov av att snabbt få en mindre och billigare lägenhet, exempelvis efter ett dödsfall i familjen eller efter att ha blivit av med sitt arbete. Det är upp till hyresgästen att bevisa att det finns tillräckligt starka skäl.

Går inte att få tydligt svar om varför hon fick nej

I beslutet från hyresnämnden i Paulinas fall står det ”Eftersom det enligt hyresnämndens
mening genom utredningen inte har framkommit att det föreligger synnerliga skäl för
bytet, ska ansökan avslås”
, utan att det preciseras närmare varför skälen inte ansågs nå upp till kraven. När Hem & Hyra kontaktar hyresrådet Cecilia Tallkvist, som satt som ordförande när hyresnämnden fattade beslutet, svarar hon via mejl att hyresnämnden inte kan utveckla beslutsskälen ytterligare.

– Ett sådant här beslut tas kollegialt mellan hyresrådet och de två intresseledamöterna i hyresnämnden och därför blir det svårt att säga något mer i efterhand än det som står i själva beslutet, förklarar Vanja Lycke, som också är hyresråd på hyresnämnden i Stockholm och kontaktperson för media.

Hyresnämndens beslut om lägenhetsbyten går bara att överklaga till hovrätten i vissa fall, om ”det är av vikt för ledning av rättstillämpningen”. Det ansågs det inte vara i Paulina Bergmans fall. Däremot har den som blivit nekad ett lägenhetsbyte alltid rätt att göra en ny ansökan och få den prövad på nytt i hyresnämnden. Men om alla omständigheter och all bevisning fortfarande är desamma blir hyresnämndens bedömning troligen också samma som tidigare.

Annons
Roslagsbostäder vill undvika ”godtycklighet”

För Paulina Bergman innebar beslutet en svår motgång i en redan tung situation. Hon skriver i ett mejl till Hem & Hyra att det känns orättvist.

– Hon är naturligtvis oerhört ledsen. Hon känner sig uppgiven, att det inte är någon idé att försöka få tag på en lägenhet i Norrtälje, säger Maritha Karlsson.

Även om den här hyresgästens skäl inte formellt lever upp till kravet på synnerliga skäl har ni som hyresvärd möjlighet att vara generösare än lagkravet och godkänna bytet. Varför är det så viktigt för Roslagsbostäder att neka bytet?
– Då kommer vi in på godtycklighet. Vi följer de beslut som fattas av hyresnämnden. Det är viktigt att vi behandlar alla våra hyresgäster lika. Om ärendena prövas i hyresnämnden behöver vi inte riskera att vi ena gången säger si och andra gången säger så, säger Eva Lenngren, vd på Roslagsbostäder.

Enligt Maritha Karlsson har inte Roslagsbostäder haft någon annan kontakt med Paulina än att de skickade avslagsbeslutet och fanns representerade via videolänk under hyresnämndens sammanträde.

Finns det något annat ni kan göra för att underlätta för den här hyresgästen som har hamnat i en svår situation?
– Jag kan inte gå in på enskilda ärenden. Vi diskuterar inte enskilda ärenden med media, säger Eva Lenngren.

Vad skulle du som företrädare för Roslagsbostäder vilja säga till hyresgästen och hennes familj?
– Återigen så diskuterar jag inte enskilda hyresgäster med media.

Fakta: Så står det i lagen

I jordabalkens 12:e kapitel, som brukar kallas för hyreslagen, står det så här om lägenhetsbyten:

”35 § Hyresgästen får överlåta hyresrätten till sin bostadslägenhet för att genom byte få hyresrätten till en annan bostadslägenhet, om hyresnämnden lämnar tillstånd till överlåtelsen. Tillstånd ska lämnas om hyresgästen har beaktansvärda skäl för bytet och om det kan äga rum utan påtaglig olägenhet för hyresvärden. Tillstånd ska inte lämnas om det finns anledning att anta att någon som är delaktig i att bytet kommer till stånd begärt, avtalat om eller tagit emot en sådan ersättning som avses i 65 eller 65 a §. Om hyresgästen eller den som hyresrätten ska överlåtas till har varit bosatt i sin lägenhet under kortare tid än ett år vid tidpunkten för ansökan om tillstånd, ska tillstånd lämnas endast om det finns synnerliga skäl för bytet. Ett tillstånd kan förenas med villkor.”

Paragraf 65 och 65a handlar om att man inte får ta betalt för hyreskontrakt.

Läs också Förbundsjurist vill att bytesrätten stärks: "Hyresrätten ska vara ett flexibelt boende" Susanne har bytt lägenhet elva gånger - nu hårdnar kraven på "beaktansvärda skäl" Skjutning i lägenhet – hyresgäst med bostad i Frankrike sägs upp

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.